Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Podpora českobudějovického sportu v roce 2021

Podpora českobudějovického sportu v roce 2021

26. 11. 2020

Podpora českobudějovického sportu v roce 2021

Podpora českobudějovického sportu v roce 2021

V současné době finišují práce na obecních a městských rozpočtech, které budou velmi výrazně zatíženy nouzovým stavem. Obdobně jako v jiných oblastech společenského dění, tak i ve sportovní oblasti se tento stav projeví i v roce 2021.  Sportovní komise rady města, na svém on-line jednání dne 25.11.2020 projednala a jednomyslně navrhla radě města schválit pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2021. V příštím roce sportovní komise navrhuje do programu alokovat částku 9,6 mil Kč, což je o cca 30% méně než v roce minulém. Toto snížení je způsobeno nouzovým covidovým stavem a výpadkem příjmů veřejných rozpočtů. Projednaná pravidla obsahují celkem 5 dotačních opatření a to příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů, příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů, příspěvek na sportovní akce, příspěvek na činnost dětí a dospělých s handicapem, příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů. Přestože nadcházející rok 2021 bude pro některé sportovní kluby a spolky složitější, je potřeba hledět vpřed, a jakmile nám to vyhlášená nouzová opatření umožní, vrátit se k oblíbeným sportovním aktivitám.

 

Jiří Fencl a Jiří Šilha, členové sportovní komise města České Budějovice za hnutí STAN

Autor: Michal Novák