Hlavní stránka Bubovice Mgr. Matúš Palušák

Mgr. Matúš Palušák

"V obci budu klást důraz na důležitost změn vedoucích k ochraně přírodního bohatství, především zeleně, vodních ploch a živočichů a zároveň na citlivý přístup při využití těchto skvělých přírodních podmínek ke prospěchu obce a jejích občanů tak, aby se zvyšovala kvalita života všech obyvatel."

V Bubovicích žiji společně se svou rodinou již pátým rokem. Přivedla nás sem touha najít si kousek svého místa k životu mimo město a blíž přírodě. Zároveň chceme umožnit svým dětem zažít dětství na zahradě, v lese, na příjemném místě, kde vznikají první velká přátelství – v malé vesnici a ne v obří neosobní městské aglomeraci.

V obci se rád zapojuji při sázení alejí nebo v rámci lesní školky Bubáček, kde příležitostně pracuji jako průvodce a účastním se různých slavností v průběhu roku. Velice si užívám také budovatelské výzvy spojené s provozem školky.

Na životě v Bubovicích se mi líbí bezprostřední blízkost krásné přírody, která obec doslova prostupuje a připomíná mi to moje dětství – místo, kde jsem vyrůstal. Také se mi líbí velká různorodost obyvatel žijících v Bubovicích a jejich životní příběhy. Žije tu spousta zajímavých lidí, kteří společně skládají pestrou mozaiku bubovické společnosti a to je skvělé, protože co je pestré, není nudné.

Nelíbí se mi ale, že tato pestrá společnost mezi sebou jen obtížně komunikuje. Tím brání společnému a lepšímu rozvoji obce s ohledem na zachování důležitého kulturního a přírodního bohatství obce a zároveň modernímu rozvoji zvyšujícímu komfort a pohodu občanů a návštěvníků.

V obci budu klást důraz na důležitost změn vedoucích k ochraně přírodního bohatství, především zeleně, vodních ploch a živočichů a zároveň na citlivý přístup při využití těchto skvělých přírodních podmínek ke prospěchu obce a jejích občanů tak, aby se zvyšovala kvalita života všech obyvatel.

Jako aktivní sportovec jsem vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu a působil jako trenér basketbalu. Rád bych využil svých zkušeností a založil mládežnický sportovní oddíl a také se podílel na organizaci nějaké větší každoročně se opakující sportovní události pro mládež, do které by se mohlo zapojit velké množství mladých z Bubovic i návštěvníků z okolí.