Hlavní stránka Info a média Komentáře Michaela Šebelová: Cesta ke změně českého školství. Školy potřebují ve svých ředitelích najít lídry

Michaela Šebelová: Cesta ke změně českého školství. Školy potřebují ve svých ředitelích najít lídry

29. 4. 2022

Jsem přesvědčena, že ředitel školy by měl být pedagogickým lídrem. Člověk, který se nebojí zavádět změny a inovace, podporuje učitele i jejich chuť rozvíjet se a do centra pozornosti staví děti a jejich učení. Z pohledu zřizovatele to bylo velmi důležité kritérium také u konkursu, který nedávno proběhl u nás v obci. 

Michaela Šebelová: Cesta ke změně českého školství. Školy potřebují ve svých ředitelích najít lídry

Michaela Šebelová: Cesta ke změně českého školství. Školy potřebují ve svých ředitelích najít lídry

Právě dění okolo naší základní školy mě před pár lety dostalo do komunální politiky. Na první zasedání zastupitelstva obce jsem se byla podívat, protože tehdejší ředitel školy měl být odvolán, což se nám jako rodičům nelíbilo. Přišli jsme ho hájit - a vyhráli jsme. Ale jak už to v životě bývá, stejně jsme nakonec museli vybírat ředitele nového. 

Člověk, který tehdy vyhrál, se choval v mnohých ohledech zcela standardně - asi tak, jako většina ředitelů v našem školství. Trávil většinu času v roli personalisty, správce budovy, ekonoma a právníka. S maximálním respektem k ředitelům i kompetencím, které mají, jsme se ale jako zřizovatel začali zajímat o to, jak se vlastně ve škole učí, a co je pro vzdělávací instituce ve 21. století důležité. Pomohla nám třeba společnost EDUin, která se v souladu se svým posláním zaměřuje na informace veřejnosti a médií o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojuje odbornou a širokou veřejnost.

U našeho dalšího konkursu jsme už proto postupovali jinak a hledali uchazeče, který je empatický, sleduje novinky ve vzdělávání a má chuť zavádět je do praxe. Člověka, který má ambici utvářet úspěšnou školu, do které by sám rád chodil. Proč jsme si to takto nastavili? Protože jsme nechtěli ředitele, jehož jedinou starostí je správa a údržba budovy, aktualizace směrnic a rozpočet. Ano, jsou to důležité věci, navíc se snadno kontrolují. Proto jsou bohužel pro mnohé zřizovatele hlavním kritériem (mimochodem, i u našeho konkursu mne fascinovaly dvě otázky položené každému z devíti uchazečů – popište přesně správní řízení o přijetí žáka a jaké je číslo teď již nevím přesně, kterého zákona).

Téma v poslední době opravdu rezonuje i v těch nejvyšších politických patrech. Jsem proto ráda, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod vedením Petra Gazdíka (STAN), Národní pedagogický institut ČR a organizace Učitel naživo nově spolupracují na vzdělávacím programu Lídr školy. Tento program má za cíl podpořit budoucí i začínající ředitele v oblasti pedagogického vedení, tedy schopnosti zavádět změny a inovace do praktické výuky. Také si myslím, že toto je jedna z cest, jak začít měnit české školství.

V rámci projednávané novely zákona o pedagogických pracovnících dojde v této souvislosti k jedné důležité změně. S ohledem na zvyšující se požadavky na odpovídající přípravu ředitelů škol a školských zařízení, zejména v oblasti pedagogického vedení, se lhůta, do kdy je ředitel povinen absolvovat studium pro ředitele škol prodlužuje ze 2 na 3 roky. Účelem změny je, aby měli poskytovatelé vzdělání i samotní ředitelé více prostoru na témata pedagogického vedení školy a aby měli noví ředitelé na studium více času. 

Věřím, že jdeme správným směrem a přeji našim dětem mnoho osvícených a nadšených učitelů a ředitelů. 

Autor: Michaela Šebelová