Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Starostové a nezávislí hospodařili v roce 2014 zodpovědně a bez dluhů

Starostové a nezávislí hospodařili v roce 2014 zodpovědně a bez dluhů

1. 4. 2015

Hnutí STAN hospodařilo i v roce 2014 šetrným způsobem a v zákonném termínu odevzdalo do Poslanecké sněmovny Výroční finanční zprávu za rok 2014, a to včetně ověření účetnictví zprávou nezávislého auditora s výrokem bez výhrad. Přestože v roce 2014 proběhly troje volby (do Evropského parlamentu, do Senátu a pro STAN velmi důležité komunální volby), hnutí dokázalo udržet vyrovnané hospodaření díky přebytku hospodaření z minulých let. Do nového roku 2015 vstoupilo hnutí se zůstatkem na účtu 5,75 milionů korun, příjmy hnutí v roce 2014 dosáhly 17,64 milionů korun a náklady 22,21 milionů korun.
Starostové a nezávislí hospodařili v roce 2014 zodpovědně a bez dluhů

Starostové a nezávislí hospodařili v roce 2014 zodpovědně a bez dluhů

„Rok 2014 byl pro naše hnutí náročný, který přinesl zvýšené výdaje, především na celostátní komunální volby. Na všechny troje loňské volby hnutí vynaložilo částku 14 milionů korun, zbylé výdaje byly provozní,“ uvedl 1. místopředseda hnutí Petr Gazdík, který zprávu za předsednictvo připravoval.

Podstatnou část příjmů tvořily rovněž dary hnutí, které byly vybírány kandidujícími místními sdruženími, a to téměř 8 milionů korun. Dále od strany TOP 09 získalo hnutí dary podle schválených smluv o spolupráci v hodnotě 9 035 294 korun, zároveň hnutí darovalo straně TOP 09 podle stejných pravidel rovněž částku 5 808 182 korun započítanou za vyrovnání na mandáty senátorů a krajské mandáty. Zbylé příjmy hnutí tvořily vlastní příjmy od státu a členské příspěvky. Výdaje zahrnovaly dominantně volební náklad, provozní náklady krajských organizací a hlavní kanceláře hnutí (krajští tajemníci a příspěvky krajům).

Pro letošní nevolební rok předpokládá hnutí vytvoření přebytku ve výši 8 milionů korun. Z tohoto přebytku se plánuje financovat náklady volebního roku 2016.

Karel Kreml, tiskový mluvčí STAN