Hlavní stránka Regiony Vysočina Prioritou pro mě je obecný prospěch, říká nový jihlavský zastupitel Vojtěch Šoula

Prioritou pro mě je obecný prospěch, říká nový jihlavský zastupitel Vojtěch Šoula

17. 1. 2024

Vojtěch Šoula se stal novým jihlavským zastupitelem za STAN. V listopadu 2023 nahradil zastupitelku Miroslavu Zápotočnou, která rezignovala. Jihlavské listy mu položily několik otázek.

Vojtěch Šoula

Vojtěch Šoula

Na jaká témata se jako zastupitel nejvíce zaměříte a proč?

Do voleb jsem šel jako člen jihlavské kulturní sféry a student umělecké akademie a mým největším tématem byla a stále je kultura. Důležitá je pro mě podpora mladých lidí v kultuře tak, aby se naředily již zaběhlé akce, a obyvatelé Jihlavy mohli narazit na nové projekty a zároveň měli šanci začínající umělci.

V tomto rozhodně pomáhá i má účast v kulturní komisi, ale rozhodně by se ještě měla otevřít otázka o změně kategorií v jihlavském Kulturním počinu roku a taky si myslím, že je načase se znovu vrátit k otázce buskingu (pouliční umění – pozn. red.) v Jihlavě, kde by se vyhlášky neměly měnit jen kvůli jednomu člověku. Celkově je pro mě důležité udržet podporu kultury v Jihlavě, která v těchto ekonomicky těžkých časech samozřejmě může být ohrožena.

Celý klub a zejména Radek Hošek otevírá téma bezpečnosti a já se k tomu musím připojit, když mám srovnání s jinými i většími městy. Toto téma není o počtu městských strážníků či asistentů prevence kriminality, ale o celkovém pocitu bezpečí a komfortu hlavně centru města, čemuž můžeme pomoci i zlepšením stavu městského mobiliáře, zlepšením úklidu či lepším stavem zeleně.

Co byste vy osobně chtěl jako zastupitel prosadit?

Nechci psát jedinou věc. Mým cílem je zastupovat občany Jihlavy a zajistit, aby schválená opatření přinášela skutečný prospěch všem lidem ve městě. Není pro mě důležité, zda návrhy pocházejí od opozičních stran či vládnoucí koalice – prioritou je pro mě obecný prospěch. Chci se zaměřit na to, aby schválená iniciativa nebyla prospěšná pouze pro její předkladatele nebo malou skupinu vyvolených, ale aby skutečně sloužila celému společenství. Mým záměrem je podporovat transparentnost, efektivitu a odpovědnost ve veřejném rozhodování, abychom společně vytvářeli lepší a spravedlivější Jihlavu pro všechny její obyvatele.

Jste nejmladším členem jihlavského zastupitelstva. Nebude to pro vás handicap?

Myslím, že věk v této otázce nehraje roli, protože vždy jde ve výsledku o kolektivní záležitost. Věřím, že můj mladý věk může představovat prospěch pro celé zastupitelstvo, protože mám možnost autenticky zastupovat hlas nejmladších dospělých. Nejsem zatížen pouhými hypotézami a domněnkami, ale mohu přinést konkrétní perspektivu a zkušenosti této skupiny občanů, na které záleží budoucnost a směřování v blízké době.

Naše město je složeno z různých věkových skupin, a je klíčové, aby každá z nich měla svůj hlas v politickém rozhodování. Mladí lidé mají specifické potřeby a je důležité, abychom tyto potřeby reflektovali ve veřejných otázkách.

Zastupitelstvo by mělo být odrazem celé společnosti a já se zavazuji k tomu, že budu aktivně naslouchat a hájit zájmy všech věkových skupin, abychom společně budovali město, ve kterém se každý občan cítí vyslyšen a respektován.

Zdroj: Jihlavské listy, 16. 1. 2024