Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Polčák: Situace v odvětví mléka začíná být kritická

Polčák: Situace v odvětví mléka začíná být kritická

7. 7. 2015

Dnešní hlasování EP o zprávě o výhledech odvětví mléka a mléčných výrobků EU dokládá, že situace v odvětví mléka je pro EP tématem, kterému věnuje prvořadou pozornost. EP poukazuje na to, že tlaky na snižování cen, jimž čelí většina států EU, jsou vyvolány poklesem celosvětové poptávky, výkyvy cen na světových trzích a přebytkem mléčných výrobků na evropském trhu v důsledku zrušení kvót 1. dubna 2015 a ruského embarga na dovoz potravin.
Polčák: Situace v odvětví mléka začíná být kritická

Polčák: Situace v odvětví mléka začíná být kritická

"Situace v odvětví mléka začíná být kritická a volá po bezodkladné reakci českého ministerstva zemědělství i Evropské komise. Ukazuje se, že ministerstvo zemědělství vývoj špatně odhadlo, když před zrušením kvót uvedlo, že neočekává výrazný propad cen. Skutečnost je naproti tomu taková, že výkupní cena mléka i po zrušení kvót setrvale padá a podle nejnovějších údajů činila v květnu 7,76 Kč/litr, což při ceně 9,61 Kč/litr v loňském květnu znamená meziroční pokles o 20%", upozorňuje na vážnost aktuální situace v odvětví mléka europoslanec S. Polčák (zvolen za TOP 09/STAN), který působí ve výboru pr o zemědělství.

"Na úrovni ČR by reakce na dramatický a setrvalý pokles výkupní ceny mléka měla zahrnovat důslednější kontrolu objemu a ceny dováženého mléka a důslednější přesvědčování a motivování zemědělců, aby se sdružovali do producentských organizací, EU by potom k řešení krize mohla přispět úpravou intervenční ceny mléka, aby účinně zajišťovala přiměřené a stabilní výkupní ceny, a mimořádné zavedení vývozních náhrad za účelem nalezení nových odbytišť pro přebytečné mléko na evropském trhu", předkládá své návrhy řešení S. Polčák.

Současná pravidla EU umožňují sdružování producentů mléka v producentské organizace a společné vyjednávání nad rámec pravidel hospodářské soutěže až o 33 % národní produkce mléka oproti původním 15 %. V ČR bylo v roce 2013 takto kolektivně sjednáno 18% dodávek mléka, zatímco v Německu maximálně povolených 33%. S. Polčák v této souvislosti upozorňuje na to, že současná pravidla EU umožňují členským státům uznávat také meziodvětvové organizace (producenti, zpracovatelé, maloobchodní prodejci), které mohou být za určitých podmínek vyňaty z přísných pravidel hospodářské soutěže. Zatím byly takové meziodvětvové organizace uznány pouze ve Španělsku, Francii, Portugalsku a Maďarsku.

Členské státy mají také možnost rozhodnout o uzákonění povinnosti uzavírání písemné smlouvy mezi zemědělci a zpracovateli povinnosti odběratelům mléka nabízet zemědělcům minimální dobu trvání smlouvy. "ČR bohužel patří mezi 16 členských států EU, které tyto povinné smlouvy ještě neuzákonily, a nedaly tak producentům a odběratelům do ruky silný nástroj plánování objemů produkce mléka", vidí jeden z nedostatků naší zemědělské politiky S. Polčák.

Marek Hannibal 

Autor: Tiskové STAN