Hlavní stránka Bubovice Podpora společenství

Podpora společenství

obchod + prostory pro veřejnost + řešení odpadů + podpora MŠ, dětí, mládeže a seniorů

OBCHOD

Obchod s potravinami je důležitým místem setkávání především starších občanů nebo těch, pro které je dojíždění do vzdálenějších prodejen obtížné.

Náš plán: 

  • vybudujeme prostory pro místní obchod

Víte, že:

Plán výstavby obchodu již existuje. Formou přestavby přístřešku vedle obecního úřadu ho navrhl již v roce 2017 Pavel Švíbek.

KLUBOVNA

Příjemné místo, kde se mohou sousedé setkávat a organizovat svoje aktivity v naší obci zatím chybí. Protože je důležitým předpokladem pro aktivní vyžití občanů všech věkových kategorií a vytváření přátelských vztahů, budeme usilovat o jeho vybudování.

Náš plán:

  • vytipujeme, naplánujeme a zrealizujeme veřejný prostor, kde se budou moci setkávat naši občané, především mládež a senioři
  • budeme podporovat aktivní zapojení občanů při využití tohoto prostoru

ODPADY

Odpadů v naší společnosti stále přibývá, takže je čas se zamyslet, jestli bychom nenašli vhodnější způsoby životního stylu, který by nám umožnil produkci odpadů omezit.

Náš plán:

  • analyzujeme současný systém nakládání s odpady
  • o výsledcích budeme informovat občany
  • budeme motivovat občany k třídění odpadu
  • budeme podporovat občany v kompostování na vlastních pozemcích

Víte, že:

Váš zájem o problematiku odpadů můžete vyjádřit přes dotazník. Sejde-li se více zájemců, vytvoříme pracovní skupinu.

PODPORA DĚTÍ A MLÁDEŽE

V naší obci zatím nejsou vytvořeny podmínky pro volnočasové aktivity školních dětí a mládeže. Obec nemá zajištěnou žádnou spádovou mateřskou školku.

Náš plán:

  • budeme aktivně podporovat otevření zájmových kroužků (sportovní, kreativní, skaut) pro děti a mládež
  • budeme podporovat rodiče, jejichž děti navštěvují místní lesní školku

Víte, že:

V Bubovicích funguje už třetím rokem lesní školka Bubáček, která vznikla z iniciativy bubovických rodičů.

PODPORA SENIORŮ

V naší obci zatím nejsou vytvořeny podmínky pro setkávání a aktivní společenský a kulturní život seniorů i ostatních občanů obce.

Náš plán:

  • budeme podporovat aktivační programy pro naše seniory

Víte, že:

V Loděnici už Klub volného času funguje. Pořádá různé přednášky, akce a výlety za historií míst v našem okolí. Můžete se k nim připojit.