Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Máme jasný postoj k Rusku. Jeho činy páchané na Ukrajině odpovídají metodám teroristického režimu

Máme jasný postoj k Rusku. Jeho činy páchané na Ukrajině odpovídají metodám teroristického režimu

3. 11. 2022

Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny dnes přijal usnesení, které odsuzuje ruskou agresi na Ukrajině, jenž cílí zejména na civilní obyvatelstvo, civilní objekty a klíčovou infrastrukturu ve snaze dosažení politických cílů. Mimo jiné označuje v souladu s rezolucí Parlamentního shromáždění Rady Evropy současný ruský režim za teroristický. Usnesení, které ve spolupráci s dalšími členy připravila místopředsedkyně výboru Barbora Urbanová (STAN), podpořili i opoziční členové.

Máme jasný postoj k Rusku. Jeho činy páchané na Ukrajině odpovídají metodám teroristického režimu

Máme jasný postoj k Rusku. Jeho činy páchané na Ukrajině odpovídají metodám teroristického režimu

„Ruská agrese neznamená jen posílání zbraní na Ukrajinu. Znamená změnu přístupu naší země k Ruské federaci. Nebojíme se v Parlamentu jasně říkat, co je špatně a proč. Ukazujeme tak nejen, že nám to není jedno, ale také, že jsme připraveni ke konkrétním diplomatickým krokům,” zdůvodňuje vypracování usnesení místopředsedkyně zahraničního výboru za hnutí STAN Barbora Urbanová.
 

Podobné usnesení bylo dnes přijato hlasy zástupců hnutí STAN a koaličních partnerů také na Výboru pro bezpečnost.


Celé znění usnesení:

Zahraniční výbor odsuzuje

ruskou agresi na Ukrajině, a to v souladu s rezolucí Valného shromáždění OSN z 2. března 2022, rezolucí Rady Evropy č. 2463 ze 13. října 2022  a rezolucí Meziparlamentní unie ze 14. října 2022.
Odsuzuje

zejména rozsáhlé útoky na civilní obyvatelstvo, civilní objekty a klíčovou infrastrukturu, které jsou zjevnou snahou o dosažení politických cílů prostřednictvím zastrašení civilní populace a odpovídají teroristickým metodám. 

Konstatuje,

že hlavním cílem poslední vlny útoků byla i vládní a energetická infrastruktura na velké části území a oběťmi byly desítky civilistů. Tyto útoky způsobují omezení či zastavení dodávek energií, vody či tepla hned v několika regionech a ohrožují civilní obyvatelstvo. Ostřelování a rozmístění vojenských jednotek v areálu Záporožské jaderné elektrárny jsou hrozbou pro civilní obyvatelstvo nejen na území Ukrajiny. Přímé či nepřímé výhružky použitím jaderných zbraní, stejně tak jako falešná a nepodložená obvinění Ukrajiny z plánování použití zbraní hromadného ničení, jsou nebezpečnou eskalací napětí a hrozbou pro celoevropskou bezpečnost. 

Označuje 

v souladu s rezolucí Parlamentního shromáždění Rady Evropy současný ruský režim za teroristický.

Neuznává

výsledky tzv. referend,  vyvolaných Ruskou federací v Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti, které mají za cíl legitimizovat ruskou agresi a anexi ukrajinského území.

Konstatuje, 

že tato tzv. referenda, vyvolaná Ruskou federací v Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti, jsou součástí snahy přivlastnit si silou část cizího území.

Konstatuje,

že Rusko odpírá ukrajinskému lidu právo na vlastní identitu a samostatnou existenci. Akce ruských jednotek a dalších ozbrojených skupin vytvořených s podporou ruských orgánů na Ukrajině naplňují znaky válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a odpovědné osoby za ně musí být potrestány.

Podporuje

úsilí ministra zahraničních věcí o ustavení zvláštního tribunálu pro stíhání zločinu agrese, jakož i vyšetřování vedené Mezinárodním trestním soudem vedoucí ke stíhání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

Vyzývá

mezinárodní společenství, aby neustalo v podpoře Ukrajiny, která dnes brání nejen své vlastní území, ale také svobodnou a bezpečnou Evropu. 

 

Vyjadřuje podporu a poděkování Vládě ČR

za dosavadní pomoc, kterou poskytla Ukrajině, ať už humanitární, hospodářskou, politickou, diplomatickou nebo v dodávkách vojenského materiálu a podporuje úsilí Ministerstva zahraničních věcí o revizi vztahů s Ruskou federací.