Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Hlas našich regionů je zase o kousek víc v Praze slyšet

Hlas našich regionů je zase o kousek víc v Praze slyšet

17. 12. 2020

Široké problematice regionů zatížených strukturálními postiženími a regionům v ekonomické transformaci České republiky se bude věnovat nově zřízený senátní podvýbor. Je to vůbec poprvé, kdy na půdě parlamentu vznikla na tato témata zaměřená platforma.

1. schůze Podvýboru pro regiony v transformaci

1. schůze Podvýboru pro regiony v transformaci

Příhraniční regiony a oblasti, kde probíhala nebo probíhá těžba, mají své specifické problémy, které ve svém důsledku dopadají na celou ČR. Proto jsem navrhnul, aby se situací ve strukturálně poškozených oblastech zabýval nový senátní Podvýbor. Ten vznikl díky pomoci kolegů z vyjednávacího týmu našeho klubu STAN (Jan Horník, Jiří Drahoš a Petr Holeček) a 11. listopadu byl oficiálně zřízen Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Osobně jsem za to moc rád a také je mi velkou ctí a závazkem, že jsem byl zvolen předsedou tohoto nového „Podvýboru pro regiony v transformaci“.

Členy podvýboru se stalo 10 senátorů napříč politickým spektrem, kteří pocházejí právě z těchto oblastí. Členy jsou Přemysl Rabas z Chomutovska, Marek Hilšer, který se v Chomutově narodil a vyrůstal, dále Miroslav Plevný a Jan Horník z našeho Karlovarského kraje, Zbyněk Linhart z Děčínska, Jiří Cieńciała z Třinecka, Hynek Hanza z Teplic, Herbert Pavera z Opavska a Petr Vícha z Bohumínska.

V podvýboru, který poprvé zasedal 2. prosince, chceme otevírat dlouhodobě palčivá témata těchto regionů, apelovat a jednat s odpovědnými ministerstvy, poslanci napříč politickým spektrem, stejně jako dalšími institucemi na národní, ale i evropské úrovni. Chceme se velmi zajímat například o navržený způsob a metodiku rozdělení nových evropských fondů, například Modernizačního fondu a Fondu spravedlivé transformace. Miliard EUR, které jdou z EU na pomoc našim regionům. Máme obavu, aby z toho nebyla podobná blamáž, jako svého času ROP Severozápad a peníze skutečně sloužily tam, kde mají.

Činností Podvýboru bude také posuzování zákonů, které spojuje dopad do strukturálně postižených oblastí, a to od transformace fosilního průmyslu až po sociální záležitosti, jako jsou nezaměstnanost, exekuce, odliv lidí nebo vyloučené lokality. Všichni víme, že právě tato témata jsou i v našem regionu palčivým problémem.

Naší snahou je především zlepšit životní podmínky a situaci v přehlížených regionech. Typicky se jedná o Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj, problematická jsou ale i mnohá další místa napříč celou republikou. Vznik podvýboru je jasným signálem, že Senát na tyto regiony a jejich občany nezapomíná, na rozdíl od Vlády ČR. Zároveň se jedná o naléhavý apel, jak zásadní je se negativní situací v regionech s plnou vážností systematicky zabývat a řešit ji.

Chceme se pokusit pomoci regionům, ze kterých pocházíme. Tak nám, prosím, držte palce.

Ing. Miroslav Balatka, senátor obvodu č.2 - Sokolov

Autor: Jiří Duchek, Miroslav Balatka