Hlavní stránka Zapojte se Přihláška registrovaného příznivce

Přihláška registrovaného příznivce

U Starostů máme dva typy členství – registrovaný příznivec a člen. Registrované příznivectví je forma, kterou zákon nijak neupravuje, ale vzhledem k našim stanovám je nutným předpokladem pro pozdější plnohodnotné členství.
Díky tomuto statusu získáváte práva jako člen, tedy kandidovat na člena krajského či celostátního výboru, můžete stát delegátem krajského, a dokonce i republikového sněmu. Ve všech těchto orgánech jako registrovaný příznivec pochopitelně smíte plně využívat svého hlasovacího práva a rozhodovat tak o směřování Starostů a nezávislých.

Kromě toho budete přednostně zváni na námi pořádané akce a budeme vás informovat o všem, co naše hnutí dělá.

Jediná omezení se týkají práva být volen předsedou krajského výboru a členem předsednictva hnutí, jelikož takové pozice počítají s velmi intenzivním zapojením do našeho chodu. Stejně jako člen i registrovaný příznivec platí jednou za rok příspěvek 500 korun.
Jako registrovaný příznivec neztrácíte svou nezávislost, v krajním případě tím ani nevylučujete členství v jiné straně. Pokud jste komunální politik, pochopitelně smíte i nadále kandidovat za své lokální uskupení.
Přihlášku žadatel vyplní, 2x vytiskne, opatří podpisem a doručí krajskému výboru STAN na adresu tajemníka Vašeho kraje. Kontakt naleznete na webových stránkách v sekci regiony.  
Další postup je uveden v textu „Přihláška registrovaného příznivce“.  

Jestli máte nějaké dotazy, ať už před nebo po podání přihlášky, neváhejte a ptejte se
Telefon: +420 737 776 048
E-mail: info@stan.cz
Těšíme se na vás!

 

Vyplněním registračního formuláře níže žadatel potvrzuje, že byl správcem poučen o způsobech zpracování osobních údajů ze strany správce a seznámil se s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů.
 

*Hvězdičkou jsou označený povinné údaje.
 


Soubory ke stažení


Registrační formulář

Titul před jménem
Jméno
Příjmení
Titul za jménem
Datum narození
Současné zaměstnání
Profese
Kraj
Okres
Ulice
Město
PSČ
Telefon
Mobil
E-mail