Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Se zveřejňováním materiálů pro zastupitelstvo hradečtí radní souhlasí. Konečné slovo mají sami zastupitelé.

Se zveřejňováním materiálů pro zastupitelstvo hradečtí radní souhlasí. Konečné slovo mají sami zastupitelé.

27. 4. 2021

Ondřej Pumpr /STAN/ - zastupitel města Jindřichův Hradec

Se zveřejňováním materiálů pro zastupitelstvo hradečtí radní souhlasí. Konečné slovo mají sami zastupitelé.

Se zveřejňováním materiálů pro zastupitelstvo hradečtí radní souhlasí. Konečné slovo mají sami zastupitelé.

Před jednáním zastupitelstva Jindřichova Hradce se na webových stránkách města dosud zveřejňuje jen program zasedání. Ostatní materiály dostávají týden předem pouze zastupitelé. Obyvatelé města se tak nedozví konkrétně, o čem se bude jednat. To se rozhodl změnit opoziční zastupitel Ondřej Pumpr (STAN). Jeho návrh na zveřejňování podkladů na městském webu už prošel radou, která s ním souhlasila. (více na https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/jihocesky-kraj/tiskove-zpravy/stan-chceme-otevrena-a-transparentni-mesta).

„Materiály zveřejněné předem jsou deklarací transparentního a otevřeného města, které nemá co skrývat. Umožní zájemcům ze strany veřejnosti seznámit se s materiály před jednáním zastupitelstva, zhodnotit, zda chtějí vystoupit, s čím, na co a jak budou reagovat, prohloubí možnosti veřejné kontroly činnosti volených zástupců a pomohou k lepší orientaci a kontrole plnění závěrů zastupitelstva ze strany rady města," myslí si zastupitel Pumpr.

Radní s návrhem Ondřeje Pumpra souhlasila, i když podle zákona nemají obce povinnost zveřejňovat podkladové materiály na jednání zastupitelstva před jeho konáním. Jedinou povinností je informovat o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva, a to alespoň sedm dní předem. To je v současné době v Jindřichově Hradci splněno. Zveřejněním materiálů se město stane ještě více transparentním a přívětivým vůči svým obyvatelům. Podobně už v jižních Čechách postupují například České Budějovice, Písek, Tábor nebo Český Krumlov.

Podle radního a senátora Jaroslava Chalupského (Hradec srdcem a rozumem + Svobodní) už se o podobném návrhu mluvilo dříve. „Šlo ale o to, jestli anonymizace nebude technickým problémem. Mě především zajímalo, zda kvůli tomu nebude nutné přijmout třeba další dva zaměstnance, kteří by materiál připravovali. Tajemník nás ujistil, že by to problém být neměl, protože software to umožňuje. To je dobrá zpráva. Jsem zvědavý, jak budou místní tuto možnost využívat, zda si budou materiály stahovat nebo webovou stránku, na které budou umístěné, navštěvovat," poznamenal Jaroslav Chalupský. Dodal také, že město začalo v poslední době mnohem více komunikovat směrem k obyvatelům. „Spustil se mobilní rozhlas, funguje Facebook i Instagram, vznikly nové webové stránky. Za poslední dva roky se informovanost hodně zlepšila," dodal senátor.

Postoj starosty Jana Mlčáka (Patrioti) je spíše negativní. „Každý materiál k jednání má svůj životní cyklus. Nejprve příprava včetně zajištění formální a věcné správnosti, poté projednání odbory a vedením města a posléze projednání a schválení radou a zastupitelstvem. Poté zveřejnění. Zveřejnění v jakékoliv fázi před schválením nepřináší žádnou hodnotu a navrhovatelé této nadbytečné obstrukce to činí ryze z populistických důvodů. Pokud ale zveřejňování schválí zastupitelstvo, jsme schopni se přizpůsobit a k tomuto kroku přistoupit. Bude to znamenat více práce s přípravou materiálů, protože budou muset vzniknout dvě verze jednoho materiálu – jeden ze zákona anonymizovaný zveřejněný předem a druhý v plném znění pro zastupitele. Dosud materiály nebyly zveřejňovány předem, protože vždy vyhrál zdravý rozum a k tomuto kroku zastupitelstvo v minulosti nepřistoupilo," uvedl k návrhu starosta Mlčák.

Tajemník městského úřadu Karel Holý zmínil, že anonymizace údajů by neměla být zásadním problémem. „Velmi dobře si uvědomujeme, že zveřejňování materiálů na jednání zastupitelstva má svá zákonná omezení. Týká se to především ochrany osobních údajů nebo obchodního tajemství. Jejich ochranu je ale možné zajistit, a to bez větších administrativních nákladů, ať již pracovních nebo finančních. Záměrem je dosáhnout zveřejňování podkladových materiálů na jednání zastupitelstva Jindřichova Hradce na webových stránkách města, a to alespoň pět dnů před samotným jednáním zastupitelstva," zmínil tajemník Karel Holý.

Konečné slovo budou mít sami zastupitelé, kteří návrh projednají na svém zasedání ve středu 28. dubna.

 

Zdroj:https://www.jcted.cz/se-zverejnovanim-materialu-pro-zastupitelstvo-hradecti-radni-souhlasi-konecne-slovo-maji-sami-zastupitele/

Autor: Michal Novák