Hlavní stránka Brno - Bystrc

Brno - Bystrc

Pro komunální volby 2022 jsme vytvořili prezentaci na webu www.zmenaprobystrc.cz, kde najdete náš program, kandidáty a další informace. Do voleb jdeme ve spojení s Lidovci. Lídrem naší kandidátky je Mgr. Bc. Ilja Kašík.

 


​ ​
 

CENZURA V BYSTRCKÝCH NOVINÁCH?

V BN 2021 - v zářijovém čísle - byl tento článek vyřazen proto, že se redakční rada domnívá, že jde o politickou reklamu a že obsah nesouvisí s naší městskou částí. Já jsem ale přesvědčen, že volby do Poslanecké sněmovny se bytostně dotýkají každého z nás i celého Bystrce. Posuďte sami (na motivy výzvy Miliónu chvilek):

NEOKOPÁVEJME SI KOTNÍKY A VOLME ZMĚNU

Milí spoluobčané.

Jistě si všichni ještě živě pamatujete na aktivity Miliónu chvilek, na demonstrace na zaplněnou celou Letnou. Na euforii a na závan naděje, že opět bude líp.

Jaký byl hlavní motiv? Změnit vládu naší země, navrátit slušnost do politiky, zastavit papaláše, kteří zneužívají systém a moc, nasměrovat naši zemi k prozápadní demokracii a ne k autoritářství a totalitě, jako je běžné na východ od nás.

A jaká je realita?

Místo směrování veškeré energie, nasazení a invence ke společnému cíli, tak mnohdy hlavně bojujeme proti sobě navzájem!

Demokracie není spásonosná a dokonalá, ale zatím nic lepšího nemáme.

Apelovali jsme, aby se stávající rozdrobené strany spojily, dokázaly spolupracovat a společně vybojovaly vytouženou změnu pro naší zemi. A my místo toho, abychom je ocenili, že do toho šly, i za cenu kompromisů a ústupků, tak vidíme jen to nedokonalé a okopáváme si vzájemně kotníky.

Prosím, buďme trochu nad věcí! Povznesme se nad malichernými spory a podpořme tyto koalice a tím i změnu k lepšímu v naší milé zemi. Věřím, že se nám to podaří!

Přeji dobrou volbu!

Jan Suchý STAN Bystrc

 

BETON NA BŘEZÍCH SVRATKY, ANEB PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V BYSTRCI

CELKOVÁ SITUACE - 

V rámci návrhu nového územního plánu plánuje povodí Moravy vybudovat rozsáhlá protipovodňová díla od přehradní nádrže až ke kamenolomu. Součástí tohoto návrhu je zemní hráz a suchý polder na jižní straně Kníniček, dále také 2,5m vysoká betonová zeď v kombinaci s montovanou, která má ochránit zahrádky domů č.13 – 51 pod ulicí U Zoologické zahrady a některé domy a komerční objekty jižně od lávky na obou březích Svratky.

Na Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna jsme se dozvěděli, že všechna opatření jsou navrhována na Q 100 – neovlivněnou – to znamená: Na 100 letou povodňovou vlnu, kdy se předpokládá, že nás přehrada neochrání, protože by byla zrovna zcela naplněna a neměla by tedy dostatečnou rezervu na zadržení dalších kubíků srážek. Voda v řece (u lávky pro pěší do ZOO) by v tomto případě kulminovala na kótě 213,30 m n.m. a zaplavila by přilehlé pozemky, částečně zasáhla níže položené sklepy domů na ulici U Zoologické zahrady a u silničního mostu by dosáhla až ke krajním domům. Silnice v této ulici je přibližně ve výšce 215 m n.m.

V situačních plánech je také zakreslena Q 100 – ovlivněná (počítá s plnou ochrannou funkcí přehradní hráze), kdy se 100 letá zátopová vlna prakticky udrží v současném korytě.

Náš klub navrhuje důkladnější posouzení reálných rizik, zvážení všech nákladů a možných škod, při řešení protipovodňových opatření, abychom nakonec nevynaložili větší částky, než by byly hypotetické újmy na majetku. Dále navrhujeme rozšíření suchého polderu pod hrází, aby tak v krajním případě zachytil více vody, a tím snížil výslednou hladinu v Bystrci. Pokud by město stále trvalo na původních opatřeních, tak požadujeme nahradit betonové hráze mobilními, montovanými, se kterými studie počítá, jako s alternativou.

Jsme samozřejmě pro co nejlepší ochranu našich občanů, ale zároveň je třeba vše posuzovat racionálně, s chladnou hlavou, bez emocí a s perfektními podklady od nejlepších odborníků. V neposlední řadě jde také o estetický pohled na tyto úpravy. Domníváme se, že málokdo bude nadšený výhledem do betonové stěny na březích naší malebné řeky.

SITUACE BYSTRC
SITUACE V ČÁSTI BYSTRCE
NAVRHOVANÁ ŽB. STĚNA
SITUACE POD PŘEHRADOU

SVOBODU A DEMOKRACII JE TŘEBA BRÁNIT

(Avízo v BN 02/2020)

V rámci listopadových oslav, 30 let od návratu demokracie do naší země, vzešla od občanského hnutí Milión chvilek výzva k zapojení občanů do aktivní politiky.

 „Politika není svinstvo. Politika je odrazem lidí, kteří ji dělají. To, co potřebujeme, je více slušných a schopných lidí, kteří převezmou politickou zodpovědnost. Děkujeme všem politikům, kteří svou činnost pojímají jako službu veřejnému zájmu, nikoli jako příležitost namastit si kapsu a posloužit svým vlastním zájmům!“

My se k této výzvě připojujeme a apelujeme na Vás, naši spoluobčané:

Zapojte se aktivně do veřejného života!

Nebuďme lhostejní k dění okolo nás, pojďme se svou „kůží na trh“ a přijměme svůj díl odpovědnosti. Svoboda a demokracie není zadarmo, je třeba je bránit a pro jejich zachování aktivně bojovat. Ti z vás, kteří to tak cítí, vstupte do některé demokratické politické strany, hnutí v místě bydliště.

Nebojte se, díky aktivitě a zájmu obyčejných slušných lidí se naše společnost posune k lepšímu.

Jsme na příjmu, vaše dotazy rádi zodpovíme. Zastupitelé za STAN Bystrc.

Veřejné zakázky v Bystrci - fakta

(doplnění k článku v Bystrckých novinách)

V červnovém čísle Bystrckých novin se na str. 6 pan starosta Tomáš Kratochvíl (ČSSD) vyjadřuje k mému článku o veřejných zakázkách v Bystrci (http://bystrc.cz/images/bystrcke_noviny/2019/06_2019_bystrc.pdf) a předkládá několik vybraných čísel k zakázkám z roku 2017. Protože ve svém textu uvádí velmi zavádějící informace, zkusím zde uvést věci na pravou míru.

Pominu zcela absurdní dedukci pana starosty, že čím více nabídek ve výběrovém řízení bude, tím horší bude vysoutěžená cena.

Předně pan starosta ve svém textu porovnává zcela odlišné nastavení výběrových řízení. V zakázkách v roce 2017 museli dodavatelé splnit zhruba 10 kvalifikačních podmínek, v roce 2019 ale bylo takových podmínek hned 19! Navíc tyto podmínky byly výrazně přísnější (požadavky na reference, obrat firmy, doložení certifikátů ISO atp.).

Podívejme se na některá další „fakta“, která pan starosta uvádí. V první řadě zapomněl zmínit, že v roce 2017 proběhly ve stejném čase tři soutěže na bytová jádra, nikoliv dvě. Třetí soutěž asi nezmínil, protože z ní vzešla finální cena za jedno bytové jádro ve výši 367 442 Kč bez DPH, a přitom to byla soutěž s mírnějšími podmínkami.

Dále není pravda, když pan starosta tvrdí, že jsem navrhoval „snížit“ zadávací podmínky tak, jak popisuje – „kvalitu, zkušenost, reference, odbornost, rychlost?“. Nic takového jsem nenavrhoval. Pan starosta si nikdy moje argumenty nevyslechl, ani se nezúčastnil žádného z několika rozhovorů, které se nastavení zakázek týkaly. Na rozdíl například od místostarostů Járy nebo Vetchého, kterým tímto za jejich konstruktivní přístup děkuji.

A ještě k tomu údajnému snížení zadávacích podmínek. Ono snížení v roce 2017 spočívalo v tom, že se změnil jeden jediný parametr. Šlo o snížení požadavku na zkušenosti stavební firmy – místo dvou referenčních zakázek za 10 mil. Kč stačilo doložit jednu za 10 mil. a jednu za 6 mil. Kč. Každou zakázku je třeba vždy posuzovat vzhledem k jejímu objemu, k její velikosti. A právě vzhledem k objemu zakázky se ukazuje, že k žádnému zmírnění zadávacích podmínek fakticky nedošlo, právě naopak. Zakázky, které pan starosta označuje jako mírněji nastavené, jsou ve skutečnosti nastaveny přísněji. (U zakázky za 31 mil. Kč musely firmy doložit reference v celkové výši 20 mil. Kč, u zakázky za 18 mil. Kč musely firmy doložit reference za 16 mil. Kč).

Když už ale srovnáváme rok 2017 s tím současným, tak je zde ještě jedno zajímavé číslo. V roce 2017 proběhly tři veřejné zakázky na celkem 178 bytů, městská část dostala celkem 10 nabídek a průměrná cena za jedno bytové jádro byla cca 382 tisíc Kč bez DPH (440 tisíc včetně DPH). V roce 2019 proběhla jediná soutěž na obdobný počet bytů (166), ale s výrazně přísnějšími podmínkami, a městská část obdržela pouhé dvě nabídky a průměrná cena za jádro vychází na 517 tis. Kč (595 tis. Kč včetně daně).

A na závěr ještě jedna poznámka. Pan starosta jako jeden z argumentů používá provedené audity, bohužel se však celou dobu bavíme o zakázce z letošního roku, která ještě žádným auditem neprošla.

Ilja Kašík

 

Veřejné zakázky v Bystrci - naše obavy se naplnily.

(článek do Bystrckých novin 06/2019)

V dubnovém čísle Bystrckých novin byl uveřejněn můj text s názvem „Zvláštní způsob zadávání veřejných zakázek“, ve kterém jsem popisoval, co a proč se nám na současném způsobu zadávání veřejných zakázek v Bystrci nelíbí.

Ve zmíněném článku bylo mimo jiné uvedeno, že nabídek v soutěži na bytová jádra za cca 90 mil. korun bude pravděpodobně velmi málo a že nastavení podmínek této soutěže neumožní řadě dodavatelů se jí zúčastnit. A víte, kolik nabídek úřad v této soutěži obdržel? Dvě. Naše obava se tedy naplnily.

Levnější z obou nabídek je o cca 4,5 % nižší, než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Jsem přesvědčen, že pokud by zadávací podmínky byly nastaveny mírněji, mohlo být nabídek víc a naše městská část mohla získat ještě levnější nabídku, která by zároveň nijak nesnižovala kvalitu nabízených prací. V této souvislosti je třeba připomenout i zakázku na hřiště na Kamechách, kde byly podmínky soutěže nastaveny podobně přísně a kde vítězná cena byla zhruba o 5 mil. Kč vyšší, než měla být podle projektu. I v této zakázce úřad vybíral z pouhých dvou nabídek.

Ilja Kašík

Ohlédnutí za půl rokem v zastupitelstvu

(článek do Bystrckých novin 05/2019)

Čas běží závratnou rychlostí a ani nám nepřipadne, že již půl roku zastupujeme naše občany v Bystrci. Naše představy, se kterými jsme vstupovali do komunální politiky a každodenní realita jsou od sebe značně vzdálené. Jako opoziční strana máme jen malé možnosti ovlivnit dění v Bystrci, ale to nám nebrání podávat konstruktivní návrhy na zlepšení věcí veřejných a také kontrolovat radnici, zdali dobře a hospodárně řídí naší městskou část. Jak se nám daří, necháváme k posouzení Vám, našim spoluobčanům.

Doprava v Bystrci: Projednali jsme několik návrhů na zlepšení průjezdnosti naší obcí a budeme Vás průběžně informovat, jak se je daří uskutečňovat. Chtěli bychom také prosadit osazení kvalitního osvětlení u všech našich přechodů.

Hospodaření radnice: Navrhujeme přehodnotit podmínky veřejných soutěží, aby se jich mohlo zúčastnit více firem a tím se i snížila výsledná cena, bez ohrožení kvality výsledného díla. Doufáme, že se radní nad našimi návrhy zamyslí, neboť i do další větší veřejné zakázky se přihlásily s nabídkou pouhé dvě firmy.

Kontrolní výbor: Aktuální složení: 6 zástupců koalice a předseda za SPD – Bc. Jiří Kment, kterého nejen opozice nenavrhla, ale ani pro něj nehlasovala. Nejsme si jistí, čí zájmy hájí, když otevřeně volil současného starostu. Přesto jsme na kontrolu nerezignovali a budeme jednat paralelně.

Komunikace s radnicí: Asi největší problém. Domnívali jsme se, že dané slovo platí, že deklarovaná snaha o dohodu je opravdová a pokud nastane nějaká změna, tak o ní budeme také jednat a informovat druhou stranu. Realita a místní politika se však zdá jiná. Přesto nabízíme nadále svou ochotu k věcnému jednání a komunikaci bez osobních ataků.

Jan Suchý

Zvláštní způsob zadávání veřejných zakázek

(článek do Bystrckých novin 04/2019)

Rádi bychom se věnovali způsobu, jakým se v Bystrci zadávají veřejné zakázky. Koalice nám aktuálně nabídla přímo vhodný příklad - veřejnou zakázku na rekonstrukci bytových jader na Černého a Větrné za téměř 90 mil. Kč.
První věcí, která se nám nelíbí, je rychlost finální přípravy a zahájení. Zadávací dokumentace k této zakázce byla schválena na mimořádné Radě 20. 2. 2019 a hned 22. 2. byla zakázka zahájena. Podklady k mimořádným jednáním Rady zastupitelé dopředu nedostávají, tudíž nikdo z opozice netušil, co se chystá. Až 25. 2., tedy tři dny po zahájení zakázky, jsme obdrželi zápis z Rady, z něhož jsme teprve mohli zjistit, že Rada tuto zakázku a její podmínky schválila...
Druhou věcí, která se nám nelíbí ještě víc, je nastavení zadávacích podmínek. Podle našeho názoru jsou požadavky na kvalifikaci dodavatelů a na zpracování nabídky nepřiměřeně přísné a velmi výrazně zužují okruh potencionálních dodavatelů, kteří budou schopni podat nabídku. Očekáváme, že nabídek bude velmi málo, v nízkých jednotkách kusů. O co stručně jde: v podmínkách soutěže je řada požadavků, které musí uchazeči o zakázku v nabídkách doložit (reference, složení projektového týmu, vzdělání a praxe jednotlivých členů, certifikáty jakosti, povinnost složení jistoty, požadavky na minimální obrat atd.). Jednotlivé požadavky dokáže jistě splnit řada firem, ale v souhrnu je splní jen několik málo možných dodavatelů. Navíc ani není dovoleno splnění kvalifikace jedním čestným prohlášením, což zákon umožňuje a což jednoznačně vede ke zjednodušení soutěže pro všechny zúčastněné, včetně zadavatele. Takto nastavené zadávací podmínky tedy výrazně minimalizují soutěž, pokud se vůbec o nějaké soutěži ještě dá mluvit.
Naše dotazy na zastupitelstvu zatím zůstaly bez kloudné odpovědi. Požádali jsme proto koalici, zda bychom se nemohli účastnit přípravy takto velkých zakázek, případně se účastnit hodnoticích komisí. Pan starosta naši iniciativu uvítal, proto doufáme, že k příštím přípravám větších akcí budeme zavčasu přizváni.

ILJA kAŠÍK

Hřiště na Kamechách – opravdu dobrá investice?

(článek do Bystrckých novin 03/2019)

Předem deklarujeme, že nejsme zásadně proti tomuto projektu a podporujeme volnočasové aktivity dětí u nás v Bystrci. Koneckonců naši zastupitelé STANu se dlouhodobě věnují práci s mládeží (skaut, fotbalový a florbalový oddíl apod.).  Zároveň však cítíme zodpovědnost za hospodárné nakládání s financemi naší obce.

V srpnu loňského roku proběhlo výběrové řízení na realizaci multifunkčního hřiště na Kamechách, které vyhrála firma s cenou o víc jak 5 miliónů Kč vyšší, než byla projektová cena díla (33,5 mil Kč). Rada MČ schválila podpis smlouvy s dodavatelem za cenu převyšující 38,5 mil. Kč.

Náš zastupitelský klub je přesvědčen, že bylo vhodnější současné výběrové řízení zrušit a vysoutěžit firmu novou. Výsledná cena se nám jeví nepřiměřeně navýšená. Jsme si vědomi rizik spojených s novým výběrovým řízením (mohli bychom přijít o schválenou dotaci z města Brna a případnou další z ministerstva školství, také by výsledná cena nemusela být zásadně nižší), ale s vědomím dobrého hospodaření s veřejnými prostředky, musíme postup radnice odmítnout.

Říká se, že z cizího krev neteče, ale v konečném důsledku by tyto finance stejně někde chyběly a také je třeba si uvědomit, že se nejedná o životně, strategicky nezbytnou stavbu, bez které bychom se zásadně neobešli.

Na posledním zastupitelstvu (12. 12. 2019) jsme podali návrh na zrušení současného výběrového řízení na realizaci hřiště na Kamechách s tím, aby se bezodkladně vyhlásilo výběrové řízení nové. Koalice však náš návrh odmítla.

Pro srovnání: Medlánky 2015 - fotbalového hřiště s umělým povrchem a osvětlením cca 13 mil. Kč. Tuřany 2018 – 2 x workoutové hřiště -1 mil. Kč.

Jan Suchý, STAN Bystrc

Přejeme všem našim občanům do nového roku 2019 - radostné dny, pokoj a lásku v srdci a co nejvíce dobrých zpráv.

 

Nechceme být partnery II. kategorie

 

Děkujeme všem našim příznivcům, že nás ve volbách podpořili. Hnutí Starostů a nezávislých zde, v naší obci, kandidovalo poprvé a také všichni, kteří se do kampaně u nás zapojili, měli na politickém „kolbišti“ premiéru. Domnívali jsme se, že po ukončení voleb dojde k mnoha jednáním s dalšími stranami, na kterých budeme diskutovat o našich programech a možných průnicích, kde se budeme vymezovat vůči druhým na zásadních tématech a že se i více poznáme.

Opak byl pravdou a my jsme se rázem ocitli v drsné politické realitě. V neděli po volbách mi volal starosta, že si máme do úterka rozmyslet vstup do dohodnuté koalice ČSSD, ODS a ANO. Nabídli nám 1 místo v radě s tím, že i když nás sice nepotřebují, tak by chtěli vytvořit širší platformu.

Dostavili jsme se na schůzku s přesvědčením, že nyní ta jednání teprve odstartují a my budeme hledat ty průniky, shody a souznění s našimi partnery. Hned úvodem nás p. starosta seznámil s faktem, že koaliční dohoda je již podepsaná. Ptali jsme se, proč nás nepřizvali již k jednání od počátku, pokud nás  chtějí do koalice, ale nedostali jsme moc uspokojující odpověď. Zdálo se, že jsme je také trochu zaskočili praktickým dotazem na podrobnější vysvětlení jejich dohody a našim přáním uplatnit naše priority. Po hodině a půl jsme se rozcházeli s tím, že naše hlavní programové body nemohou akceptovat, že větší zastoupení v radě mít nemůžeme a že se s námi jednotlivě už scházet nechtějí.

Tak toto byla ta naše nedohoda podle hesla: „Berte, co nabízíme, nebo běžte.“

Ano, v tuto chvíli jsme se nedohodli, protože nechceme být partnery II. kategorie pro vylepšení mediálního obrazu na veřejnosti. Je nám jasné, že z opozičních řad téměř nic neprosadíme, ale nemusíme sedět na radnici za každou cenu.

Zajímaly by nás však odpovědi na tyto otázky: Co bylo tak důležité, že se strany, které se vůči sobě zásadně vymezují na celostátní úrovni, u nás v Bystrci hned dohodly na koalici? Co bylo tím stmelujícím prvkem? Nebylo by férovější, kdyby tito kandidáti kandidovali spíše jako nezávislí?

Jsme si vědomi své ceny a také důvěry, kterou nám naši voliči vyslovili, a proto se budeme snažit plnit úkoly a pracovat v zastupitelstvu co nejlépe. Věříme, že naše opoziční zastoupení nebude marné. Jsme odhodláni klást nepříjemné otázky a důsledně kontrolovat veškeré dění na radnici, protože BYSTRC MÁ NA VÍC!

Jan Suchý, lídr STAN Bystrc

__________________________________________________________________________________________________

Komunální volby v Brně – Bystrci  5. - 6. 10. 2018:

VOLEBNÍ ÚČAST – 43,18 %

1. Česká strana sociálně demokratická - 6 zastupitelů – 38 508 hlasů (18.73 %)

2. ODS - 4 zastupitelé – 29 736 hlasů (14.46 %)

3. ANO 2011 - 4 zastupitelé – 29 407 hlasů (14.30 %)

4. Bystrčáci - 3 zastupitelé – 19 243 hlasů (9.36 %)

5. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - 3 zastupitelé – 19 174 hlasů (9.33 %)

6. KDU-ČSL - 3 zastupitelé – 18 521 hlasů (9.01 %)

7. Zelená pro Bystrc - 2 zastupitelé – 14 963 hlasů (7.28 %)

8. Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura - 2 zastupitelé – 13 221 hlasů (6.43 %)

 

Do zastupitelstva byli zvoleni:
1. Ing. Jan Suchý

 

2. Mgr. Bc. Ilja Kašík

 

3. Mgr. Daniel Munzar

Díky všem našim příznivcům za podporu. Věříme, že se nám Bystrc podaří posunout kupředu a že Vaši důvěru nezklameme.

___________________________________________________________________________________________________

Komunální volby
5. - 6. 10. 2018


BYSTRC MÁ NA VÍC!

 
 

 


Napište nám

Jméno
E-mail
Text vzkazu