Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Aktuality Vimperk loni investoval ve velkém, letos by v tom měl pokračovat

Vimperk loni investoval ve velkém, letos by v tom měl pokračovat

18. 1. 2021

Jaroslava Martanová /STAN/ - starostka města Vimperk

Vimperk loni investoval ve velkém, letos by v tom měl pokračovat

Vimperk loni investoval ve velkém, letos by v tom měl pokračovat

Více než sto milionů korun v uplynulém roce vydal Vimperk na investiční akce. Jedná se o rekord, jak zmínila starostka města Jaroslava Martanová. Nový rok bude v tomto ohledu o něco „chudší“, ovšem ne výrazně. „Celkem podle schváleného rozpočtu by mělo být v tomto roce proinvestováno 111 milionů korun,“ upřesnila Jaroslava Martanová.

Jak úspěšný byl loňský rok z pohledu investičních akcí ve Vimperku? Byl v tomto nějak výjimečný?
V loňském roce město proinvestovalo více než 120 milionů korun, což lze řadit mezi rekordní roky z pohledu investic. Největší akcí z hlediska rozsahu a finanční náročnosti je rekonstrukce ulice 1. máje za 73 milionů, plánovaná na rok 2020 a 2021. Tato ulice je páteřní komunikací města pro pěší i dopravu. Jedná se o výměnu základní infrastruktury a celkovou úpravu povrchů komunikace. Další investiční akce se týkaly oprav místních komunikací a chodníků včetně podzemní infrastruktury za více než 17 milionů. Do objektů základních škol pro zlepšení jejich technického stavu a vytápění investovalo město přes 16 milionů. Ale ani sakrální stavby a nemovité památky nezůstaly bez investic. Na opravu kaple a městského opevnění město vydalo 1,3 milionu. Velkou akcí, která byla dlouhodobě připravována a zahájena loni na podzim, je propojení bývalého areálu kasáren U Sloupů s městskou kanalizací. Jedná se o vybudování kanalizačního řadu a vodovodního řadu v délce cca 2500 metrů.

Promítl se do plánovaných a realizovaných akcí koronavir a omezení s ním spojená? Jak konkrétně?
Určitě ano. Po jarní vlně pandemie provedlo město redukci rozpočtu, úspory se týkaly investic a běžných výdajů celkově za 18 milionů korun. Z investičních akcí, které byly omezeny ve svém rozsahu, se jednalo o úpravnu vody v areálu U Sloupů a nové napojení jímání vody do této úpravny. Při sestavování rozpočtu nebyly na rok 2021 zařazeny akce, které je možné podle uzavřených smluv odložit. Do rozpočtu na tento rok byly zařazeny a schváleny pouze ty akce, na které má město rozhodnutí o přidělení dotace anebo akce, které je nezbytné dokončit nebo provést z důvodu havarijního stavu. Celkem podle schváleného rozpočtu by mělo být v tomto roce proinvestováno 111 milionů korun.

Jaká hlavní akce se loni ve Vimperku povedla, na co jste nejvíce pyšní?
Nejdůležitější a největší akcí, která byla plánována sedm let a poměrně znamenala pro občany města a jeho návštěvníky největší omezení, byla a v letošním roce ještě bude zmíněná rekonstrukce ulice 1. máje. Znamená to výrazná dopravní omezení a s tím související nalezení dopravních objížděk, včetně výrazného omezení pohybu chodců. Tato akce v novém pojetí uspořádání veřejného prostoru podle návrhu architektů znamená i nové pojetí ulic s výrazným upřednostněním chodců vůči automobilové dopravě. Další významnou akcí, která byla zahájena na podzim a bude dokončena letos v září, je přestavba bývalého internátu lesnické školy na byty. V našem městě je stále dost zájemců o městské byty, a přestože spravujeme necelý jeden tisíc bytů, je to stále málo. Dokončením 31 bytů se situace zlepší, ale nepředpokládáme, že se vyřeší.

Co vás čeká v letošním roce, co bude hlavní akce, priorita?
Letos zůstává nejdůležitější investicí dokončení rekonstrukce zmiňované ulice 1. máje. Zejména pak z důvodu, že 1. května se bude zcela nově otevírat Státní zámek Vimperk pro veřejnost. V letním období předpokládáme výrazně větší počet návštěvníků ve městě, proto budeme muset upravit navigační systém po městě podle aktuálních uzavírek ulic jak pro pěší, tak i pro ty, kteří přijedou autem. Další významnou akcí, na kterou město získalo dotaci, je revitalizace veřejného prostoru zahrnující opravu komunikace a vybudování nových parkovacích míst v ulici Luční na sídlišti Míru. Její zahájení předpokládáme koncem března výstavbou nových teplovodů pro blok pěti panelových domů. Akce se zejména bude týkat obyvatel žijících v této ulici. Vzhledem k tomu, že celé sídliště je velmi členité a jsou zde omezeny možnosti parkování, bude její realizace náročná na logistiku a naplánování dílčích etap výstavby tak, aby se co nejméně dotkla každodenního života obyvatel. V roce 2022 by měla revitalizace pokračovat úpravou veřejného prostoru mezi panelovými domy uprostřed sídliště.

I v tomto roce budou v našem městě pokračovat investice Jihočeského kraje do silnice druhé třídy a mostu přes řeku Volyňku. Z tohoto důvodu již proběhla na toto téma koordinační schůzka s Jihočeským krajem. Z dopravního hlediska totiž nelze od sebe oddělovat rekonstrukci silnice, která je hlavní dopravní trasou do centrální části Šumavy a do Plzeňského kraje, a rekonstrukci ulice 1. máje. Na podzim by měly být práce dokončeny. Nové povrchy komunikace a chodníků podél významné silnice a zároveň páteřní ulice v novém kabátu s výrazným použitím kamenné dlažby budou dobrou vizitkou města. Věřím, že to vše zvládneme a obě tyto akce budou sloužit jak obyvatelům města, tak i jeho návštěvníkům.

Zdroj: https://www.jcted.cz/vimperk-loni-investoval-ve-velkem-letos-by-v-tom-mel-pokracovat/

 

Autor: Michal Novák