Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Aktuality Vedení Starého Lískovce bezdůvodně odstranilo opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce bezdůvodně odstranilo opozici z komisí

31. 10. 2023

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy. 

Vedení Starého Lískovce bezdůvodně odstranilo opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce bezdůvodně odstranilo opozici z komisí

Rada městské části zřizuje běžně poradní orgány v podobě komisí, které mají sloužit jako poradní a iniciační orgány. Opoziční strany připouštějí, že je na radě městské části, jak s komisemi naloží. Ovšem ve chvíli, kdy už jednou své členy jmenuje, je velice nestandardní, aby po roce bezdůvodně opoziční členy odvolala. Starý Lískovec čeká řada důležitých rozhodnutí (např. rezidentní parkování, projekt Západní brány, VRT aj.), je nanejvýš vhodné, aby poradní orgány byly obsazeny odborně zdatnými členy napříč politickým spektrem. A právě tito odborníci z opozičních stran evidentně vládnoucí koalici vadili.

V předešlých obdobích nebyla opozice v městské části příliš aktivní. To se změnilo po posledních volbách, kdy se do zastupitelstva dostaly dvě nové strany, Piráti a STAN. Ve Starém Lískovci už páté volební období vládne tandem Vladan Krásný (ODS) a Jiří Dvořáček (KDU-ČSL). Z jejich postupu je patrné, že konstruktivní kritiku v podobě opozice neakceptují a raději volí variantu většího „klidu na práci”.

„Koalice zřejmě nezvládla ani existovat vedle jiného názoru, tak si dopřála klid na práci. Kvalita rozhodování má velký vliv na občany městské části. Nové projekty nyní neprojdou žádnou diskuzí ani odbornou oponenturou. O dobré politické kultuře máme rozhodně jiné představy.” komentuje zastupitelka Vendula Svobodová (PIRÁTI).

Zvláštní náhodou je, že k odstranění opozice z komisí došlo krátce po medializaci situace okolo levného obecního bydlení místostarosty Dvořáčka. Paradoxní je, že s touto informací přišla na Zastupitelstvo další opoziční strana – Restart pro Brno. Ti ovšem neměli v komisích vůbec žádné zastoupení, a tak jim nebylo co brát. 

Omezení přístupu do Zpravodaje MČ

Když se o celou záležitost s obecním bytem začala zajímat média, přišel tlak od KDU-ČSL, aby Piráti svých opozičních aktivit zanechali. Jelikož podobné apely nezabraly, rozhodlo se vedení radnice k dalšímu kroku. Nekonfliktní článek Pirátů, který informoval o kácení ořešáku, neprošel redakční radou, a nebyl v zářijové rubrice „Názory zastupitelů” v místním zpravodaji otištěn. Zcela náhodou hlasování o nevhodnosti článku vyvolal člen redakční rady nominovaný za KDU-ČSL. Při uspořádání sil v redakční radě bylo o článku již dopředu rozhodnuto. Pro jeho vydání hlasovali pouze dva opoziční členové – zastupitelé Vendula Svobodová (PIRÁTI) a Jiří Nak (STAN). „Opakovaně jsme v redakční radě kritizovali obstrukce při zveřejňování článků opozičních zastupitelů v místním zpravodaji,” doplňuje Jiří Nak (STAN).

Dalším třecím bodem bylo kácení ořešáku na ul. U Hřiště. Člen komise Jan Novotný (nominovaný za Piráty) měl za to, že se celá věc dostatečně neprojednala a snažil se ještě (ne)kácení nějakým způsobem znovu vrátit na stůl. Vyměnil si několik e-mailů se členy komise pro životní prostředí i starostou. Bez většího výsledku. Vyústěním byl tedy alespoň zmíněný článek.

Situace v bytové komisi

Už nějakou dobu předtím začala situace houstnout také v bytové komisi.

„Od zveřejnění bytové situace pana místostarosty Dvořáčka na zastupitelstvu MČ jsme měli v bytové komisi problém seznámit se předem s materiály, které měly být v bytové komisi projednávány a následně jsme o nich měli hlasovat,” říká Simona Ondroušková, zastupitelka a dnes už bývalá členka bytové komise (STAN).

Členové bytové komise ale neměli možnost se seznámit s dokumenty, které celou kauzu s bytem místostarosty odstartovaly, jelikož vůbec nebyly předmětem jednání. Navíc úřad pečlivě hlídal, které dokumenty se dostanou členům do ruky.

„Při nahlížení do podkladů k projednávaným bytům byla vždy přítomna úřednice osobně a materiály sama vytřídila ze spisu. Není tak možné, že by se informace o bydlení pana místostarosty dostala ven právě z bytové komise," komentuje Michala Martišková, dnes už bývalá členka bytové komise (nominovaná za Piráty).  

Rezignace Martina Nováka

Jak již bylo uvedeno výše, v komisích zůstali dva opoziční členové, každé straně jeden. Pirátský zastupitel Martin Novák, který byl také předsedou nově zřízené komise územního rozvoje a dopravy byl jedním z nich. Ve vzniklé situaci se ovšem rozhodl v komisi dál nepokračovat a poslal na úřad rezignační dopis. Mimo jiné uvádí, že v situaci, kdy jsou z komisí odvoláváni odborníci pouze kvůli názorovým rozporům, i on by pracoval pod tlakem a s vědomím, že jeho působení v komisi trvá pouze do prvního kontroverzního rozhodnutí. Proto již k radě městské části necítí důvěru.

„Do komisí jsme se snažili sehnat ty nejlepší odborníky. Například v životním prostředí jsme měli specialistu na změnu klimatu a bytové zase advokátku se specializací na bytové právo, která během svého působení upozorňovala na právní nesrovnalosti např. při prodlužování smluv. Krok rady ukázal, že o odborníky nikdo nestojí, poptávka je spíše o loajální členy.” komentuje Martin Novák (PIRÁTI) své rozhodnutí.

„Z pozice člena komise územního rozvoje a dopravy byl také odvolán člen nominovaný za hnutí STAN, který opakovaně kritizoval stavbu veřejného grilu v těsné blízkosti bytových domů. Proti grilu následně vznikla i petice,” doplňuje Ondroušková (STAN). 

Autor: Martin Vérteši