Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Sportovní komise schválila pravidla pro podporu sportu 2020

Sportovní komise schválila pravidla pro podporu sportu 2020

13. 11. 2019

Sportovní komise schválila pravidla pro podporu sportu 2020

Sportovní komise schválila pravidla pro podporu sportu 2020

Sportovní komise rady města České Budějovice v tomto týdnu upravila, doplnila a předložila ke schválení Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2020. Pokud rada města pravidla schválí a následně zastupitelstvo města při projednávání rozpočtu neupraví výdajové položky v této kapitole, mohou českobudějovické sportovní kluby počítat i v roce 2020 s finanční podporou města České Budějovice. Předpokládaná alokace finančních prostředků pro rok 2020 na podporu sportu, zejména mládežnického je přes 20 mil. Kč.

Našim členům sportovní komise (Jiří Šilha a Jiří Fencl) za podpory náměstka primátora Viktora Vojtka se tak úspěšně daří prosazovat jednu z našich priorit a tou je podpora sportu, především mládeže ve sportovních klubech.