Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Zákon o podpoře bydlení pomůže desetitisícům dětí i nesčetným rodinám, říká Eliška Olšáková

Zákon o podpoře bydlení pomůže desetitisícům dětí i nesčetným rodinám, říká Eliška Olšáková

3. 4. 2024

V dostupném bydlení svou úlohu hraje nejen stát, ale i obce a města a nově také majitelé bydlení. Řešení přináší návrh zákona o podpoře v bydlení, který bude funkční díky souboru dalších aktivit a příležitostí, jako je Národní plán obnovy. Potřebné budou cenové mapy a podpora investic obcí.

Eliška Olšáková, poslankyně za Zlínský kraj (STAN)

Eliška Olšáková, poslankyně za Zlínský kraj (STAN)

Cílem zákona je pomoci cca 154 tisícům osob v bytové nouzi (z toho je téměř 40% dětí, 21% dospělých v rodinách a asi 10% samoživitelů). Zákon dále pomůže chránit 1,6 milionu osob ohrožených ztrátou bydlení, osob v energetické chudobě či zatížené nadměrnými náklady na bydlení. Cílem je také snížit počet dětí, které každý rok končí ve státní péči, protože bytová nouze zvyšuje pravděpodobnost odebrání dětí z rodin či nedokončení vzdělání, což představuje nemalé náklady pro veřejné finance.

Obce a města jsou nejblíž občanům, a to nejen v otázce bydlení, proto je logické, že v případě dostupného bydlení budou klíčovým hráčem. Úloha měst a obcí je  v oblasti dostupného bydlení nejen v tom, že jsou pronajímateli, ale především v jejich koordinační a nápomocné roli pro ty, kteří dostupné bydlení potřebují a hledají. Proto by obce s rozšířenou působností měly zajišťovat kontaktní místa, na které se budou zájemci moci obrátit.

Zákon přinese po desítkách let konečně systémové řešení, které bude spolu s dalšími nástroji fungovat dlouhodobě.

Podpora v bydlení bude založena na třech pilířích:

  1. Kontaktní místa pro bydlení (KMB), které budou vznikat na ORP, budou poskytovat základní poradenství a specializované, tedy pomoc s hledáním bytu, právní poradenství a dávkové a dluhové. Bude také identifikovat potřebu podpůrného opatření, jakým je například asistence nebo garance v bydlení, zprostředkování nájmu či podnájmu v obecním nebo soukromém bydlení. KMB také mapuje bytovou nouzi v celém území ORP a vede evidenci bytů.
  2. Systém garancí pro soukromé majitele bytů a kompenzace pro obce pronajímající byty v rámci obecního podporovaného bydlení. Garance zvýší nabídku, neboť zajišťuje pronajímateli jistotu uhrazeného nájmu i klidného sousedského soužití.
  3. Asistence v bydlení, která nájemníkům pomáhá prostřednictvím sociálních pracovníků udržet bydlení a posílit kompetence v bydlení.

Zákon je aktuálně projednáván v Legislativní radě vlády ČR, aby postoupil na vládu. Ministerstvo financí prý pracuje na přípravě cenových map, které by stanovily obvyklou výši nájemného v různých lokalitách, ale ty stále nejsou k dispozici.

Bez bytů to nepůjde. Již nyní ale existuje podpora dostupného bydlení.

Již nyní se obce na výstavbu bytů mohou chystat. Na přípravu projektů je vyčleněna 1 mld. Kč z Národního plánu obnovy, podpořeny jsou architektonické a urbanistické studie. Od 2Q 2024 budou v 8 regionálních centrech působit experti pro obce pro přípravu projektové dokumentace z pohledu energetické efektivity, spolupráce s developery a finančními institucemi.

Pro podporu dostupného bydlení je nutné nastavit dlouhodobý systém návratných finančních nástrojů, do kterých se zapojí veřejné i soukromé investice. Díky výhodným úvěrům MMR se peníze budou do systému dostupného bydlení dlouhodobě vracet. Cílem bude nejen bytová výstavba, ale i rekonstrukce. Nutná bude spolupráce obcí, finančního sektoru a developerů. Obce mohou využít financování ze SFPI – kombinace dotace 25 %, půjčka do výše 90 % investice a 10 % spoluúčast obce.

Cílové skupiny:

Věk do 35 let, podporované profese – zdravotnictví, školství, veřejná bezpečnost, integrovaný záchranný systém, sociální služby veřejná správa. Oběti domácího násilí. Podmínkou bude, že nemohou vlastnit, nebo spoluvlastnit nemovitost k bydlení. 

Věřím, že vláda návrh zákona brzy projedná, abychom se mohli podílet na zákonodárném procesu a zákon vyšel ve Sbírce zákonů do konce tohoto volebního období.

Napravíme tím dluh za bývalé vlády, které vůči občanům mají.

Autor: Eliška Olšáková


Mohlo by vás také zajímat

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Malotřídka v Dolních Studénkách nadchla i ministra Beka

Mohlo by vás také zajímat

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Malotřídka v Dolních Studénkách nadchla i ministra Beka