Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Zlínské hnutí STAN jednalo o svém budoucím směřování

Zlínské hnutí STAN jednalo o svém budoucím směřování

23. 1. 2023

Členové a příznivci zlínského hnutí STAN zaplnili sál v prostorách Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska na konferenci STAN - krajské vize 2023. Čekalo je celkem šest přednášejících na různá témata. Hlavním řečníkem konference byl profesor a egyptolog Miroslav Bárta, který skvěle a poutavě hovořil na téma "Česko a svět na rozhraní".

Konference "STAN - KRAJSKÉ VIZE 2023", konaná 19. 1. 2023 ve Vsetíně

Konference "STAN - KRAJSKÉ VIZE 2023", konaná 19. 1. 2023 ve Vsetíně

Přednáška pana profesora následovala po krátké zdravici a přivítání hostitele konference a zároveň předsedy Oblastní organizace Valašsko, Tomáše Pifky. Na něj navázal předseda Krajského výboru STAN Zlínského kraje Aleš Durďák, jenž představil vize a plány regionální organizace do blížících se krajských a senátních voleb, které proběhnou v roce 2024. “Naše krajské vedení čeká tento rok celá řada "domácích úkolů”. K těm hlavním bezesporu patří komunikace se všemi potenciálními partnery. Během letošního roku určitě představíme krajského lídra. Vše je nyní v intenzivním jednání,”  uvedl Aleš Durďák směrem ke krajským volbám.

Jako hlavní host vystoupil  pan profesor Miroslav Bárta ve svém téměř hodinové prezentaci. Pojednával o tom, co již dříve napsal ve svých knihách a co platilo před tisíci lety a platí i dnes. Například o principech, kterými se přirozeně selektovali lídři v dobách dávných civilizací a také o tom, co by měl STAN udělat, aby byl do budoucna přínosem jak sám sobě, tak celé společnosti.

Po panu profesorovi hovořili právníci JUDr. Lukáš Rezek a Mgr. Martin Juřík na téma "Právní výzvy pro starosty v roce 2023". Následovala témata představitelů nově vznikajících krajských odborných komisí, jmenovitě PhDr. Jany Spathové, která hovořila o vizích kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Téma zbylých dvou řečníků konference, Ing. Jakuba Nešpora a Věry Dobešové, trefně vystihl vzácný host konference, místopředseda hnutí STAN, Jan Farský takto:

"Vize. Něco co v dnešní rychlé době chybí. Ale bez které to nejde. Ztrácím směr, ztrácíme cíl. A pak bloudíme a ztrácíme se. Konference ve Vsetíně byla právě o vizi. Přes egyptologa Miroslava Bártu, který se vizí zabývá z pohledu tisíciletí rozdělených vzestupy a pády jednotlivých civilizací, po přednášku Jakuba Nešpora, který představil vizi Zlínského kraje. Zlínského kraje, který je aktuálně veden údržbářsky populisticky. Řeší se následky, nepředchází se příčinám. Ať už jsou to nízké mzdy v kraji, odchod mladých lidí, nedostatek bydlení. Ukázal cestu. Ne k popularitě za měsíc nebo v nejbližších volbách. Ale k dobře fungujícímu kraji v příštích desetiletích. A celé to bylo okořeněné přednáškou Věry Dobešové, která skrze spolky staví silnější a sourodnější občanskou společnost. Bylo to inpirativní nadechnutí od každodenní politické agendy, která nás často zahltí tak, že pro stromy nevidíme les.”

V závěru promluvil předseda Aleš Durďák o výstupech konference, které chce nejprve formálně projednat na nejbližší schůzi Krajského výboru STAN Zlínského kraje a zároveň i s krajskými zastupiteli za STAN. Hlavní myšlenkou je zapojit kvalifikované zájemce z řad členské základny do fungování krajských odborných komisí a následně ve spolupráci s krajským výborem a krajskými zastupiteli STAN pomáhat vytvářet a prezentovat lokální témata.

Autor: Marek Smetana