Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Archiv voleb Komunální volby 2014 v Jihočeském kraji Týn nad Vltavou Rozhovor

Rozhovor

STAN vstupuje do týnských komunálních voleb

Rozhovor s lídrem kandidátky politického hnutí STAN Mgr. Karlem Hájkem

Již delší dobu před podzimními komunálními volbami se mě řada lidí ptala, zda budu kandidovat do týnského zastupitelstva a v jakém politickém seskupení. Proto jsem se rozhodl na tyto otázky odpovědět ve fiktivním rozhovoru, který je odrazem reálných rozhovorů na zmíněné téma. Následně tedy uvádím několik otázek, které byly skutečně položeny a odpovědi, které jsem na tyto otázky dal.
Budete kandidovat v podzimních komunálních volbách do týnského zastupitelstva?
Ano, společně s dalšími dvaceti osobnostmi jsme sestavili kandidátku politického hnutí STAN, s níž se ucházíme o přízeň občanů ve volbách do týnského zastupitelstva.
Můžete přiblížit podstatu politického hnutí STAN?
STAN je zkratkou názvu politického hnutí „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“. Toto hnutí usiluje o decentralizaci politiky ve prospěch obcí, měst a krajů, jeho členové jsou především komunální politici. STAN má své zastoupení v českém i evropském parlamentu, v senátu i poslanecké sněmovně. Donedávna předseda a nyní 1. místopředseda politického hnutí STAN Mgr. Petr Gazdík je v současné době místopředsedou Poslanecké sněmovny ČR. Současným předsedou hnutí je Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. STAN ještě pod vedením Petra Gazdíka prosadil řadu zákonů posilujících pravomoce obcí a měst a především jejich financování. Např. posílení odvodu ze zdanění hazardu ve prospěch obcí, pokud ovšem budou chtít hazard na svém území tolerovat. Dále STAN prosadil Novelu zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), díky níž si obce a města významně posílili daňové příjmy do svého rozpočtu, a to přibližně o 20 %. V případě Týna se jedná řádově o miliony ročně. Cílem novely RUD bylo, aby se obce mohly sami rozvíjet bez závislosti na problematických dotacích. Bližší informace o hnutí STAN a jeho činnosti a osobnostech mohou zájemci získat na www.starostove-nezavisli.cz.
Kdo je uveden na týnské kandidátce STANu a kdo je lídrem?
Se vší skromností a pokorou musím uvést, že lídrem kandidátky jsem já, tedy pro úplnost Mgr. Karel Hájek, současný týnský radní a ředitel vltavotýnského gymnázia. Dále je na kandidátce uvedeno 20 velmi zajímavých a významných týnských osobností, srovnatelně žen i mužů, v široké věkové škále. Na druhém místě je uveden p. Karel Jiříček, který zasvětil svůj život vltavotýnskému fotbalu, je předsedou fotbalového klubu Olympie, na třetím pak Ing. Jiří Vránek, ředitel Vltavotýnské realitní společnosti, známý odpovědnou péčí o Domy s pečovatelskou službou, dále p. Martina Rečková, kterou znají především rodiče dětí navštěvujících Městský dům dětí a mládeže a ostatní z akcí, jako je např. zvonkový průvod, dále Ing. Jaroslav Brom, velmi schopný technik a manažer na Jaderné elektrárně Temelín, Václav Kolář, profesionální hasič na JETE a výborný velitel týnské jednotky Sboru dobrovolných hasičů, dále Mgr. Alena Studenovská, donedávna zkušená ředitelka ZŠ na hlineckém sídlišti, Pavel Tomší, bývalý místostarosta, povoláním optik, dlouholetý předseda týnského tenisového klubu nebo p. Anna Jónová s úřednickou praxí a bohatými životními zkušenostmi či p. Jana Čecháčková, asistentka několika starostů vždy ochotná komukoliv pomoci vyřešit problém. Rozsah tohoto článku mi bohužel neumožňuje uvádět další neméně zajímavé osobnosti z kandidátky STANu.
Můžete uvést krátce něco ze svého volebního programu?
Důraz klademe na rozvoj mateřských školek, obou základních škol a také školských zařízení, jako je MěDDM a ZUŠ Karla Komzáka. Budeme např. usilovat o to, aby všechna tato zařízení měla bezbariérový přístup. Program se významně věnuje mládeži a jejímu sportovnímu vyžití. V oblasti investic jde např. o opravy komunikací, ale také o rekonstrukci fotbalového stadionu nebo vybudování umělé ledové plochy u ZŠ Hlinky. V oblasti zdravotnictví se program věnuje vytvoření podmínek pro zachování maximálního možného rozsahu lékařské služby první pomoci a zdravotní záchranné služby v našem městě. Program se věnuje týnským sídlištím, především s ohledem na udržení pořádku a bezpečnosti na těchto sídlištích. Budeme usilovat o zachování přijatelných cen vody a tepla pro naše občany. Maximálně budeme podporovat rozvoj občanské společnosti v oblasti spolkové činnosti, za samozřejmou považujeme podporu městské i alternativní kultury. Chceme, aby naše město bylo zdravé a bezpečné, aby mohlo být označeno jako město vody a zeleně.
Přijal byste opět funkci starosty?
Lídr každé kandidátky by měl být připraven v případě volebního vítězství svého politického seskupení přijmout funkci starosty, pokud mu je nabídnuta. Takže zřejmě jako ostatní jsem připraven tuto odpovědnou funkci v případě volebního vítězství kandidátky hnutí STAN převzít. Ale ono to není jen o tom vyhrát, ale také se vám musí podařit sestavit většinovou koalici, která vás do této funkce zvolí a s kterou se musíte umět dohodnout na společném programu pro případné čtyři roky vzájemné spolupráce.
Netoužíte po moci, která je spojena s funkcí starosty?
Ne. Jsem přesvědčen, že člověk, který touží po získání moci, nemá v komunální politice ani na jiné úrovni politiky co dělat. Do komunální politiky patří pouze lidé, jejichž jedinou motivací je potřeba lidem pomáhat a sloužit.
Co byste vzkázal voličům před podzimními volbami?
Zúčastněte se komunálních voleb a zvolte si osobnosti, které dobře znáte a kterým věříte, že budou poctivě hájit zájmy našeho města a všech jeho občanů.