Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Sedlická krajka v pohybu a přesto pevně zakořeněná

Sedlická krajka v pohybu a přesto pevně zakořeněná

29. 4. 2019

Jiří Rod /STAN/ - zastupitel města Sedlice, člen krajského výboru STAN Jčk

Sedlická krajka v pohybu a přesto pevně zakořeněná

Sedlická krajka v pohybu a přesto pevně zakořeněná

     Město Sedlice je již více jak 450 let známé a proslulé tvořivou činností řady jeho občanů – krajkářstvím. Tato tradice je zde hluboce zakořeněna a v současnosti je snaha tento odkaz předků zachovat pro další generace a obnovit jeho dřívější proslulost a známost v celém regionu, republice, ale i za hranicemi státu. Vždyť se jedná o kulturní dědictví ne pouze Sedlice a jejího nejbližšího okolí, ale dá se říci i celého kraje.  

     A to, že se nejedná pouze o plané fráze svědčí skutečnost, že Sedlická krajka o.p.s. a město Sedlice již před několika lety (přesně v roce 2013) z důvodu rozvoje a propagace krajkářství navázali spolupráci s podobným subjektem v Německu. Naším partnerem se stala obec Tiefenbach v okrese Cham, kde se také řada obyvatel věnuje krajkářství. Je zde také krajkářská škola a obec vybudovala „Muzeum krajkářství“ v rámci podpory a pomoci udržení tohoto kulturního dědictví. Krajkářství v Tiefenbachu nemá 450–letou tradici jako v Sedlici, ale o to více je zde v celém regionu podporo-váno. 

     Vzájemná spolupráce již realizovala celou řadu projektů – „Krajkářské slavnosti“ v Sedlici v sudých letech, „Oslavy krajkářství“ v Tiefenbachu v lichých letech, prázdninové setkání dětí – žáků krajkářských škol s názvem „Dětský den“ v roce 2016 v Tiefenbachu a v roce 2017 v Sedlici. V rámci prohlubování spolupráce se realizuje již několik let projekt „Sedlická krajka v pohybu a přesto pevně zakořeněná“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu.

     Činností krajkářské společnosti není pouze výroba nových krajek, ale snahou je i zjišťovat podložené historické prameny o činnosti krajkářek, hledání dochovaných krajek a vzorů (předloh – podvinků), jejich případné opravy a archivace. Při této práci byla objevena skutečnost, že v dřívějších dobách nebyly známé špendlíky a lidé si museli nějak poradit. Při výrobě krajek se používaly trny z plané hrušně. 

     Delší dobu se v krajce připravoval projekt „Naučné stezky“, která by v krátkých informačních sděleních seznamovala veřejnost s historií krajkářství. Stále jsme řešili, jak jednotlivá zastavení vytvořit, aby nepůsobily jako rušivý prvek vzhledu okolí. A právě poznání výše uvedených historických pomůcek při krajkářství (trnů uvedené hrušně trnité) bylo inspirací. U každého stanoviště bude vysazena jedna hrušeň a na kameni bude umístěna deska s informacemi. A to již zbýval pouze malý krůček k přípravě celého projektu.   

     Nyní ještě několik slov k oné „historické hrušni“. A proč vysazujeme právě Hrušeň trnitou.....?

Hrušeň polnička (Pyrus pyraster), neboli také "Krajkářská hrušeň trnitá", sloužila jako zdroj trnů - "kolců", které se hojně používaly na výrobu ručně paličkovaných krajek. Kovové špendlíky byly vynalezeny až koncem 14. století a pověsti praví, že je do Evropy přivezla Anna, dcera krále Karla IV., provdaná roku 1382 za Richarda II., krále anglického. Objevení špendlíků mělo pro vývoj krajky ohromný význam, protože se tak mohly začít vyrábět krajky z jemnějších nití, aniž by se trhaly, což v případě použití "kolců" nebylo možné.

     Při přípravě naučné stezky se zrodila myšlenka, aby podobný prvek byl i u našich partnerů. Vrámci uvedeného projektu a na důkaz partnerství a přátelství byla Krajkářská hrušeň trnitá také vysazena v naší partnerské obci Tiefenbach (okres Cham, Německo). 

     Slavnostní výsadba „Krajkářské hrušně trnité“ v Tiefenbachu proběhla v sobotu 7. dubna2019 ve 13 hodin za přítomnosti vedení obce Tiefenbach a starostyTiefenbachu pana Ludwiga Pröglera, starostů několika okolních obcí, zástupců regionu Cham, zástupců města Sedlice včele se starostou panem Vladimírem Klímou a zástupců společnosti Sedlická krajka.

     Slavnostní výsadba „Krajkářské hrušně trnité“ v Sedlici se uskutečnila v sobotu 13.dubna 2019 v 10 hodin v parku na náměstí T. G. Masaryka. Slavnostní vysazení proběhlo za asistence zástupců města Sedlice, partnerské obce Tiefenbach, krajkářek z obou regionů, široké veřejnosti a hostů. 

     V rámci tohoto dne byl připraven městem Sedlice a Sedlickou krajkou, o.p.s. bohatý kulturní program – hudební a taneční vystoupení.      

     Tato hrušeň jejíž slavnostní vysazení proběhlo v sobotu 13.dubna 2019 byla jednou z devíti, které tvoří naučnou stezku - "Cesta za krajkářskou tradicí", která Vás provede centrem města Sedlice a představí důležité milníky nebo zajímavé osobnosti, které se podílely na rozvoji místní několika set-leté krajkářské tradici.

    

Mapa: naučné stezky - "Cesta za krajkářskou tradicí"

 

     

 

 

Autor: Michal Novák