Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Česko bohatne, ale rozevírají se nůžky mezi regiony. Jak pomoci nejen venkovu?

Česko bohatne, ale rozevírají se nůžky mezi regiony. Jak pomoci nejen venkovu?

1. 3. 2019

Česko bohatne, ale rozevírají se nůžky mezi regiony. Jak pomoci nejen venkovu?

Česko bohatne, ale rozevírají se nůžky mezi regiony. Jak pomoci nejen venkovu?

Současná analýza české ekonomiky od Evropské komise pro rok 2019 ukazuje na palčivé problémy, na které dlouhodobě upozorňuje například Sdružení místních samospráv ČR. Potvrzuje se, že za na první pohled líbivými čísly o růstu HDP nebo životní úrovně se skrývají stále více se rozevírající nůžky mezi jednotlivými regiony naší země.

Špatné dopravní a datové spojení, nedostupná občanská vybavenost, vzdálené úřady, školy nebo základní zdravotní péče, chybějící vodovody a kanalizace, projevy extrémního sucha… To je realita, se kterou se u nás i v 21. století potýkají miliony lidí, především ve venkovských oblastech. Existují ale řešení, která můžeme přijmout a reálně tak přispět k tomu, aby se u nás lidem lépe žilo od měst po nejmenší obce.

Co lze udělat?

  • Cílit evropskou podporu prioritně na projekty, které mají nezpochybnitelný veřejný zájem a zvýší kvalitu života občanů. Vytvořit pro samosprávy takové podmínky, aby na tuto podporu dosáhly. Současná administrativní a kontrolní zátěž je často za hranicí možností menších obcí a od realizace takových projektů je spíše odrazuje.
  • Vystavět kvalitní silniční a železniční síť. Současný stav brání, aby do regionů proudily soukromé investice. Každá firma si zřídí podnik raději tam, kde nebude zažívat komplikace v dopravě zboží a výrobků.
  • Podpořit zavádění vysokorychlostního internetu, ideálně prostřednictvím optických kabelů. Kvalitní internetové připojení se dnes stává nutnou podmínkou pro fungování firem, podniků a živnostníků. Drtivá většina starostů venkovských obcí dnes přitom hlásí rychlost připojení pod 10 megabitů, to je žalostně málo. 
  • Dotace směřovat především pro malé a střední firmy na podporu technologických inovací, aby mohly rozvíjet své podnikání. Česká republika patří v rámci EU dlouhodobě k zemím s naprosto nejmenší podporou mikro, malých a středních firem z evropských fondů. Prostředky míří především k velkým firmám a koncernům.
  • Podporovat jen takové zemědělce, kteří hospodaří se skutečným respektem ke krajině a přírodě a přijímají opatření, která pomohou například zadržovat vodu v krajině a snižovat půdní erozi.
  • Ve vlastních dotačních programech pozitivně podporovat chudší a méně rozvinuté regiony. Některé regiony, které pomoc potřebují nejvíce, dnes paradoxně nesplní kritéria pro přidělení dotací. Například v oblasti vzdělání nedosáhne obec na dotaci pro školu, protože škola nemá dostatečný počet žáků, aby se mohla o dotaci ucházet.

Vylidňování venkova je akutní problém a zvyšování rozdílů mezi regiony ho akceleruje. Podle kvalifikovaných odhadů bude do deseti let žít v EU 80 procent obyvatelstva ve velkých městech nad sto tisíc obyvatel. Pokud chceme udržet náš venkov živý, musíme zde vytvořit takové podmínky, aby zde lidé chtěli žít.

 

Autor: Stanislav Polčák, europoslanec STAN a předseda SMS ČR