Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Spouštíme projekt 1000 a 1 cesta pro krajinu

Spouštíme projekt 1000 a 1 cesta pro krajinu

11. 7. 2019

Hnutí STAN představilo projekt 1000 a 1 cesta pro krajinu, který má za cíl zefektivnit boj se suchem na obecní úrovni.

 

Více o projektu na stanprotisuchu.cz.

 

Pokud se chce Vaše obec zapojit do projektu a obnovit staré polní cesty, napište na email 1001cest@stan.cz.

Spouštíme projekt 1000 a 1 cesta pro krajinu

Spouštíme projekt 1000 a 1 cesta pro krajinu

Jedná se o jednoduchý nástroj obnovy historických polních cest rozdělujících široké polní lány a zmírňujících půdní erozi.

Přes 92 % území ČR postihlo zemědělské sucho, eroze ročně odnese 21 milionů tun půdy, jež odkrytá ztrácí svou biologickou hodnotu, 87 % podzemních vod je znečištěno – to jsou důsledky nešetrného hospodaření na obrovských půdních celcích. „Dlouhodobě se o problému sucha ví, ale vláda absolutně rezignovala na řešení příčin a teď utrácí miliardy za svou předchozí nečinnost. Narozdíl od vlády však starostové nezůstávají pouze u vysněných plánů ve svých knížkách a s příčinami dlouhodobého sucha aktivně bojují,“ řekl předseda poslaneckého klubu Jan Farský.

Jednou z možností, jak pomoci krajině, je jednoduché obnovení historických polních cest. Proto STAN přichází s projektem 1000 a 1 cesta pro krajinu, do kterého se již nyní zapojilo více než 100 obcí a měst v České republice.

„Také na nás – starostech i občanech – záleží, jak tato krajina vypadá. Mnoho se mluví o tom, že by se krajina měla obnovovat, že by měla umět zadržet více vody, že by drahocenná půda, vytvářená tisíce let, neměla být odplavována a odnášena větrem. Mnoho se mluví, málo tvoří. Pojďme udělat společně pro naši krajinu jednu nenáročnou věc: zatravněme v každé obci alespoň jednu historickou cestu, která byla v minulosti zorána a zůstala ve vlastnictví obce. Pokud by to udělalo více než šest tisíc obcí, došlo by k zásadní pozitivní změně naší krajiny. Na začátku věřím, že se podaří obnovit alespoň 1000 cest, čímž ukážeme, že o obnově kulturní krajiny jen nemluvíme, ale děláme konkrétní kroky,“ vyzval Farský.

Jak probíhá obnova polních cest

„Obnova polních cest je jedním z nejjednodušších nástrojů obcí, jak podpořit udržitelnost vody v krajině. Tyto cesty jsou zachyceny ve starých mapách a často zůstaly ve vlastnictví obce. Dnes jsou většinou zorány a jsou součástí velkých zemědělských půdních bloků. Je však poměrně snadné takové cesty znovu obnovit, čímž se rozdělí velká pole. Kolem těchto cest je následně možné vytvořit zatravněné protierozní pásy, osadit je alejemi a často jsou vhodné pro vedení cyklostezek či pěších turistických cest. Běžná údržba všech krajinotvorných a protierozních opatření není pro obec nijak náročná a často ji lze zajišťovat i ve spolupráci se zemědělci,“ popsal jeden z autorů projektu obnovy cest Pavel Čížek.

Představili jsme také legislativní balíček pro boj se suchem

„Několikátým rokem jezdím po celé zemi a pozoruji, že starostové jsou aktivní v boji se suchem a využívají různá opatření, která pomáhají udržet vodu v krajině. My organizujeme semináře a konference, při kterých si obce mezi sebou takové příklady dobré praxe sdílejí a mají tak více možností, jak problematiku sucha řešit. Ale nechceme spoléhat jen na vůli starostů, nečekáme ani až vláda začne boj se suchem brát opravdu vážně, a proto jsme již před měsícem představili Balíček proti suchu, který má za cíl pomoci naší krajině i tolik potřebnými legislativními kroky,“ dodala poslankyně Jana Krutáková.

Autor: Tomáš Pergl, tiskový mluvčí STAN