Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Svaz městských částí hl. m. Prahy volil svého předsedu

Svaz městských částí hl. m. Prahy volil svého předsedu

17. 5. 2018

Petr Hlubuček (STAN) starosta městské části Praha-Lysolaje byl znovuzvolen na členské schůzi Svazu městských částí hl. m. Prahy do funkce předsedy. Svůj hlas mu dali všichni přítomní starostové městských částí – hlasování se zdržel pouze on sám.

Staronový předseda Svazu městských částí HMP Ing. Petr Hlubuček

Staronový předseda Svazu městských částí HMP Ing. Petr Hlubuček

„Naší prioritou je spolupráce a výměna zkušeností jednotlivých městských částí, a zároveň být partnerem Magistrátu hl. m. Prahy. Domnívám se, že hlavní město nedostatečně využívá potenciál městských částí. My, starostové městských částí, jsme v každodenním kontaktu s občany a známe podrobně jejich starosti a problémy města. Daří se nám posilovat význam městských částí v procesu rozhodování společných zájmů. Prosazujeme jednotný a vydiskutovaný postup při řešení problémů. Společně připomínkujeme legislativní změny a prosazujeme větší finanční nezávislost městských částí. Problémy je třeba řešit především tam, kde vznikají – nikoli shora,“ upřesňuje Petr Hlubuček, předseda pražského klubu hnutí Starostové a nezávislí.

Svaz městských částí hlavního města Prahy byl založen 9. května 2012, v současné době má svaz 34 členů a jsou v něm zastoupeny téměř všechny tzv. malé městské části. Za poslední tři roky pod vedením Petra Hlubučka se počet členů ztrojnásobil. Předmětem činnosti svazu je spolupracovat s hlavním městem Prahou zejména na zajištění vyšší informovanosti městských částí a vzájemném předávání zkušeností a informací v oblastech veřejného života, veřejné správy a správy MČ, předkládat orgánům veřejné moci návrhy zohledňující požadavky MČ a prostřednictvím svazu hájit a prosazovat zájmy městských částí.

Autor: Erika Stařecká (EST)