Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Starostové: Korespondenční volbou usnadňujeme volební právo hlavně krajanům. Podporujeme poskytování potřebné péče v domácím prostředí

Starostové: Korespondenční volbou usnadňujeme volební právo hlavně krajanům. Podporujeme poskytování potřebné péče v domácím prostředí

16. 1. 2024

V Poslanecké sněmovně proběhne v tomto týdnu ostrý názorový střet o korespondenční volbu. Poslanecký návrh v čele s hlavním předkladatelem Vítem Rakušanem má od začátku ambici usnadnit právo volit našim občanům trvale žijícím v zahraničí. Současně díky poslanecké novele zákona o sociálních službách dojde ke zlepšení podmínek pro pečující v domácím prostředí. Bodem na programu bude také úprava zákona, která dává záruku průměrných důchodů účastníkům odboje proti komunismu.

Starostové: Korespondenční volbou usnadňujeme volební právo hlavně krajanům. Podporujeme poskytování potřebné péče v domácím prostředí

Starostové: Korespondenční volbou usnadňujeme volební právo hlavně krajanům. Podporujeme poskytování potřebné péče v domácím prostředí

Hlavním záměrem zavedení korespondenční volby je usnadnit našim občanům žijícím v zahraničí plnění jednoho ze základních občanských a ústavních práv, a to práva volit. „V minulém roce prošla hladce Sněmovnou novela zákona o správě voleb včetně potřebné změny Ústavy. Jediné, na čem jsme s opozicí shodu nenašli, je v tomto týdnu předkládaná korespondenční volba, přitom v minulém volebním období šlo i o bod jejich programového prohlášení. Z tohoto důvodu změnu nyní předkládáme jako samostatný návrh,” vysvětlil kroky ministr vnitra a předseda Starostů Vít Rakušan. 

„Ve veřejném prostoru se ale šíří několik nepřesností spojených se samotným procesem korespondenční volby a tím, pro koho je určena. V první řadě je nutné zopakovat, že korespondenční volba se týká výhradně krajanů, kteří trvale žijí v zahraničí,” doplnil Rakušan s tím, že garanci toho, že nedojde k falšování hlasů, poskytují čtyři pojistky: „Zaprvé - korespondenční hlasování je možné pouze s písemnostmi dodanými zastupitelským úřadem, který eviduje žádosti o písemnosti. Tím je zajištěno, že platně hlasuje pouze volič, který o písemnosti požádal. Zadruhé - písemnosti ke korespondenčnímu hlasování jsou zasílány přímo voliči nebo si je volič osobně vyzvedne, což snižuje riziko, že by písemnosti mohly být zneužity. Zatřetí - součástí písemností je identifikační lístek veřejné listiny, který je těžce zcizitelný a podléhá přísným pravidlům. Bez tohoto lístku není možné platně korespondenčně hlasovat a začtvrté - identifikační lístek musí být vlastnoručně podepsán voličem, což zvyšuje jeho autentičnost,” popsal základní pojistky Rakušan.

Návrh poskytuje možnost korespondenčního hlasování pouze voličům zapsaným ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, kteří mají bydliště mimo území České republiky. Tento typ voleb tedy není určen například turistům nebo lidem na pracovní cestě „Na základě dobré praxe z řady, nejen evropských, států se nemáme důvod domnívat, že by navržený způsob korespondenční volby odporoval české Ústavě či nějakým jiným způsobem ohrožoval demokracii. Pokud se podíváme na státy, ve kterých korespondenční volba funguje, jedná se v drtivé většině o vyspělé země se silně zakořeněným demokratickým fungováním,” doplnil Rakušan.

Aby bylo možné déle v Česku zlepšovat kvality poskytovaných sociální služeb, projednají poslanci novou předlohu zákona o sociálních službách. Současná právní úprava již neodpovídá potřebám pro poskytování efektivních služeb v sociální oblasti.

„Současné znění zákona už není schopno dostatečně reagovat na doporučené trendy v sociální péči. Proto jsme zvláštní pozornost věnovali hlavnímu problému, kterým je nedostatečná podpora pro pečující osoby. Proto chce novela posílit podporu poskytování sociálních služeb v přirozeném domácím prostředí, což vychází i z doporučení Evropské komise, které se zakládá na principu tzv. subsidiarity. Tu jako Starostové velmi podporujeme a považujeme ji za nejlepší model pro fungování státní správy. Pečující osoby budou nově zahrnuty mezi cílovou skupinu sociální politiky, kterou bude stát aktivně podporovat. Novela rozšíří i možnosti pro využití odlehčovací služby až na 180 dní,” uvedla místopředsedkyně výboru pro sociální politiku a zároveň spolupředkladatelka novely Pavla Pivoňka Vaňková.

„Dosavadní fungování celostátních a nadregionálních sociálních služeb ukázalo, že jsou financovány ad hoc, což pro ně vytváří nevýhodné podmínky. Záměrem novely je nastavit novou strukturu sítě celostátních a nadregionálních služeb tak, aby se vzájemně doplňovaly,” upozornila na špatnou efektivitu služeb Pivoňka Vaňková.

Sněmovna projedná také nový legislativní návrh, který řeší problém důchodů účastníků odboje proti komunismu. „Zvláštní pozornost věnujeme účastníkům třetího odboje, zejména výši jejich důchodů. Úpravy odstraní potřebnou dobu pojištění pro nárok na starobní důchod, což zajistí důstojné důchody i pro ty, kteří se po roce 1989 nemohli naplno zapojit do pracovního procesu. V rámci úpravy dojde i k aktualizaci částky průměrného starobního důchodu a zachování zvláštního postupu pro prominenty komunistického režimu,” vysvětlila Pivoňka Vaňková.

Autor: Sára Beránková