Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Tiskové zprávy …aktivní přístup k životu a pohyb u seniorů je nám vzorem…

…aktivní přístup k životu a pohyb u seniorů je nám vzorem…

3. 7. 2018

Jiří Fencl, předseda Sportovního klubu policie České Budějovice a člen STAN

…aktivní přístup k životu a pohyb u seniorů je nám vzorem…

…aktivní přístup k životu a pohyb u seniorů je nám vzorem…

Již podruhé si Krajská rada seniorů Jihočeského kraje vybrala areál Sportovního klubu policie České Budějovice k pořádání „Sportovních her seniorů Jihočeského kraje. Již 5. ročník této velice významné společensko sportovní akce se uskutečnil v úterý 5. června 2018. Slavnostního zahájení se zúčastnili ředitel Krajského ředitelství policie plk. Procházka, předseda Krajské rady seniorů a hlavní organizátor her JUDr. Bezemek, předseda krajské organizace ČUS JUDr. Vavroch a další hosté. V průběhu celého dne soutěžilo více jak 300 seniorů v různých disciplínách, jako například, hod na dálku, bolo ball, rychlá chůze, hod míčem na koš, šipky  atd.

Podle slov předsedy sportovního klubu Jiří Fencla je hlavním důvodem pořádání této akce vytvoření kladného vztahu ke sportování seniorů. Je velmi potěšující vidět sportovat seniory s takovým nasazením, které zde předvádí. To, že si již podruhé krajská rada vybrala k uspořádání her náš sportovní areál mne naplňuje určitou hrdostí a je pro mne i známkou toho, že zde v našem areálu jsme schopni pro sportování všech věkových kategorií udělat co je zapotřebí.

Sportovní klub policie České Budějovice patří k předním sportovním klubům v Českých Budějovicích a touto akcí chceme nabídnout možnost sportování i dalším občanům jihočeské metropole a to i seniorským a veteránským kategoriím.

 

 

Autor: Jiří Fencl, předseda klubu a člen STAN

 

Autor: Michal Novák