Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha 1000 a 1 cesta a sázení stromů na Suchdole.

1000 a 1 cesta a sázení stromů na Suchdole.

14. 1. 2020

Starosta městské části Suchdol ve stručnosti shrnuje, kolik práce se v jeho městské části odpracovalo na poli boje s erozí, odvodňováním a devastací krajiny. Suchdol obnovuje historické cesty a sází nová stromořadí.

Obnovená cesta na Suchdole

Obnovená cesta na Suchdole

V ulici K Horoměřicům bylo do stávajícího lipového stromořadí dosazeno 31 lip a javorů. U základní školy M. Alše bylo v ulici Za sokolovnou vysazeno ve stromořadí 15 štíhlých habrů a 70 ovocných stromů bylo dosazeno v aleji podél ulice Kamýcké v úseku od zástavby po Kozí hřbety.

Dále se nám podařilo obnovit historickou cestu za Výhledy, která byla užívána více jak 2 tisíce let než ji bolševik v šedesátých letech min. století rozoral. Vedla z Pražského hradu, přes Lysolaje, kolem Suchdola na Levý Hradec a pak dál až k Baltskému moři. Podél ní byla vysazena alej se 110 ovocnými stromy.

Dalších 29 ovocných stromů bylo vysázeno v novém sadu Na Skalce a Suchdolský sad u kaple sv. Václava, kde vysazujeme stromy čestným občanům, byl rozšířen o 10 ovocných stromů.

 

Petr Hejl, starosta městské části Praha-Suchdol

Autor: Vlasta Urbánková

Fotoalbum