Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Cesty hejtmana Kulhánka po kraji tentokrát zacílily na Sokolovsko

Cesty hejtmana Kulhánka po kraji tentokrát zacílily na Sokolovsko

9. 6. 2022

Do Vintířova a Dolních Niv zavítali hejtman Petr Kulhánek a radní pro rozvoj venkova Vít Hromádko v rámci svých pravidelných cest po kraji. Také tentokrát se setkali se starosty a projednali s nimi aktuální dění v obcích. 

Cesty hejtmana Kulhánka po kraji tentokrát zacílily na Sokolovsko

Cesty hejtmana Kulhánka po kraji tentokrát zacílily na Sokolovsko

„Ze setkání jsme si opět přivezli několik podnětů, které budeme dále řešit a podpoříme tak starosty v jejich snaze o zlepšení kvality života ve Vintířově a Dolních Nivách. V některých případech se jedná jen o zjištění  a upřesnění informací k projektům, jejich realizaci či financování, jindy je pro nalezení řešení potřeba delšího časového úseku a jednání na odborných pracovištích. Vždy se ale snažíme vynaložit maximální úsilí a do obcí tak vyslat jasný signál, že naše práce nekončí podáním ruky při odjezdu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Ve Vintířově se chystají k úpravě křižovatky u velmi exponované lokality v blízkosti výrobny keramického kameniva. Protože se v těsné blízkosti nachází i rodinné domy, je nutné zajistit pro jejich obyvatele bezpečné přecházení frekventované komunikace. Obec se snažila o zřízení přechodu pro chodce, avšak z posudků zatím vzešla jen možnost úpravy na místo pro přecházení. To však nedosahuje stejných parametrů jako přechod pro chodce. Stejný problém se pak týká také chystané úpravy křižovatky v centru obce. Hejtman proto přislíbil starostovi Marku Chocovi, že tuto problematiku projedná na pravidelné schůzce s krajským policejním ředitelem a zjistí možnosti řešení. Co trápí obyvatele Vintířova, je absence zubního lékaře. Hejtman proto připomněl dotační program, který nabízí finanční podporu nejen pro nové zubaře, ale také na vybavení ordinací a zmínil změny v podobě plánovaného zásadního navýšení těchto dotací.  

V Dolních Nivách představil starosta Pavel Hrysz spolu s místostarostou Václavem Černým zástupcům kraje největší plánované projekty. Jedná se zejména o vybudování nové kanalizace, vodovodu a kořenové čističky odpadních vod. Protože v obci postrádají místo pro rozvoj komunitního života, chtěli by do budoucna postavit nové multifunkční středisko, v němž by byl prostor pro obecní úřad, knihovnu, obchod, restauraci, kulturní sál a zázemí pro sportoviště. Starosta požádal hejtmana o součinnost v případě vybudování zálivů na autobusových zastávkách ve směru Vřesová – Horní Rozmyšl, kde nyní autobus zastavuje na krajnici. Autobusové zálivy by měly zajistit větší bezpečnost cestujících a silničního provozu. Hejtman toto projedná se zástupci Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje. V obci funguje malý obchod, radní Vít Hromádko proto doporučil starostovi přihlášení do národního dotačního programu Obchůdek, který by mohl obci pomoci s financováním jeho provozu. V Dolních Nivách mají i další návrhy, jak zpříjemnit občanům život v obci. Chystají se například také zrekonstruovat místní kapličku, hejtman zástupcům obce doporučil podání žádosti o dotaci z programu na podporu péče o historické objekty a památky. Úprav zázemí by se mělo dočkat také místní koupaliště a mělo by dojít také k revitalizaci vodních nádrží v obci a jejím blízkém okolí. Dolní Nivy a její spádové obce byly také doplněny na mapu bílých míst, tedy míst s nedostatečným pokrytím signálu.       

Autor: Jiří Duchek