Hlavní stránka Regiony Vysočina Tiskové zprávy Starostové se sešli s odborníky k problematice sucha a zadržování vody v krajině

Starostové se sešli s odborníky k problematice sucha a zadržování vody v krajině

9. 10. 2019

Žďár nad Sázavou 8.10.2019 - Problematika sucha a zadržování vody v krajině, ochrana klimatu, stav krajiny, eroze půdy a další fenomény související se zemědělským hospodařením v krajině byla témata konference, která se konala v objektu bývalé vodárny ve Žďáře nad Sázavou.

starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos

starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos

Konferenci zahájila poslankyně Jana Krutáková (STAN), která uvedla: „Problematiku sucha řešíme formou metodických setkání, ve kterých seznamujeme jak s našimi legislativními návrhy, tak s příklady dobré praxe a možnostmi, které jednotlivé obce mají. Jednou z nich je obnova historických cest, které jsou zpravidla v majetku jednotlivých obcí, ale neslouží svému původnímu účelu a jsou zpravidla rozorány.“

 

Na konferenci vystoupili zástupci předních českých univerzit. O změnách struktury půdy, s tím vznikající problematice „dešťové pasti“, ale i o narušeném koloběhu dusíku v přírodě jako jedné z příčin současného chřadnutí lesů promluvil Ing. Jaroslav Záhora, CSc. z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

 

Člen Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro trvale udržitelný rozvoj při MŽP ČR seznámil přítomné s aktivitami spolku Živá voda, zejména pak s „modelem Zdoňov“, který je použitelný v celé republice jako podkladový GIS materiál pro návrh opatření pro zadržování vody v krajině.

 

„Zároveň je ale nutné myslet na jistou potravinovou soběstačnost a ekonomiku zemědělských společností. To je realita. Obě věci jde však skloubit a najít řešení. Právě představitelé obcí a ti, kteří v krajině hospodaří, mají být těmi, kdo společně nastartují změny k lepšímu.“ sdělil starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos a dodal: „Cílem setkání je edukovat a zahájit dialog jednotlivých skupin, které se problematiky sucha dotýkají, ať už to jsou starostové, zástupci státní správy a akademické sféry, ale i zemědělci a lesníci.“

Autor: Pavel Hájek


Mohlo by vás také zajímat

Žďár na podzim obnovil původní cestu, pomohl krajině

Mohlo by vás také zajímat

Žďár na podzim obnovil původní cestu, pomohl krajině