Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

(17. 10. 2017)

Modernizace Úpravny vody Káraný

Modernizace Úpravny vody Káraný
Zdroj pitné vody Káraný, který částečně zásobuje pitnou vodou i Prahu, uvedl včera do provozu další část zrekonstruované pískové filtrace. Rekonstrukce proběhla v rámci projektu „Komplexní opatření na zdroji pitné vody Káraný“ realizovaného s podporou EU - Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, jehož cílem je zvýšení kvality pitné vody. více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy

(30. 8. 2017)

Hřiště a cesty v parku U Čeňku vybudují Lesy hl. m. Prahy

Hřiště a cesty v parku U Čeňku vybudují Lesy hl. m. Prahy
Zakázku na realizaci hřišť a komunikaci v parku U Čeňku mezi Prahou 14 a Dolními Počernicemi získají podle dnešního rozhodnutí Rady hl. m. Prahy Lesy hlavního města Prahy. Společnost má ke všem potřebným činnostem příslušná oprávnění i odbornost. Hodnota zakázky činí 18 856 752,36 Kč bez DPH. více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy

(30. 8. 2017)

Blíž přírodě. Císařský ostrov se začne měnit ještě letos

Blíž přírodě. Císařský ostrov se začne měnit ještě letos
Strávit příjemné letní odpoledne u řeky. Pražané by za takovým zážitkem mohli již brzy zamířit na Císařský ostrov. Před dvěma lety pod vedením IPR Praha proběhl soutěžní workshop o budoucí podobě Trojské kotliny, tento týden pražská Rada schválila konkrétní akční plán nejbližších kroků k proměně ostrova.  více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy

(19. 7. 2017)

Praha má Strategii adaptace na klimatickou změnu

Praha má Strategii adaptace na klimatickou změnu
Rada hl. m. Prahy schválila Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Jde o první krok v přípravě města na probíhající změnu klimatu, kdy se její negativní důsledky v městském prostředí projevují ještě více než v otevřené krajině.  více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy

(3. 7. 2017)

Praha zahajuje provoz nové kompostárny

Praha zahajuje provoz nové kompostárny
Zkušební provoz vůbec první kompostárny rostlinného odpadu na svém území dnes zahájilo hlavní město Praha prostřednictvím své příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy.  Zařízení stojí na volném pozemku na okraji městské části Praha-Slivenec nedaleko Pražského okruhu. Začíná tak fungovat první zařízení z uvažované sítě ekologických pražských kompostáren, které by bioodpad z domácností a zahrad i zbytky zeleně z údržby zelených ploch zpracovávaly na kompost. Kapacita slivenecké kompostárny bude až 7 000 tun bioodpadu ročně.  více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy

(29. 6. 2017)

Magistrát spustí osvětovou kampaň zaměřenou na pitný režim

Magistrát spustí osvětovou kampaň zaměřenou na pitný režim
Kampaň s názvem Voda je život má upozornit občany na dostatečný přísun tekutin během dne. V rámci kampaně vydal magistrát dva druhy informačních letáků, které shrnují prevenci a léčbu nedostatečného přísunu vody. Na konci srpna se uskuteční událost zaměřená na tématiku vody, kterou bude provázet i řada workshopů. Magistrát tuto kampaň spustí 1. července 2017. více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy

(26. 6. 2017)

Praha se připravuje na dopady klimatické změny

Praha se připravuje na dopady klimatické změny
Rozhodnutím Rady hl. m. Prahy se hl. m. Praha stalo členem mezinárodní iniciativy Mayors Adapt, čímž přijalo závazek vypracovat Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu s termínem do ledna 2018. více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy

(21. 6. 2017)

Rada dostala informaci o zlepšování kvality ovzduší

Rada dostala informaci o zlepšování kvality ovzduší
Rada hl. m. Prahy dnes obdržela od radní pro oblast životního prostředí Jany Plamínkové informaci o průběžném plnění opatření vyplývajících z Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01 (PZKO). Podle informace lze předpokládat, že se do roku 2020 při důsledném dodržování stanovených opatření podaří cíle PZKO z větší části splnit.  více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy

(21. 6. 2017)

Praha se stará o vodní toky

Rokytka po revitalizaci
Hl. m. Praha bude i v letošním roce plně financovat údržbu drobných vodních toků na svém území. Jedná se o více než 310 kilometrů potoků od nejmenších toků v délce několika stovek metrů až po Rokytku nebo Botič, které mají svá koryta dlouhá desítky kilometrů. Součástí vodohospodářského systému Prahy jsou i retenční a přehradní nádrže a 69 rybníků.  více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy

(19. 6. 2017)

Konec skládkování v Praze

Konec skládkování v Praze
Praha směřuje k ukončení skládkování komunálního odpadu v roce 2024. Proto přestala usilovat o další rozšíření skládky v Ďáblicích.  více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy