Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Krutáková: Přednost má mít ochrana vod před splavněním

Krutáková: Přednost má mít ochrana vod před splavněním

6. 3. 2019

Ve sněmovně prošel třetím čtením pozměňovací návrh z pera poslankyně Jany Krutákové (STAN), kterým se vyjímá řeka Berounka z vodních cest určených pro splavnění. 

Krutáková: Přednost má mít ochrana vod před splavněním

Krutáková: Přednost má mít ochrana vod před splavněním

Bylo tak vyslyšeno volání obcí Středočeského kraje a Prahy, které se dlouhodobě stavěly proti zásahu do krajiny a výstavbě rozsáhlých vodních děl. „V současné době, kdy naše krajina trpí nedostatkem vody, musíme maximalizovat naše úsilí v ochraně vodních zdrojů, a to včetně našich řek,“ řekla poslankyně Jana Krutáková. Právě ona spolu s poslancem Petrem Pávkem (STAN) prosadila opatření, které dává přednost ochraně řeky Berounky před její splavností. Berounka až po přístav Radotín nově nebude vedena jako splavnitelná.

Dosud byla Berounka vymezena jako dopravně významná cesta, na které by podle zákona o vnitrozemské plavbě musel investor, kterými jsou zejména Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest, vyvíjet aktivity pro splavnění vodního toku. To by si vzhledem k hydrologickému stavu řeky vyžadovalo výstavbu rozsáhlých vodních děl. Konkrétně hrozilo vyhloubení dna po délce 40 kilometrů, výstavba dvou nových jezů a deseti plavebních komor.

S těmito záměry nesouhlasily obce Středočeského kraje a ani Praha. Důvodem skepse vůči celému projektu byly obavy z nevratného zásahu do přírodního charakteru celé oblasti a vzhledem k miliardovým investičním nákladům i pesimistické odhady ohledně výnosnosti celého projektu. Vypuštěním Berounky ze seznamu využitelných dopravně významných vodních cest se navíc ušetří peníze Ministerstva dopravy a Ředitelství vodních cest. Ty se budou moci přesunout na realizaci strategicky významnějších dopravních cest.

Autor: Tomáš Pergl, tiskový mluvčí STAN