Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Proč volit Starosty a nezávislé?

Proč volit Starosty a nezávislé?

13. 10. 2017

Proč volit Starosty a nezávislé?

Proč volit Starosty a nezávislé?

Starostové jsou ti, kteří se denně setkávají s problémy svých spoluobčanů. Hledají řešení a způsob, jak věci řešit a vyřešit. Starostové nepřemýšlejí od voleb k volbám. Ve své obci chtějí dál žít, chtějí ji předat v lepším stavu, než ji přijali. A přesně tenhle přístup státu teď chybí nejvíc. Stabilita zákonů, předvídatelnost rozhodnutí úřadů a soudů. Ne neustálá novelizace a přijímání nových a nových norem, pravidel daní, dotačních podmínek.

A co bychom chtěli přinést našemu kraji, kterého trápí zejména doprava a nedostatek vody?
Jsou to velké a dlouhodobé problémy, na jejichž řešení jsou čtyři roky málo. Chceme tedy tyto problémy začít skutečně řešit, nejen o nich hovořit u stolu s tužkou v ruce. Je třeba řešit nejen silniční napojení na Vídeň, ale také tolik diskutovanou silnici Brno – Svitavy, Břeclav – Uherské Hradiště, železniční dopravu, opravy silnic nižších tříd. Náš kraj se nám vlivem klimatických podmínek mění skutečně před očima. Nedostatek vody je ovlivněn nejen změnou klimatu, ale ve velké míře i chováním nás všech, kteří zde žijeme. Chtěli bychom podpořit zejména krajinotvorná a protierozní opatření a opatření upravující vodní režim v krajině.

Nejsou nám lhostejné ale ani další problémy, které zasahují do života občanů – složitá pravidla daňového systému, systém sociálních dávek, výše důchodů.

Starostové jsou jistota, že budou ve Sněmovně dělat to, co slibují! VOLTE č. 7!

Autor: Jana Krutáková