Hlavní stránka Volby Archiv Krajské volby 2020 Lukl František

Lukl František

František Lukl

Jihomoravský kraj

S pozitivní energií a zdravým rozumem ve prospěch Jihomoravanů

e-mail: frantisek.lukl@stan.cz

mobil: 734 510 000

/František-LUKL-hlas-Starostů-105934741139043/


Proč kandiduji na hejtmana?

 • Chci nabídnout mnohaleté zkušenosti starosty města Kyjova a také předsedy Svazu měst a obcí České republiky v práci pro Jihomoravský kraj a jeho obyvatele. Láska k regionu, stejně jako láska k rodnému městu spolu s právním vzděláním, letitým starostovským posláním, manažerskými dovednostmi ze Svazu i Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jsou tím nejlepším elixírem. Lékem a vitamíny, který postaví Jihomoravský kraj na nohy. Jsme krajem tradic, vína a historie. Musíme však být také regionem s moderní dopravní infrastrukturou, možnostmi bydlení pro mladé, pracovními příležitostmi pro všechny, s chutí pracovat.
 • Nabízím aktivní komunikaci a zapojení Jihomoraváků do rozvoje našeho kraje. Stejně jako to děláme na obcích a městech. Nerozhodujeme o našich občanech z radnice, ale spolu s nimi a v místě, o které jde. Kraj jste vy, pojďme ho společně utvářet, rozvíjet, pečovat o jeho hodnoty a vrátit mu jeho mladistvost, svěžest a jedinečnost.
 • Jihomoravský kraj musí být region pro život a návraty.

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy?

 • Ve spolupráci s kolegy starosty se podařilo navýšit rozpočtové určení daní, stejný úspěch musíme dosáhnout i pro Jihomoravský kraj.
 • 15 let stojím v čele města Kyjova, které nemá ani korunu dluhu. Investice přitom dosáhly skoro ¾ miliardy korun a skoro 1/3 byla kryta z dotací. Máme kompletně opraveny veškeré veřejné budovy a revitalizovány většinu sídlišť. Připravujeme plochy pro bydlení a rozvoj podnikatelských aktivit.
 • Držím si stále zdravý rozum, elán a chuť pracovat pro město, kraj a jeho obyvatele.

Co trápí náš kraj?

 • Zásadním tématem pro kraj jsou finance. Při jejich dostatečném množství můžeme slíbit cokoliv. Jinak to jsou plané sliby. Chceme napravit nespravedlivé rozdělování finančních prostředků ze strany státu. Při vzniku krajů byly výrazně nadhodnoceny nově vznikající kraje oproti stávajícím. Tato situace trvá dodnes. Jihomoravský kraj je tak například vzhledem k počtu obyvatel podhodnocen o částku kolem 1 mld. Kč. 
 • Stejně tak je tomu i ve financování sociálních služeb. Sousední kraj dostává na jednoho obyvatele částku 1 600 Kč, JMK pouze 1 100 Kč.
 • Pokud dosáhneme spravedlivého dělení prostředků, můžeme obyvatelům JMK slíbit větší investice do dopravy a komunikací, sociálních a zdravotních služeb, podpory kultury a sportu a také více prostředků pro rozvoj a podporu celého regionu.

 Jaké jsou ambice Vaší kandidátky?

Vyhrát krajské volby 2020. Naše kandidátka je postavena na zkušených komunálních zástupcích napříč celým Jihomoravským krajem. Umí řídit, spravovat a rozvíjet svoje obce a města. Starají se o kvalitní život svých občanů. Své zkušenosti využijí při řízení JMK. Chápeme kraj především jako servisní a poradenskou organizaci. Organizaci otevřenou všem.    

Proč kandidujete za hnutí STAN?

Starostové jsou moji kolegové, přátelé, lidé otevřeného srdce, osobnosti, které mi nepřestanou dodávat elán a inspiraci. Nabídka vést jihomoravské Starosty v krajských volbách 2020 je pro mě velkou ctí i závazkem. Chci přispět svými zkušenostmi a energií tomuto skvělému uskupení plnému zkušených praktiků a srdcařů.


Funkce

Vzdělání

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Právo a právní věda (Mgr.)
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, pod záštitou Nottingham Trent University (MPA)

Zaměstnání

 • 2001 – 2002 - Vedoucí právního oddělení Referátu kanceláře přednosty Okresního úřadu Hodonín
 • 2003 – 2005 - Vedoucí odboru kanceláře starosty s kompletní právní agendou města
 • 2013 – 2014 - Ministr pro místní rozvoj
 • 2005 – dosud - Starosta města Kyjov
 • 2015 – dosud - Předseda Svazu měst a obcí ČR