Hlavní stránka O nás Staráme se Obce i kraje si zaslouží kompenzaci za výrazný pokles příjmů

Obce i kraje si zaslouží kompenzaci za výrazný pokles příjmů

Únor 2021

Naše senátorka Hana Žáková, ve spolupráci s dalšími zástupci hnutí STAN, obhajovala na začátku února v Poslanecké sněmovně pozměňovací návrhy k vládnímu zákonu o kompenzačním bonusu v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR.

Obce i kraje si zaslouží kompenzaci za výrazný pokles příjmů

„Jarní kompenzační bonus měl velký dopad na kraje a obce. Během července a srpna byl pouze obcím (nikoli krajům) vyplacený jednorázový příspěvek. Na podzim už tomu tak ale nebylo. A to bylo z našeho pohledu třeba napravit, neboť by tak samosprávy byly současnou krizí zasaženy hned dvakrát. Jednak poklesem výběru sdílených daní, dále pak v důsledku vyplácení kompenzačního bonusu za tato mimořádná opatření. Pozměňovací návrh počítal s vyplacením kompenzací obcím, městům a krajům ve skutečné výši dle jejich podílu na výplatě bonusu, a to vždy po skončení každého bonusového období, které odpovídá danému jednotlivému období nouzového stavu,“ vysvětlila Hana Žáková.

Kromě tohoto návrhu byly v Senátu přijaty ještě další dva, které zvyšovaly částku bonusu a rozšiřovaly možnost čerpaní pro podnikatele, kteří nemají svou provozovnu (např. fotografové). Ve Sněmovně chybělo při závěrečném hlasování pouhých šest hlasů, schválena tak byla původní verze.