Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Zrušení povinnosti datových schránek pro fyzické osoby nepodnikající či zavedení drive-in voleb. O návrzích zástupců hnutí STAN jedná Sněmovna

Zrušení povinnosti datových schránek pro fyzické osoby nepodnikající či zavedení drive-in voleb. O návrzích zástupců hnutí STAN jedná Sněmovna

15. 11. 2022

Poslanecká sněmovna bude tento týden řešit několik důležitých legislativních předpisů. Poslance čeká projednávání státního rozpočtu pro rok 2023, ale i přehlasování prezidentského veta pro rozpočet na letošní rok. Klíčovu snahou je zavést zvláštní způsob voleb, tzv. drive-in volby, pro případ nadcházejících voleb prezidentských či zrušení povinnosti používání datových schránek pro fyzické osoby nepodnikající. Dlouho očekávanou novelu energetického zákona, která usnadňuje výstavbu obnovitelných zdrojů bez stavebního povolení a bez licence až do výkonu 50 kW, mají řešit poslanci ve středu. Závěr úterního jednacího dne pak bude patřit schválení usnesení, které odsuzuje ruskou agresi na Ukrajině a označuje ruský režim za teroristický.

Zrušení povinnosti datových schránek pro fyzické osoby nepodnikající či zavedení drive-in voleb. O návrzích zástupců hnutí STAN jedná Sněmovna

Zrušení povinnosti datových schránek pro fyzické osoby nepodnikající či zavedení drive-in voleb. O návrzích zástupců hnutí STAN jedná Sněmovna

Pokud jde o prezidentské veto, poslanci z hnutí STAN předem avizovali, že jsou připraveni veto k rozpočti pro rok 2022 přehlasovat. Odůvodnění pro toto veto podle nich není racionální. „Vzhledem k tomu, že je polovina listopadu, nemůžeme z praktického hlediska vrátit novelu zpět - neumožňuje nám to čas. Ani věcně to veto není opodstatněné. Pan prezident upozorňuje na to, že bychom se měli vrátit k problematice zrušení superhrubé mzdy. Na to bohužel na konci roku opravdu nemáme prostor. Osobně souhlasím s tím, že její zrušení byla hloupost, ale tomu se měl pan prezident věnovat, když se zrušení superhrubé mzdy v minulosti projednávalo,” uvedl na tiskové konferenci předseda Rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN) a zmínil důležitost urychleného schválení novely tak, aby se peníze dostaly co nejdříve k potřebným. Řešit se bude na schůzi i návrh rozpočtu pro rok  2023. „Momentálně jsme před druhým čtením rozpočtu pro příští rok, do kterého budeme vstupovat s deficitem 295 miliard korun. To vzhledem k řešení strukturálního deficitu dobrá zpráva není, nicméně momentálně jsme opravdu v kritické situaci - řešíme energetickou krizi a vysokou inflaci, proto řešení deficitu není na pořadu dne. Nutno dodat, že zhruba 210 miliard korun z plánovaného deficitu jde na pomoc našim občanům a firmám v řešení svízelné situace, kterou dnes všichni prožíváme,“ dodal Bernard. Rovněž uvítal iniciativu Ministra financí, který navrhuje ustavení zvláštní skupiny pro řešení strukturálního deficitu, ve které bude mít dva zástupce i hnutí STAN.  

Důležitým bodem je i novelu zákona upravujícího fungování datových schránek. Jejich používání by dle původního znění zákona bylo povinné mimo jiné i pro všechny fyzické osoby, které využijí prostředků elektronické identifikace. Změna, kterou připravilo ministerstvo vnitra, proto počítá s vyjmutím povinnosti používání datových schránek od nového roku pro fyzické osoby nepodnikající. „Povinně zřizovanou datovou schránku rušíme pouze pro nepodnikající fyzické osoby. Jedním z důvodů je i vysoká, až sedmnáctiprocentní digitální negramotnost naší populace. Těmto ohroženým skupinám občanům nechceme ještě více komplikovat komunikaci se státem. Na problémy, které by povinnost komunikovat se státem prostřednictvím datových schránek přinesla zejména seniorům, upozornila ministerstvo vnitra mimo jiné vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková. Povinnost využívat od příštího roku v kontaktu se státem datovou schránku stále platí pro osoby samostatně výdělečně činné. U nich očekáváme, že jde o subjekty, které podnikají, vedou si účetnictví a případně mají k dispozici účetní nebo daňové poradce, takže pro ně komunikace prostřednictvím datových schránek nebude náročná,“ řekl člen Bezpečnostního výboru Petr Letocha (STAN). 

Poslanci také schválili zákon o zvláštním způsobu hlasování, tzv. drive-in volby, jejichž cílem je  umožnit co největšímu množství voličů aktivně vykonávat volební právo, což je jedním ze základních principů demokratického právního státu. Z toho důvodu chceme umožnit volit osobám, které se nachází v karanténě nebo izolaci z důvodu ochrany veřejného zdraví. „Tento zákon je připraven pouze pro tyto prezidentské volby, které se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a jejich případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023. Jeho základem jsou předchozí předpisy, se kterými jsme se setkali u krajských voleb roku 2022 a u parlamentních voleb 2021, kdy se pro následující volby upravují některé podmínky, ale zvláštní možnosti hlasování zůstávají stejné - drive-in volby, pobytová zařízení, přenosná hlasovací schránka. Pro usnadnění hlasování budou volby rozloženy do více dnů. Ve středu budou moci voliči hlasovat na zvláštních volebních stanovištích pro drive-in volbu, ve čtvrtek a v pátek bude probíhat hlasování v pobytových zařízeních. Hlasování do přenosných hlasovacích schránek bude tradičně probíhat v řádném termínu voleb,” uvedla členka Ústavně-právního výboru Lucie Potůčková (STAN). 

Na schůzi budou poslanci řešit také novelu energetického zákona. „Jedná se o tzv. Lex OZE, tato novela zjednodušuje instalaci a provoz obnovitelných zdrojů energie, a to tak, že limit pro instralaci bez stavebního povolen a licence se zvyšuje z 20 na 50 kW,” zmínila členka Podvýboru pro energetiku Eliška Olšáková (STAN). „Velká novela, která je momentálně v meziresortním připomínkovém řízení, pak řeší takzvanou komunitní energetiku. Tato novela je vyžadována Evropskou komisí, jedná se o transpozici evropských směrnic. Ale je také netrpělivě očekávána samosprávami. Jako předsedkyně Sdružení místních samospráv vím, že obce se připravují, mají spoustu projektů na výstavbu a chybělo jim toto legislativní ukotvení, aby mohly vyrobenou energetiku v komunitách sdílet,” dodala Olšáková. 

Na závěr tiskové konference představila místopředsedkyně zahraničního výboru Barbora Urbanová (STAN) usnesení, které bude Poslanecká sněmovna přijímat. „Toto usnesení navazuje na usnesení zahraničního a bezpečnostního výboru, které jednaly před 14 dny. V těchto usneseních jsme ruskou agresi na Ukrajině nejen odsoudili, ale také jsme označili metody, které Rusko používá, za teroristické, a režim, který panuje v Rusku, za teroristický,” odůvodnila vypracování Urbanová.

Autor: Sára Beránková, tisková mluvčí STAN