Hlavní stránka Bubovice Setkání s občany

Setkání s občany

SPOLEČNÉ A JEDINEČNÉ BUBOVICE

V úterý 18.9. proběhlo setkání našich kandidátů s bubovickými občany. Z počátku se neslo v konfrontační atmosféře osobního charakteru, ale i přesto jsme prodiskutovali řadu bodů z našeho programu.

Mluvilo se o:

- potřebě vybudování chodníků a propojení staré a nové zástavby

- potřebě ochraně kaple sv. Vojtěcha, jako spojení s našimi kořeny

 - potřebě řešit financování odpadů a nakládání s nimi

- možnosti získat statek do majetku obce a příležitostech, které by tím vznikly

- potřebě vybudovat prostor (klubovnu) pro aktivity místních občanů a dětí

- potřebě aktivovat seniory a nabídnou jim služby, které potřebují

- potřebě řešit úbytek vody v krajině

 

Děkujeme všem občanům, kteří přišli a poděli se s námi o svoje názory. Setkání bylo pro nás - a věříme, že i pro ně - přínosem. 

Uvítáme i další podněty a dotazy občanů k našemu programu, které můžete zasílat na mail: strostove.bubovice@seznam.cz

 

P.S.: Podívejte se na krátké video, jakými způsoby můžete volit.