Hlavní stránka Bubovice Turismus

Turismus

cesty (prostupnost krajinou, turistická stezka, napojení na okolní obce, cyklostezka) + parkování turistů 

CESTY

Bubovičtí občané si na svém bydlišti cení především blízké spojení s přírodou. Aby mohli všichni využívat její blahodárné účinky je důležité, aby byla zpřístupněná kvalitními cestami, které ocení hlavně maminky s kočárky a starší občané.

Náš plán:

  • obnovíme nebo vybudujeme nové cesty, které propojí naši obci se sousedními
  • vybudujeme turistickou stezku, která napojí naši obec na celostátní síť
  • navrhneme a budeme usilovat o vytvoření okružní cesty okolo Bubovic, stejně jako napojení na trasy pro cyklisty

Víte, že:

Návrh okružních cest a turistické trasy předložil Vladimír Zelený zastupitelstvu již v roce 2016.

PARKOVÁNÍ

Rostoucí zájem lidí o přírodu je potěšující, ale zároveň s sebou přináší stále se zvyšující počet parkujících automobilů turistů v naší obci. Aby si návštěvníci mohli užít okolní přírodu a přitom nezatěžovali obec a naše občany parkováním na nevhodných místech a soukromých pozemcích, je nutné vytvořit vhodné podmínky pro parkování.

Náš plán:

  • společně s občany vytipujeme vhodná místa pro parkování turistů
  • zajistíme realizaci nových parkovacích míst a systém parkování

Víte, že:

K problematice parkování v obci se můžete vyjádřit v dotazníkovém šetření.