Hlavní stránka Brno - Bystrc Aktuality

Aktuality

Pro komunální volby 2022 jsme vytvořili prezentaci na webu www.zmenaprobystrc.cz, kde najdete náš program, kandidáty a další informace. Do voleb jdeme ve spojení s Lidovci. Lídrem naší kandidátky je Mgr. Bc. Ilja Kašík.

 

STAN VE VOLBÁCH 2021 DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ZÍSKAL 33 MANDÁTŮ. VŠEM NAŠIM POSLANCŮM BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME HODNĚ SIL A MOUDROSTI A CO NEJVÍCE PROSAZENÝCH DOBRÝCH ZÁKONŮ PRO OBYČEJNÉ LIDI.

Pojďme k volbám! Máme šanci posunout zemi k lepšímu.

Proč jít k volbám do Poslanecké sněmovny? 

Abychom:          

Zastavili projídání budoucnosti našich dětí (rekordní dluh státního rozpočtu).
Navrátili právo, slušnost a poctivost do vrcholné politiky, aby slovo opět platilo a slíbené bylo zákonem.
Ukončili parazitování „spřízněných“ firem nejen na covidové době (předražené nákupy zdravotních pomůcek, dotace pro vyvolené, výhody pro papaláše a jejich nejbližší).

Podpořili vzdělávání dětí a ne jejich totální devastaci a izolaci.
Nedrolili vybojovanou demokracii a neposouvali ji zpět k autoritářskému, totalitnímu režimu, jako v Bělorusku a pod.

Komu dát hlas?

Nepodlehněme líbivým řečem, pomlouvačným kampaním a lžím. Ověřujme si informace, poraďme se s blízkými.
Nenechme se koupit cetkami a dárky, které stejně nakonec budeme muset zaplatit my sami.
Žádné uskupení není ideální, ale dejme důvěru těm, kteří nejsou zatíženi skandály a trestními kauzami, za kterými je i něco pozitivního vidět.
Podpořme odvážné, upřimné a slušné.

Milí spoluobčané, pojďme změnit naši zemi k lepšímu!

Ach, ta zimní údržba

Po několika letech se paní Zima zastavila v naší obci na trochu delší dobu, než jak měla ve zvyku v posledních letech. S nostalgií vzpomínáme na doby, kdy jsme se prohazovali hromadami sněhu, abychom mohli projít po ulicích a na dny, kdy teplota i na měsíc klesla hluboko pod nulu, a proto jsme vnitřně připraveni snášet i určité obtíže spojené s namrzlými komunikacemi a kluzkými chodníky.

Přesto mne překvapuje, že základní údržba menších komunikací i chodníků má mnohadenní skluz. Chápu, že po nočním sněžení, či namrzajícím dešti nelze vše dát do pořádku během jednoho dne, ale už moc nechápu, proč se tak nestane ani po několika dnech a proč někde neproběhne údržba vůbec, ač místní občané nahlašují nedostatky na úřad na příslušný odbor. Domnívám se, že zakopaný pes je asi v tom, že je třeba, aby se kompetentní zodpovědné osoby na radnici, v tyto inkriminované dny, odlepily ze své židle a šly se podívat přímo do terénu, jak zimní údržba opravdu probíhá. Bez osobní kontroly se situace nezlepší. Dálkové ovládání údržby z oken radnice nefunguje.

A ještě bych se moc přimlouval, aby jarní úklid komunikací začal dřív než v dubnu (nebo dokonce až v květnu). Písek, prach a zbytky štěrku podél komunikací jen vyvolávají větší prašnost a sfoukané u krajnic by stejně v případě nenadálé sněhové přeháňky už moc nepomohly. Jaro začíná v březnu, a tak začněme s úklidem už v tomto termínu, aby na Velikonoce byla naše obec čistá a připravená na tyto velké slavnosti.

Článek do BN 04/2021

JAN SUCHÝ

 

PODĚKOVÁNÍ

Už je to více než měsíc, kdy žijeme i my ve světě Covid-19. Musíme se přizpůsobit mnoha novým situacím, děti nechodí do školy, řada lidí pracuje z domova nebo pečuje o děti, je omezený sociální kontakt. Tato situace se dotkla i fungování městské části, výborů, komisí i celého zastupitelstva. V zásadních věcech bychom teď měli táhnout za jeden provaz, bez ohledu na to, kdo je v koalici a kdo v opozici.

Krátce po vyhlášení nouzového stavu jsme radnici nabídli svoji pomoc a jsme moc rádi, že jsme mohli pomoci s dovybavením bystrckých sociálních zařízení ochrannými rouškami. Při sběrných akcích se podařilo také vybrat velké množství materiálu, který jsme odvezli do šicí dílny v Divadle Husa na provázku.

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem Vám, kteří jste nezištně nabídli svoji pomoc a přispěli na dobrou věc. Podařilo se shromáždit téměř 1000 roušek. Patří Vám velké uznání a dík za Vaše nasazení. Vaše roušky využijí v Domově pro seniory na Foltýnově ulici, Dětském centru Chovánek, Domově pro matky s dětmi a v Pečovatelské službě Bystrc, část roušek vypomůže i seniorům a lékařům v Kohoutovicích a Medlánkách. Stejně tak je třeba poděkovat i všem dalším, kteří v těchto nejistých dnech jakýmkoliv způsobem pomáhají druhým.

Doufejme, že se už brzy budeme moci ve zdraví vrátit k našim běžným starostem.

Ilja Kašík

Přejeme všem našim spoluobčanům v tomto náročném období radostnou mysl,  trpělivost každý den a pevnou naději, že vše se brzy v dobré obrátí. Společně to zvládnem. 

Pro povzbuzení a podporu přidáváme verše H. Wolfa:

DOUFAT
Není člověku pořád hezky.
Někdy to má v životě i hodně těžký.
Ale on to musí zvládnout.
Na to má dost sil.
Nemůže k zemi spadnout, aby se v tom bahně utopil.
Aby nosem v zemi ryl.
Ale musí opět povstat na nohy.
Do té vzpřímené polohy se musí dostat.
Musí to ustát.
To aby mohl člověkem zůstat.
A silnějším se stát.
Ovšem pokud má i přesto život rád, tak ho nic špatného nesmete.
Musí stále doufat, že i pro něj kytička na louce rozkvete.

Koalice nechce opozici u veřejných zakázek?

     Rada MČ schválila novou metodiku pro zadávání veřejných zakázek. Až na nepříliš podstatné drobnosti jí nelze prakticky nic vytknout, je podle mého názoru zpracována velmi kvalitně. Jedinou věcí, která mi není zcela jasná, je paradox, že pro zadávání veřejných zakázek od 200 tisíc do 2 mil. Kč, resp. do 6 mil. Kč u stavebních prací, má Rada poměrně rozsáhlý poradní orgán – Komisi veřejných zakázek, která má celkem 7 členů. U zakázek s vyšší hodnotou, které se musí řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek, však už Rada rozhoduje zcela samostatně. Několikrát jsme koalici nabízeli naši pomoc alespoň tím, že se jeden z nás, specialista s odbornou praxí i vzděláním, bude účastnit hodnotících komisí, které Radě doporučují výběr dodavatelů. Přes veřejně deklarované přísliby, že naše účast v těchto komisích není problém a že to koalice dokonce vítá, tak skutečná opozice doposud přizvána nebyla. Proč, když je vše tak průzračné a čisté?

     V současné době probíhá výběrové řízení na rekonstrukci bytových jader na ulicích Ondrouškova a Kachlíkova v celkové hodnotě téměř 70 milionů Kč. Podle našeho názoru je zakázka opět příliš přísně nastavena a stejně jako v minulém roce se dá čekat, že přijde pouze jedna, možná dvě nabídky. Jsme zvědavi, zdali se výsledná cena dostane pod loňských rekordních 595 tisíc. Na základě rapidně se zvyšující ceny to spíš vypadá, že bud platit heslo: Z cizího krev neteče.

Ilja Kašík

Kontrolní výbor v „akci“.

     V září 2019 jsme iniciovali prověření veřejné zakázky na nákup knih pro prvňáčky za cca 50 tisíc Kč. Po půl roce vydal předseda kontrolního výboru p. Kment (SPD) závěrečnou zprávu, kde neshledal žádná pochybení u nákupu knihy, kterou radnice objednala za 169 Kč v počtu 320 ks a kterou ten stejný knihkupec nabízel v té době za 109 Kč. Nechápu, co půl roku zkoumali, když 1+1=2 a všem je jasné, že nám 19 200 Kč „ulítlo komínem“. A to si ještě při kontrole nevšimli, že komise udělila nesprávný počet bodů jedné nabídce.

     Inu, když koalice kontroluje sama sebe, tak ji chybí motivace a asi také erudice.

Jan Suchý

AD BYSTROUŠKA ...

Na FB i v Bystrckých novinách se objevily podobné články o komplikacích s realizaci nové Bystroušky.

Předem bych chtěl podotknout, že pokud se některý zastupitel zdržel při hlasování o zaplacení "výpalného" za nepovolený objekt v místě budoucí stavby, tak to ještě neznamená, že je apriori proti realizaci celé Bystroušky. Koneckonců podobně se zdržel také nezmíněný koaliční přítel p.Kment.

Zarazilo mne, že starosta se důrazně od nepodařeného umístění distancuje, ač byl v té stejné době v čele naší radnice. Je to, jako když kapitán lodi odmítá brát zodpovědnost za najetí na mělčinu, kterou způsobilo špatné rozhodnutí navigátora a kormidelníka a k tomu je ještě za trest hodí přes palubu žralokům. Je otázkou, zdali takového kapitána, který nechce převzít odpovědnost za celou loď i posádku, vůbec potřebujeme.

Jan Suchý

STAN MÁ NOVÉHO ZASTUPITELE

Na lednovém zastupitelstvu složil svůj slib náš nový zastupitel Patrik Prokeš, který tak nahradil odstoupivšího Daniela Munzara. Děkujeme Danielovi za dosavadní podporu našeho klubu a věříme, že nám zachová, i přes velké pracovní vytížení, svou přízeň i nadále. V tomto obměněném složení budeme i nadále vytrvale a důsledně hájit zájmy našich občanů. Přikládáme prohlášení p. Munzara k ukončení mandátu.

 

LEŽ NENÍ NÁZOR

K 15.1 2020 jsem složil svůj zastupitelský mandát, protože se již dále nechci účastnit divadla, které nemá se slušnou politikou nic společného. Poslední kapkou pro mne byla nechutná, demagogická hra na ZŠ Vejrostova, kde před Vánocemi probíhala charitativní akce Postavme se hladu. Výsledkem byla tvrzení, že učitelé odpovědní za tento projekt manipulují dětmi, vyvolávají v nich falešný soucit a nutí je odevzdat velké obnosy peněz. Také jsme se mohli dozvědět, že hlavní náplní Lékařů bez hranic není zachraňovat lidské životy, ale pašovat migranty do Evropy za tučný honorář.  Ale proč třeba někoho nezajímá (radnici nebo rodiče utlačovaných dětí), jak mi jedna z tamějších učitelek řekla, kolik peněz děti každý den nasypou do školních automatů na sladkosti? Odpověď je pro mne jasná, nezískáte při tom tolik politických bodů.  Takové politiky, kde se záměrně lže, se nechci účastnit. Respektuji právo na svobodný názor každého, ale vždy budu odmítat pseudonázory postavené na nepravdivých informacích. Lež není názor a diskutovat se lží nemá smysl.

Vám všem, kteří jste mi dali svůj hlas, velice děkuji a všem lidem v Bystrci přeji jenom to dobré. Věřím, že i my v Bystrci budeme mít jednou slušné politiky, ne ty, kteří si na ně jenom hrají a dělají dojem, že vše dělají pro Bystrc, zatímco ve skutečnosti dělají všechno hlavně pro sebe.

Dovolte mi pár otázek na závěr a zkuste si na ně každý odpovědět.

1.  Je pěkné, že máme v Bystrci nové hřiště na Kamechách nebo přístavbu školy a další stavby. Jenom blázen by byl proti něčemu takovému.  Víte ale, kolik to všechno stálo? Zajímá to dnes vůbec někoho? Nebo si říkáte, hlavně že už to stojí?

2. Našli jste někdy v Bystrckých novinách nějaký článek, že se radnici něco nepovedlo nebo nedej bože kritický článek na adresu vládnoucí koalice ODS, ANO, ČSSD? Proč asi?

3. Nepřijde Vám zvláštní, že je jedno koho volíte? Vy, voliči ODS, každý den slyšíte od předsedy Fialy, jak je pro něj pan Babiš nepřijatelný a jak bude bojovat proti socialistickým návrhům. Vám to opravdu nikomu nevadí? Že je to na lokální úrovni jiné? Politici chtějí jedinou věc, abyste jim jednou za čtyři roky hodili svůj hlas, aby se pak mohli následně spojit se starými kamarády, kteří jsou si sobě navzájem zavázáni a povinováni  

S pozdravem Daniel Munzar

 

KOALICE ODMÍTLA NÁŠ POZMĚŇOVACÍ NÁVRH ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ VOLNOČASOVÝM ORGANIZACÍM

Žádali jsme, aby bodové ohodnocení žádostí bylo hlavním kritériem. Koalice prohlasovala, že body budou jen orientačním vodítkem a pro rozhodování o výši dotace nebudou závazné. 

Pojďme volit! 
Ve volbách obvykle platí, že kdo nevolí, ve skutečnosti dává hlas těm, které volit nechce. Ukažme proto 24. a 25. května, že v Evropském parlamentu chceme mít proevropské politiky, kteří vědí, jak je pro nás EU důležitá, a kteří v ní budou hájit naše zájmy. Evropa jsme i my!  (Jiří Drahoš - květen 2019)

JMÉNEM DANIELA MUNZARA JSME POŽADOVALI, ABY I OPOZICE BYLA PODEPSANÁ POD PŘÁNÍM GEN. EMILU BOČKOVI. Starosta však pouze změnil přání do množného čísla a podepsal se jen sám.

Proto aspoň touto formou přejeme panu generálu: Radostné a pokojné prožívání všedních i svátečních dní a děkujeme Vám za vše, co jste pro naši vlast udělal.

KOALICE V BYSTRCI SE ROZROSTLA O DALŠÍHO ČLENA - KONTROLNÍ VÝBOR STÁLE OVLÁDÁ KOALICE.

Jak jinak chápat nominaci člena SPD - Bc. Kmenta koalicí, který přes protesty opozice, nabídku stát se předsedou kontrolního výboru (KV) přijal.

Tím fakticky přešel od opozice ke koalici, jako tichý člen. Pan Kment nebyl opozičním kandidátem na předsedu KV. Navrhl jej člen koalice a ta samotná mu také dodala hlasy ke zvolení. My jsme pro něj ruku nezvedli. Nemáme v něj důvěru, protože také hlasoval, při volbě starosty, pro p. Kratochvíla.

Nerozumíme tomuto tahu, proč starosta opustil svoji nominantku na předsedu - pí. Mgr. Šimkovou (Zelená pro Bystrc) a po mnoha měsících, kdy opakovaně deklaroval svou snahu o dohodu, udělal tento úhybný manévr. Pravdou je, že za celou dobu, od prvního zastupitelstva v listopadu, k žádnému přímému jednání nedošlo a jen jsme byli v lednu mailem vyzváni, abychom dodali za každou stranu 2 jména do KV - cituji: "Dobrý den, dovolím si vás jménem ČSSD, ODS, ANO 2011 požádat, aby každý vás subjekt navrhl dva konkrétní zástupce (celé jméno+titul) do kontrolního výboru, do 31.1.2019. Z těchto jmen bude v případě shody vybráno 6 lidí pro doobsazení KV, jeden člen koalice odstoupí. Opozice tak bude mít v KV většinu i předsedu (Zelená pro Bystrc). 
Děkuji a jsem s pozdravem, JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta"

Na jednání zastupitelstva jsme byli osočeni z nedodržení dohody, protože jsme nominovali za opozici jen 6 chybějících členů. Už to byl však vstřícný krok, protože členy výboru nevybírá starosta ani koalice, ale celé zastupitelstvo. Odmítáme, aby naši kandidáti byli koalicí lustrování, zda-li jsou vhodní, či nikoliv. U této tragikomedie odmítáme asistovat. Jen nás 3 měsíce tahali za nos. ZASTUPITELÉ STAN BYSTRC

NAVRHUJEME DOROVNÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE PODLE LOŇSKÉHO MODELU.

Schválena finanční podpora na volnočasové aktivity dětí a mládeže
Vybráno z dotační tab. - např.:
Karate 75 dětí 10 bodů 70 000,-Kč
Junák 176 dětí 10 bodů 40 000,-Kč
Rugby 41 dětí 8 bodů 80 000,-Kč
Orel 46 dětí 8 bodů 10 000,-Kč
TJ Bystrc 248 dětí 8 bodů 0,-Kč
- rekonstrukce osvětlení tělocvičny, požadovaná částka 20 000,-Kč - zamítnuto.
Lesní klub Závětří výměna vstup. dveří - dotace 20 000,-Kč schválena

NAVRHLI JSME PŘEPRACOVÁNÍ DOTAČNÍ TABULKY, ABY BYLA SPRAVEDLIVĚJŠÍ, ALE KOALICE ODMÍTLA. NAVRHNEME TEDY DOROVNÁNÍ ROZDÍLŮ, OPROTI LOŇSKU, MIMOŘÁDNOU DOTACÍ.

12. 12. 2018 - Den, kdy si koalice odhlasovala, že bude kontrolovat sama sebe ....... My jsme na protest před hlasováním odešli ze sálu!

Ve středu proběhlo druhé zastupitelstvo.
Celé jednání zastupitelstva se neslo v poměrně nervózní atmosféře, slyšeli jsme několik zbytečných výpadů, bohužel z obou stran.  :(
K zásadnímu střetu došlo u volby členů kontrolního výboru. Koalice ODS, ČSSD a ANO stále trvá na tom, že v tomto výboru bude mít většinu a bude tak moci kontrolovat sama sebe. My si naopak myslíme, že by měla mít většinu opozice, aby výbor mohl z logiky věci řádně plnit svoji funkci. Náš návrh jsme koalici předložili už na minulém zastupitelstvu. Koalice sice stále mluví o ochotě se domluvit, bohužel však za uplynulé tři týdny přišla pouze s účelovou změnou volebního řádu. Toho jsme se nechtěli účastnit, a proto jsme při volbě členů kontrolního výboru odešli ze sálu. Tento náš krok jsme přítomným předem a jasně zdůvodnili. Přesto si bystrcká ODS neodpustila vyfotit naše prázdné židle a ještě v průběhu zastupitelstva fotku zveřejnit na Facebooku se zavádějícím komentářem...

Nejdelší debata se pak strhla před hlasováním o rozpočtu MČ na příští rok, ale to bylo vzhledem k závažnosti problematiky asi očekávatelné. Rozpočet byl schválen.
Na závěr jsme ještě chvíli debatovali o veřejné zakázce na výstavbu dětského hřiště na Kamechách, kterou navrhujeme zrušit pro výrazné překročení nabídkové ceny.
Po skončení jednání jsme si již jen popřáli klidné svátky  :)

(zapsal Ilja Kašík)

Opoziční střípky z prvního zastupitelstva:

- Bylo to celkem dlouhé. Začínali jsme v 17 hod. a končili 21:20.

- Velká překvapení se nekonala. Po většinu času – nuda, nuda, šeď.

- Koalice má pocit, že může neomezeně vládnout, i když většinu hlasování vyhráli jen se 14 hlasy ze 27.

- Pro starostu hlasoval také 1 člen SPD. 

- Při kandidatuře p. Kratochvíla na starosty jsem se jej dotázal, kdy a na jaké škole dokončil svá vysokoškolská studia, ale odmítl mi odpovědět.

- Koalice podala návrh, že v kontrolním výboru budou mít většinu oni a ne opozice, proti čemuž jsme se vzbouřili. Rozhodli jsme se vydat společné prohlášení, že v případě, že většinu v kontrolním výboru nebude mít opozice, tak do něj za opoziční strany nenominujeme žádného svého zástupce. Až teprve tento kategorický postoj, který podpořila také pí. Monika Šimková(Zelení) - odmítnutím nominace na předsedkyni výboru - zabral a následně proběhlo dohadovací jednání na jehož konci jsme odročili tento bod programu na příšt&iacut e; zastu pitelstvo 12.12. Vládní koalice však zřetelně deklarovala ochotu k dosažení shody s opozicí v tomto bodě.

Co říci závěrem? Celý večer jsme se rozkoukávali a učili chápat jednací řád a částečně i reagovat na jednotlivé návrhy a připomínky. Měli jsme 6 veřejných výstupů a dokonce jeden písemný návrh.  Domnívám se, že naše premiéra dopadla celkem dobře.

(zapsal Jan Suchý)