Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Revize vzdělávacího programu i podpora sportu ve školách. Nejen o těchto tématech jednal ministr Balaš (STAN) na návštěvě Královehradeckého kraje

Revize vzdělávacího programu i podpora sportu ve školách. Nejen o těchto tématech jednal ministr Balaš (STAN) na návštěvě Královehradeckého kraje

16. 3. 2023

Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) vyrazil ve čtvrtek 16. března na návštěvu Královehradeckého kraje. Besedoval s dětmi na základní škole v Trutnově, setkal se s krajským výborem STAN v Hradci Králové a s vedením Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové probral problémy, které trápí oblast vysokého školství. V závěru cesty ministr debatoval se studenty a akademickou obcí o modernizaci vzdělávání.

Revize vzdělávacího programu i podpora sportu ve školách. Nejen o těchto tématech jednal ministr Balaš (STAN) na návštěvě Královehradeckého kraje

Revize vzdělávacího programu i podpora sportu ve školách. Nejen o těchto tématech jednal ministr Balaš (STAN) na návštěvě Královehradeckého kraje

Ministr Vladimír Balaš (STAN) zahájil svou cestu na Základní škole Komenského v Trutnově – moderně vybavené škole s rozšířenou výukou sportovních tříd, kde ho uvítalo vedení školy. S nimi ministr mluvil o financování, konkrétně o potřebě lepšího nastavení programu IROP. „Je důležité, aby byly parametry dotačních programů nastaveny tak, abychom byli schopni investovat do nového vybavení učeben, moderních technologií, ale i do oprav a renovací samotných budov. Také velmi vítám systém sdílení zkušeností a informací mezi řediteli škol zde v regionu,” uvedl Vladimír Balaš. Ocenil také podporu a snahu zapojit děti do sportovních aktivit, třeba tím, že přednášky navštěvují vrcholoví sportovci.

Po krátké prohlídce budovy školy a školní družiny následovala beseda s žáky a učiteli. V průběhu besedy se objevily i otázky na revizi rámcových vzdělávacích programů, konkrétně na program Dějepis+, který MŠMT pilotně spustilo, aby podpořilo výuku moderních dějin na školách. „Měli bychom děti na školách učit o tom, co nás a naši společnost bezprostředně ovlivňuje. Výuka novodobých dějin pomůže dětem pochopit demokratické principy, jaký je kontext doby, ve které žijeme. Budeme děti učit v souvislostech a rozvíjet při něm i další dovednosti nezbytné pro život v dnešní společnosti,” představil přítomným připravovaný program ministr Balaš. Takové změny jsou součástí komplexní revize vzdělávacích programů. Dotaz padl i na dopis o dezinformacích, zaslaný ministrem školství všem ředitelům. „Ověřujme si informace. Pokud si nejsme jistí, zda-li je, nebo není zpráva pravdivá, neposílejme ji dál. To je základní pravidlo, jak bojovat proti dezinformacím,” nasměroval žáky ministr Balaš.

Z Trutnova ministr Balaš pokračoval do Hradce Králové, kde se setkal s krajským výborem STAN. Místní zastupitelé a členové s ním projednávali možnosti a cíle změn ve vzdělávacím systému, garanci platů pedagogů na 130 % průměrné mzdy, ale i rozvoj v oblasti vědy.

Další a poslední zastávkou cesty byly budovy Filozofické a Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK). V závěru návštěvy univerzity se konala debata se studenty a akademickou obcí UHK. Nejčastěji se přítomní dotazovali na plánované kroky ve financování vysokých škol a na aktuálně palčivé téma platů vysokoškolských pedagogů a doktorandů v humanitních oborech. Dotaz padl i naplnění Strategie 2030+. „Úloha ministra je také v tom, aby přesvědčoval svoje okolí v úřadě. Když už máme nějakou strategii, je důležité ji následovat a podporovat jednotlivé programy. Doba je však hektická a kolegové obvykle řeší několik programů najednou. Zjišťuji od nich, jak na tom implementace je a co můžeme v tomto ohledu zlepšit nebo urychlit. Ve Strategii 2030+ je celá řada úkolů a já se vynasnažím v jejich plnění pokračovat,” okomentoval svůj záměr ministr.