Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Aktuality Hejtman Petr Kulhánek (STAN) k videokonferenčnímu jednání hejtmanů s ministrem zdravotnictví v demisi, zástupci Centrálního řídicího týmu a krajských hygienických stanic

Hejtman Petr Kulhánek (STAN) k videokonferenčnímu jednání hejtmanů s ministrem zdravotnictví v demisi, zástupci Centrálního řídicího týmu a krajských hygienických stanic

1. 12. 2021

Během úterý 30. listopadu 2021 se uskutečnilo další videokonferenční jednání představitelů Asociace krajů ČR s ministrem zdravotnictví v demisi Adamem Vojtěchem, zástupci Centrálního řídicího týmu, krajských hygienických stanic a s dalšími aktéry.

Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

Z jednání bych rád zdůraznil některé body, které se týkají všech regionů včetně Karlovarského kraje.

Především bych chtěl poděkovat všem starostům našich měst, kde se na poslední chvíli kvůli vyhlášeným opatřením v rámci nouzového stavu nemohly uskutečnit v plném rozsahu dlouhodobě připravované vánoční trhy, za respektování těchto opatření. V některých městech ČR hbitě přejmenovali představitelé měst vánoční trhy na farmářské a umožnili tak jejich pokračování, aniž by v celé šíři vnímali dopad takového jednání, které je v tuto chvíli zvlášť v epidemií velmi postižených krajích nepřijatelné. Uvědomuji si, že to pro starosty není jednoduché, protože lidé s vánočními trhy počítali a těšili se na ně, s přípravou jsou spojeny nemalé výdaje, pro mnoho prodejců je to existenční problém. Poděkování patří všem, kteří vzali opatření jako fakt a nesnažili se je obejít. Ne všude k tomu ale přistoupili stejně, proto hejtmani vyzvali ministerstvo zdravotnictví, aby hledalo právní nástroje, kterými zamezí obcházení platných nařízení. Nejednoznačná opatření ze strany státu navíc vyvolávají nedůvěru lidí v jakékoliv další nutné kroky proti šíření epidemie koronaviru.

Trváme jako hejtmani na tom, aby očkování malých dětí ve věkové skupině 5+ probíhalo v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost. Dětští lékaři své malé pacienty odmala očkují i jinými vakcínami, dobře znají jejich rodiče, proto není žádoucí, aby byly děti očkovány v neznámém prostředí očkovacích center, které jsou navíc na hraně personálních možností. Všem praktických lékařům pro děti a dorost v našem regionu jsem zaslal dopis s prosbou a apelem na to, aby se do očkování zapojili a pomohli tak proočkovat tuto věkovou skupinu. Očkování dětí by mělo začít v lednu 2022. Zároveň vyzýváme MZ ČR, ať aktivně hledá způsob pro větší zapojení praktických lékařů do systému očkování. Nesmírně si vážím všech praktiků a ambulantních specialistů, kteří se i přes svou další práci na očkování podílejí. Z celkového množství vyočkovaných dávek v našem kraji od počátku očkování ale mají praktičtí lékaři celkový podíl na vakcinaci zatím jen 18,7 procenta. Přitom právě v těchto chvílích mohou praktici významně posílit celý očkovací systém a ulevit tak kolegům zdravotníkům z nemocnic i dalším lékařům, kteří už vakcinaci provádějí.

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch také vyčíslil momentální počty lidí, kteří mají nárok na 3. posilující dávku očkování.  Dále vstupují do systému i ti zájemci o očkování, kteří zatím očkovaní nebyli, nebo nemají vakcinaci dokončenou. V našem kraji takzvaně před závorou čeká na očkování 371 lidí, ovšem jen jednotky z tohoto počtu jsou senioři ve vysokém věku.

Čísla zájemců o očkování ale budou narůstat, proto jsme apelovali na MZ ČR, aby směrem k veřejnosti nevytvářelo iluzi, že očkování lze zvládnout velmi krátkém časovém úseku, protože z krajů unisono zní, že na velký nápor v očkovacích centrech nemáme zatím dostatečné lidské zdroje.

Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

Autor: Jiří Duchek, Petr Kulhánek