Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj „Napojení na dálnici, obrovský katastr, přátelští zastupitelé i fungující městské hospodářství – to vše je město Lišov“ říká Jiří Švec

„Napojení na dálnici, obrovský katastr, přátelští zastupitelé i fungující městské hospodářství – to vše je město Lišov“ říká Jiří Švec

31. 8. 2018

Dostatek pracovních příležitostí, dobrá dopravní obslužnost a vynikající občanská vybavenost, jsou základními předpoklady pro spokojený život místních obyvatel. Blízkost krajského města a nyní také napojení na dálnici D3 dělá z našeho města strategicky velmi výhodnou základnu pro podnikání mnoha firem. Když k tomu všemu připočtete i bonus ve formě konstruktivně smýšlejících zastupitelů města, kteří spolu dokáží pracovat ve prospěch města bez ohledu na politickou příslušnost, není se co divit, že město Lišov udělalo v posledních letech obrovský pokrok.

Rozpočet města se pohybuje kolem 100 milionů korun ročně, což není vzhledem k obrovskému území a množství spravovaného majetku mnoho. Zvláště pokud si uvědomíme, že naše město má na starosti i 10 místních částí, kterými jsou vesnice Červený Újezdec, Lhotice, Levín, Velechvín, Kolný, Hůrky, Hrutov, Slověnice, Miletín, Vlkovice, a katastrální rozlohu téměř 100 km2. Přesto díky zmíněným zastupitelůmdokáže město zajistit rozvoj a údržbu celého svého území. Určitým unikátem jsou i dva volební obvody, které zajistí, že v zastupitelstvu města usednou vždy i zastupitelé z místních částí. Tento ojedinělý a v učebnicích politologie zmiňovaný příklad, napomáhá tomu, že se ani problémy a potřeby vesnic patřících k městu neopomíjí.

Zastupitelé města také dokázali využít bohaté časy posledních let, kdy se městu podařilo získat a účelně proinvestovat řádově 120 milionů korun z dotací. Dalších přibližně 750 milionů korun představovaly investice z rozpočtu města do rekonstrukcí a obnovy majetku města. Jedná se o nové a zrekonstruované chodníky, komunikace, parkoviště, obecní budovy, rybníky, veřejné osvětlení atd.

Město se však snaží myslet i na budoucnost bez dotačních prostředků budováním vlastního ekonomicky soběstačného hospodářství. V Lišově prosperuje úspěšná městská firma se zcela novým areálem a s moderním strojovým vybavením v hodnotě desítek miliónů korun. Tato firma poskytuje služby nejen městu samotnému, ale i okolním obcím a soukromým osobám. V příštím roce by tato městská firma měla zahájit výrobu a prodej palivového dříví z cca 580 ha městských lesů. Dalším příkladem snahy o hospodářskou soběstačnost jsou obecní rybníky, kterých město vlastní 52 ha. Prakticky každý rok jeden z rybníků město kompletně odbahní a opraví. Většina rybníků je propachtována, ale v některých městská komunální firma chová ryby, takže si lišovští obyvatelé mohou pochutnat na lišovských kaprech.

Díky dobré vůli lidí se v Lišově mnoho věcí podařilo, ale samozřejmě jsou i úkoly, které na nás teprve čekají a jsou i věci, které šlo udělat o něco lépe. Přesto si myslím, že je Lišov a jeho okolí krásným a pohodlným místem k životu.

Jiří Švec, starosta města Lišov

Zdroj: Českobudějovický deník - příloha (Regionální zprávy) ● Strana: 1 ● 31. 8. 2018 (dnes) 

Autor: Michal Novák