Hlavní stránka O nás Staráme se Navrhujeme výraznější pomoc rodinám s dětmi trpícími autismem

Navrhujeme výraznější pomoc rodinám s dětmi trpícími autismem

Srpen 2019

Naše senátorka Alena Dernerová navrhla novelu zákona na rozšíření seznamu terapeutů pro děti s autismem. 

Navrhujeme výraznější pomoc rodinám s dětmi trpícími autismem

Ta počítá s tím, že by se seznam rozšířil o terapeuta neurovývojových poruch, který by používal další metody terapie (např. terapie hrou, strukturované učení, terapie založené na vztahu a naturalistickém přístupu, sdílení emocí na podkladě vývojové psychologie nebo metody rodinné terapie) než jednu dosud užívanou. Rodiče autistických dětí by při použití těchto metod měli nárok na příspěvky od pojišťoven.