Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Archiv voleb Komunální volby 2014 v Jihočeském kraji Týn nad Vltavou Programové prohlášení

Programové prohlášení

Politické hnutí „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ (STAN)
11 východisek volebního programu pro komunální volby do Zastupitelstva města Týn nad Vltavou, konané 10. – 11. října 2014.

„SPOLEČNĚ PRO KRÁSNÉ, ZDRAVÉ A ROZVÍJEJÍCÍ SE MĚSTO - SPOLEČNĚ PRO TÝN“

Pojďme do komunálních voleb s kandidáty za STAN společně:

1. Společně pro otevřenou a přívětivou týnskou radnici
Uvědomujeme si, že volená samospráva i státní správa musí být k občanům vstřícná a přívětivá s velkou snahou pomoci jim vyřešit jejich problémy a poskytovat jim kvalitní služby.

2. Společně pro rozvoj týnského školství
Uvědomujeme si, že podpora výchovy a vzdělávání dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních zřizovaných městem je předpokladem budoucího rozvoje našeho města.

3. Společně pro rozvoj týnského sportu
Uvědomujeme si, že podpora sportujících dětí a mládeže přispívá k jejich zdravému vývoji a je nejlepší prevencí jejich rizikového chování a že sportování dospělých je neodmyslitelnou součástí zdravého města.   

4. Společně pro rozvoj týnského zdravotnictví
Uvědomujeme si, že kvalitní, rychlá a dostupná zdravotnická péče patří k základním službám poskytovaným občanům našeho města a že je nutnou součástí zdravého města.

5. Společně pro týnské občany, mladé i seniory
Uvědomujeme si, že míra vyspělosti městské společnosti je dána mírou schopnosti pomáhat těm, kteří naši pomoc a podporu potřebují. 

6. Společně pro týnskou kulturu a spolkovou činnost
Uvědomujeme si, že hodnotná kultura je důležitou součástí duchovního rozměru města a že významnou součástí občanské společnosti je spolková činnost.

7. Společně pro zdravý a přívětivý Týn a pro spokojené týnské občany
Uvědomujeme si, že cílem veškerého snažení státní správy i samosprávy je spokojený občan žijící ve zdravém městě s přívětivou atmosférou.

8. Společně pro bezpečný a čistý Týn
Uvědomujeme si, jak velmi důležitý je pocit bezpečí a čistota města pro zdraví jeho občanů.

9. Společně pro rozvoj týnských sídlišť
Uvědomujeme si, že podstatná část týnských občanů žije v oblastech sídlišť. Proto považujeme za nutné vytvářet v nich podmínky pro spokojený život jejich obyvatel.

10. Společně pro rozvoj Týna a přidružených obcí
Uvědomujeme si, že rozvoj našeho města a jeho přidružených obcí je stálým úkolem, jehož plněním přispíváme ke spokojenému životu občanů.
 

11. Společně pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti v týnském regionu
Uvědomujeme si, že pro spokojený život našich občanů je důležité, aby ve vltavotýnském regionu byl dostatek pracovních příležitostí. Proto v něm budeme podporovat rozvoj kvalitních podnikatelských aktivit.


 


SPOLEČNĚ K VOLBÁM - SPOLEČNĚ PRO TÝN

VOLME STAN (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ)
VOLME ČÍSLO KANDIDÁTKY  11