Hlavní stránka Regiony Vysočina Tiskové zprávy Žďár na podzim obnovil původní cestu, pomohl krajině

Žďár na podzim obnovil původní cestu, pomohl krajině

6. 12. 2019

Město Žďár nad Sázavou pracuje na obnově původního rázu krajiny. V lokalitě vetelských rybníků vyrostlo bezmála kilometr a půl dlouhé stromořadí. To má zlepšit zadržování vody v krajině a bude sloužit jako pěší stezka pro procházky.

Žďár na podzim obnovil původní cestu, pomohl krajině

Žďár na podzim obnovil původní cestu, pomohl krajině

„Pro mě je ochrana životního prostředí a klimatu velice zásadní téma, na které kladu velký důraz. Jeden z pilířů celé řady adaptačních a tzv. mitigačních opatření města, je pomoc krajině. Obnova původních cest se jeví jako jedno z relativně méně náročných, nikoliv však nenákladných, opatření. Rozbití nesmyslně velkých zemědělských půdních monolitů, které jsou pro životní prostředí a krajinu nežádoucí, je víc než na místě. V roce 2020 hodláme pokračovat dalšími cestami. Snahou je vtáhnout do projektu další obce Žďárska v rámci meziobecní spolupráce,“ dodává k tomu starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos (STAN).

„V lokalitě vetelských rybníků se podařilo z velkého půdního bloku vyčlenit původní polní cestu, která bude zatravněna a umožní průchodnost krajinou. Zároveň se stane cenným „biopásem“ – remízem s trávo–bylinným společenstvem, keři, ovocnými, ale i krásnými velkými stromy, které vrátí tomuto kousku Vysočiny její malebnost,“ říká k tomu městská krajinářka Lucie Radilová.

Naše krajina vlivem intenzivního zemědělství prošla zásadními změnami krajinné struktury. Současně došlo díky hnojení dusíkem k degradaci půdy, která přestává být schopna vázat vodu. Toho si všímají i místní zemědělci, a tak s městem na vybudování cesty spolupracovali.

Bezmála kilometr a půl dlouhá cesta byla osázena 74 kusy stromů v hodnotě přibližně 250 tisíc korun. Kolem stromů bude na jaře 2020 založená travnatá plocha pro pěší chůzi. Kromě alejových stromů jsou ve stromořadí vysázeny desítky keřů a řada ovocných stromů. V budoucnu si tedy kolemjdoucí budou moci při cestě natrhat i ovoce. Celkem projekt vyšel na bezmála 350 tisíc korun a město na něj dostalo dotaci od Státního fondu životního prostředí 250 tisíc korun.

Město do budoucna plánuje cestu rozšířit o lavičky a další zařízení tak, aby cesta sloužila jako vycházková a turistická trasa. Kromě rozšiřování této cesty, plánuje město obnovovat polní cesty i v dalších lokalitách. Tyto snahy podporuje i zastupitelstvo města.