Hlavní stránka Regiony Vysočina Starostové z měst Vysočiny a řada jejich plánů na letošní rok 2024

Starostové z měst Vysočiny a řada jejich plánů na letošní rok 2024

17. 1. 2024

Šéfové měst na Vysočině se s problémy dokáží vypořádat. O tom svědčí jejich odpovědi na následujících pět otázek.

1. Co vás nejvíce potěšilo v roce 2023 a co vás naopak nejvíce zklamalo?

2. Na co se těšíte v roce 2024?

3. V čem je vaše město výjimečné?

4. Co mu naopak schází?

5. Jaká akce pro vás bude v roce 2024 stěžejní?
 

Pavel Pacal, Martin Ferdan a Martin Mrkos

Pavel Pacal, Martin Ferdan a Martin Mrkos

Těším se na zahájení rekonstrukce zimního stadionu a obnovu koupaliště

Pavel Pacal, starosta města Třebíč

1. Potěšilo mne mnoho věcí, opravdu velkou radost mi přinesly týdenní oslavy 20. výročí zápisu třebíčských památek na seznam UNESCO, které se konaly v srpnu. Oslavy trvaly vždy do pozdních večerních hodin a vždy bez jakýchkoli výtržností či problémů, se kterými se potýkají mnohá města. Mám velkou radost ze zdařilé revitalizace oblíbeného městského parku Hrádek, kam míří kroky mnoha Třebíčanů, a ze spousty dalších investičních i neinvestičních akcí.

Nemohu říci, že bych byl něčím zklamán, mám poměrně realistická očekávání. Co mne opravdu hluboce zasáhlo, byla tragická událost z konce loňského roku, střelba a zmaření mnoha nevinných životů na Karlově univerzitě v Praze.

2. Těším se na opravdu všechny akce, které pro letošní rok plánujeme, na práci na dalším rozvoji naší krásné Třebíče. Těším se na zahájení rekonstrukce zimního stadionu, na zahájení obnovy koupaliště na Polance, na dokončení stavby mostu v Poušově a umístění připomínky bývalého ženijního mostu, který zde ještě nedávno sloužil. Těším se na kulturní a společenské akce, které jsou pro mne vždy příležitostí nejenom k dobré zábavě, ale také k setkávání s přáteli a občany města.

3. Svojí historií, jedinečnými památkami, ať už bazilikou sv. Prokopa a židovskou čtvrtí, které jsou zapsané na seznamu UNESCO, nebo nedávno zrekonstruovaným a veřejnosti zpřístupněným větrným mlýnem či připomínkou starých časů na koupališti, v podobě dřevěné budovy převlékáren bývalých říčních lázní, krásnými parky a hlavně svými obyvateli, kterým na svém městě záleží a zapojují se do jeho neustálého vylepšování.

4. Jako první odpověď mě napadlo, že Třebíči neschází nic. Svoje rodné město vidím jako to nejlepší místo pro život. Nicméně musím bohužel říci, že nám schází dostatek míst pro parkování, zejména v centru města, ale i na sídlištích. Historická města napříč Evropou se s podobným nedostatkem parkování, nebo spíš s obrovským nárůstem počtu aut potýkají téměř všechna. To je ten největší handicap, který řešíme posledních pár let.

5. Nechci vyzdvihovat jenom jednu akci, protože důležité jsou všechny. Pokračování plošných oprav silnic a ulic v Třebíči, rekonstrukce a opravy budov, nové parcely pro rodinné domy a další. Největší akcí bude již zmiňovaná komplexní rekonstrukce zimního stadionu.

Řešení parkovacích míst a zlepšení lékařské péče je pro nás prioritou

Martin Ferdan, starosta Moravských Budějovic

1. V roce 2023 jsem potkal a měl jsem kolem sebe celou řadu skvělých lidí, kteří mi pomohli otevřít dveře do velkého světa, otevřeli mi svou náruč a trpělivě mi naslouchali, když se něco nepovedlo. Hodně si vážím podpory od občanů města a místních částí, kteří nám pomáhají být lepšími.

Dostávám hodně dobrou zpětnou vazbu na naši práci, kterou pak můžeme využít. To mne pak vždy trochu zahřeje u srdce. Doufám, že takovými skvělými lidmi budu obklopen nejen v letošním roce, ale i v těch budoucích.
Mrzí mě, když někteří lidé vidí vše negativně. Mějme radost z maličkostí.

2. Jsme na začátku nového roku 2024, který je rokem přestupným. Čeká nás tak 366 dní, které můžeme využít k dobrému, anebo ty dny zahrabat a neudělat nic.

Těším se především na spoustu milých setkání s přáteli, blízkými a občany města, na takové to běžné potkávání se na ulici, v přírodě nebo v hospůdce u piva. Zcela určitě by mě potěšila zpráva o zlepšení situace ve světě kolem nás. Především válka na Ukrajině, která nepřispívá k naší pohodě. Ve svém soukromí budu rád za každou volnou chvilku, kterou strávím s rodinou.

3. Moravské Budějovice jsou druhým největším městem třebíčského okresu. Máme zde hodně kulturních památek, málokdo ale ví, že zde, v intravilánu města, máme ojedinělý významný chráněný krajinný (geologický) prvek pararulovou vrásu.

4. Ve městě je nedostatek parkovacích míst, zhoršující se dostupnost lékařské péče a mnoho jiného. Řešení těchto problémů zůstává naší prioritou i v tomto roce. Všechno nejde hned.

5. Na rok 2024 máme v Moravských Budějovicích přichystáno mnoho investičních akcí. Získali jsme dotaci na cyklostezku, rovněž věřím, že získáme dotaci a zahájíme výstavbu fotbalových kabin a rekonstrukci atletického stadionu.

Co se kulturních či jiných akcí týče, občané a návštěvníci města se mohou těšit jak na již tradiční akce, tak i na novinky, které zatím nebudu a ani nechci prozrazovat.

Přeji si, abychom to vše zvládli úspěšně zrealizovat a realizace těchto naplánovaných investic v našem městě probíhala bez problémů. Budu rád, když budeme méně nadávat na věci, které nemůžeme změnit, a naopak se více zapojíme do aktivit, které sami můžeme změnit (například ve svém bydlišti).

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře je už 30 let v UNESCO

Martin Mrkos, starosta Žďáru nad Sázavou

1. Dokončené projekty ve městě, které město posunují dále. Stejně tak, že se podařilo prosadit některá nepopulární, ale potřebná opatření, ze kterých bude město a jeho obyvatelé těžit do dalších let.

A zklamalo? Asi jako tradičně zlovůle, omezenost, závist či nenávistné projevy, které tu a tam probublají od určité skupiny lidí.

2. Nemám nic konkrétního, snažím se žít, radovat se z drobných a každodenních věcí. V pracovní rovině mě prostě baví ta cesta – dělat svět lepší, i když je to jen maličkatý kousek světa zvaný Žďár nad Sázavou.
V osobní rovině se těším ze setkávání s přáteli a rodinou, to je pro mě hodně důležité. A potom ty radostné okamžiky plynoucí ze zálib a aktivit jako je sport, cestování, dobrá kniha nebo vylézt na kopec a koukat do krajiny.

3. Kvalitou života. Synergie krásné přírody a zdravého životního prostředí, s dostupností služeb a zázemím silných technologických irem.

4. Větší dynamika v pozitivním demogra ickém vývoji. Patnáct dvacet let zpátky město trestuhodně prohospodařilo tzv. demogra ickou dividendu a s nepříznivými důsledky se nyní potýkáme.

5. Určitě to bude oslava výročí 30 let památky poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře v UNESCO.

Zdroj: Jihlavské listy, vydání 16. ledna 2024