Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Máme podporu pro návrh Ústavnímu soudu na zrušení zákona o zdanění církevních náhrad

Máme podporu pro návrh Ústavnímu soudu na zrušení zákona o zdanění církevních náhrad

27. 2. 2019

Senátoři Miloš Vystrčil (ODS), Alena Dernerová, Zdeněk Hraba, Jiří Růžička, Petr Holeček (všichni STAN) a Petr Šilar (KDU-ČSL)

Senátoři Miloš Vystrčil (ODS), Alena Dernerová, Zdeněk Hraba, Jiří Růžička, Petr Holeček (všichni STAN) a Petr Šilar (KDU-ČSL)

Iniciativu senátora Zdeňka Hraby (STAN) pro podání stížnosti Ústavnímu soudu na zrušení návrhu zákona na zdanění církví, pokud bude přijat, podpoří všech 18 senátorů z klubu Starostové a nezávislí. S podáním návrhu souhlasí i zástupci klubu Občanské demokratické strany, Senátor 21, KDU-ČSL a nezařazená senátorka Jitka Chalánková. Dnes o této novele bude rozhodovat Senát a předpokládá se, že ji vrátí zpět Poslanecké sněmovně.

Senát dnes bude rozhodovat o novele zákona o „církevních restitucích“ a zákona o dani z příjmů. Předseda klubu STAN Petr Holeček k tomu řekl: „Klub Starostů a nezávislých bude hlasovat o zamítnutí návrhu zákona ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou."

"Není mou ambicí přesvědčovat přesvědčené, nicméně musím opakovat vážné právní argumenty pro zamítnutí uvedené novely zákona. Při řešení navýsost právní otázky, ale nepovažuji za potřebné a vhodné rozvíjet ideologické a historické úvahy o peripetiích církevního majetku v druhé polovině dvacátého století, respektive za posledních 200 let a o způsobech jejich řešení v různých evropských zemích,“ dodal Zdeněk Hraba

K podání návrhu Ústavnímu soudu na zrušení zákona je třeba podpory minimálně 41 poslanců nebo 17 senátorů. Senátoru Zdeňku Hrabovi se podařilo pro takové řešení získat podporu 17 senátorů ze senátního klubu STAN, po diskusích se senátory z ostatních klubů navíc předpokládá, že v případě realizace návrhu se přidají i tito další senátoři z ostatních klubů.

„Návrh novely zákona o církevních restitucích zcela popírá – jak judikoval Ústavní soud i v nedávné době – že církve mají právo legitimně očekávat, že smlouvy uzavřené mezi církvemi a státem se musí a budou dodržovat. Obdobně se Ústavní soud právem postavil proti dodatečnému zdanění v případě státního příspěvku na stavební spoření, tedy v případě, kdy mělo novým zákonem dojít ke změnám již uzavřených smluv,“ dodal Zdeněk Hraba (STAN)

Strukturálně postižené regiony nepotřebují nefunkční analýzy ale prostředky na rozvoj

Zatímco z uhelných regionů miliardy odtékají a mizí ve státním rozpočtu, problémy narůstají. Senátoři STAN Miroslav Balatka a Alena Dernerová spolu s Přemyslem Rabasem a poslancem Petrem Třešňákem proto dnes na půdě Senátu odstartují petici za záchranu sociální a ekonomické stability Karlovarského a Ústeckého kraje. Petice vznikla z jako reakce na občanskou nespokojenost s nefunkčním systémem rozdělování peněz získaných prodejem emisních povolenek.

„Tato petice upozorňuje na alarmující stav uhelných regionů Karlovarského a Ústeckého kraje, jimž v horizontu několika let hrozí sociálně-ekonomický kolaps. V důsledku útlumu a ukončení těžby a zpracování hnědého uhlí zaniknou tisíce pracovních míst, což přinese drastický ekonomický i sociální propad. Na tyto změny se náš stát nijak nepřipravuje a v transformaci uhelných regionů naprosto selhává,“ upozornila senátorka STAN Alena Dernerová pocházející z Mostu.

Navrhovatelé proto požadují vytvoření transformačního fondu, který bude sloužit k financování strukturálních změn v Karlovarském a Ústeckém kraji, prioritně k tvorbě nových kvalifikovaných pracovních míst v Sokolovské a Mostecké hnědouhelné pánvi.

Z našich krajů nenávratně odchází finanční prostředky v řádech miliard korun, skrze platbu za emisní povolenky. Ty nejsou zpět investovány a mizí ve státním rozpočtu, aniž by se plně využívaly na pomoc v místech odkud pocházejí. Jde o nespravedlivé vyvádění peněz z chudých a strukturálně postižených oblastí. S tímto stavem zásadně nesouhlasíme. Jsme přesvědčeni, že naše kraje nepotřebují další nefunkční analýzy a koncepce, ani akční plány, které zůstávají jen na papíře. Potřebujeme finanční prostředky na rozvoj a projekty, které ho zajistí,“ doplnil senátor Miroslav Balatka (STAN).

Senátoři by neměli svou přítomností legitimizovat akce ČSBS

Senátor Jiří Růžička předložil návrh usnesení organizačnímu výboru, který se vztahuje k distancování se od akcí pořádaných organizací Českých bojovníků za svobodu pod vedením Jaroslava Vodičky.

„Před 71 lety se ustoupilo nátlaku komunistů, což mělo fatální vliv na omezení svobody. Český svaz bojovníků za svobodu zprvu vznikl za účelem podpory účastníků českého odboje a jejich rodin. Nicméně v současnosti jdou jejich činy proti původnímu smyslu hodnotám demokratické společnosti. V projevech spatřujeme neskrývanou inklinaci ke komunismu a xenofobii. Navrhl jsem proto usnesení, které doporučuje členům Senátu odmítnout účast na akcích ČSBS, nelegitimizovat svou přítomností tyto projevy a uctili památku jiným a důstojnějším způsobem,“ řekl senátor Jiří Růžička z klubu Starostů a nezávislých.

Autor: Tomáš Pergl, tiskový mluvčí STAN