Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Novela zákona o podpoře sportu prošla druhým čtením

Novela zákona o podpoře sportu prošla druhým čtením

4. 11. 2022

Návrh poslanců vládní koalice si klade za cíl zlepšit a zefektivnit fungování Národní sportovní agentury (NSA), zpřesnit systém pravomocí ohledně řízení školního a vysokoškolského sportu a zrušit zákonnou povinnost zpracovávat plán rozvoje sportu v každé obci. Povinnost zůstane pouze obcím s rozšířenou působností. Před druhým čtením autoři zapracovali všechny čtyři připomínky, které vláda k návrhu měla.

Novela zákona o podpoře sportu prošla druhým čtením

Novela zákona o podpoře sportu prošla druhým čtením

„Oproti jiným ústředním orgánům státní správy v dosavadní organizační struktuře Národní sportovní agentury chybí jakýkoliv kolektivní řídící či kontrolní orgán. Nejasně je také definován vztah NSA a vlády při realizaci úkolů v oblasti sportu. To se bohužel během tří let existence agentury projevilo tím, že nefungovala optimálně – docházelo k pozdnímu vyhlašování dotačních výzev a jejich vyhodnocování, nedostatky konstatovala také veřejnosprávní kontrola ministerstva financí. Námi navržená novela se snaží vytvořit organizační předpoklady pro nápravu tohoto stavu,“ uvedl David Šimek, poslanec za KDU-ČSL.

„Mezi hlavní konkrétní změny týkající se NSA je zřízení tříčlenné rady, která bude tvořena předsedou, místopředsedou a členem. Na všechny členy rady budou kladeny vyšší požadavky, co se manažerských zkušeností z oblasti sportu týká, přibude také povinnost pravidelně komunikovat se sportovními organizacemi, kraji a obcemi. Zároveň ale rada získá větší pravomoci,” vysvětluje poslanec Jakub Janda (ODS).

„Novinkou je také zřízení dozorčí komise, která bude zárukou permanentního a účinného dohledu nad provozem agentury. Jmenování jejích členů bude výhradně pravomocí parlamentu, každá z komor bude volit pět. Vláda tedy nebude mít na složení dozorčí komise žádný vliv, což ještě více posílí kontrolní roli tohoto nově zřizovaného orgánu. Jsem rovněž rád za nalezení shody ohledně této novely napříč politickým spektrem – jsem totiž přesvědčen, že sport je natolik důležitá a široká oblast, že se bez politického konsenzu neobejdeme,” dodal Janda.

„Český sport má za sebou velmi těžký rok, z našeho úhlu pohledu Národní sportovní agentura úplně nefungovala. Byli bychom rádi, aby jednotlivé dotační programy byly předvídatelné, transparentní, spravedlivé a srozumitelné. A hlavně, aby byly zprocesované včas, což byl dosud největší problém. Věřím, že jdeme správným směrem," říká jeden z předkladatelů novely za hnutí STAN Jan Lacina.

„Naše vládní koalice situaci v českém sportu aktivně a průběžně řeší," uvedl Karel Haas (ODS), poslanec a člen sněmovního podvýboru pro sport. „Pro všechny sportovní organizace, které nejsou obchodní korporací, bez ohledu na jejich velikost a velikost jejich spotřeby energií, zastropovala vláda ceny elektřiny a plynu, což za celou republiku znamená ekonomickou pomoc českému sportu v řádu miliard korun a za jednotlivá sportovní zařízení v řádu stovek tisíc až jednotek milionů korun," dodal Haas.

„Pandemie ještě více prohloubila dlouhodobý problém, kterým je dětská obezita. Děti a dospívající po Covidu sportují mnohem méně. Stěžejním úkolem NSA je podporovat mládežnické organizace a zároveň usilovat o to, aby děti nacházely cestu k pohybu. Bohužel se to agentuře v minulosti kvůli nedostatku financí nedařilo dělat vždy efektivně. Proto usilujeme také o navýšení podpory sportu z původních 4,6 miliard korun v letošním roce na 6,9 miliard korun v roce 2023. Za zásadní pokládám také debatu o tom, jakým způsobem by měla NSA fungovat v budoucnosti," dodal poslanec Pavel Klíma (TOP 09).