Hlavní stránka Regiony Vysočina Letošní investice Třebíče budou rekordní

Letošní investice Třebíče budou rekordní

16. 2. 2024

Rozpočet Třebíče na letošní rok se blíží k jedné miliardě korun. Město bude pokračovat ve svém rozvoji. „Město Třebíč kontinuálně v minulých dvanácti letech hospodaří velmi střídmě a většina hospodářských výsledků končila s přebytkem. Tyto finanční prostředky jsme neprojídali v provozu, shromažďovali jsme je a čekali jsme na dobu, kdy je bude potřeba na největší investiční věci. A ta nastává právě nyní,“ uvedl starosta Pavel Pacal.

Letošní investice Třebíče budou rekordní

Letošní investice Třebíče budou rekordní

V loňském roce byla nevíce viditelnou investicí výměna dosloužilých semaforů v Třebíči, zahájení rekonstrukce širšího centra města – ulic Hasskova, Kotlářská a Martinského náměstí, přístavba hvězdárny a vybudování nového planetária nebo dokončení revitalizace městského parku Hrádek. Mezi nejvýznamnější investice letošního roku patří:

Revitalizace zimního stadionu

Kompletní rekonstrukce, včetně obvodového pláště, přípojek a přístupových komunikací. Součástí stavby je nové sociální zázemí, rekonstrukce hlediště a ledové plochy, přístavba s novými šatnami, sociálním zařízením a novým technologickým zařízením stadionu. Rekonstrukce je plánována od dubna 2024 do června 2026. Předpokládaná cena činí 500 milionů korun.

Revitalizace plaveckého areálu na Polance

Kompletní revitalizace celého venkovního areálu zahrnuje nové technologické rozvody včetně ohřevu vody, nové nerezové bazény s vodními atrakcemi, tobogán, budovu zázemí s šatnami a občerstvením, zlepšení travnatých ploch, nový vstup se vstupním terminálem. Předpokládaná cena revitalizace, která je plánovaná od dubna 2024 do května 2025, je 180 milionů korun.

Rekonstrukce mostu v ulici Marie Majerové

Oprava stávajícího mostního objektu přes Týnské údolí zahrnuje výměnu obrusné a ložné vrstvy před a za mostem, výměna povrchu vozovky mostu a úprava její šířky z původních osmi na 9,4 metrů. Stavba zahrnuje také přeložku veřejného osvětlení, opravu vozovky a přilehlých chodníků. Oprava v hodnotě zhruba 30 milionů korun bude zahájena v březnu a po mostě bude možné jezdit od září letošního roku.

Zasíťování pozemků v Nehradově

Vybudování komunikací a inženýrských sítí pro výstavbu dvaceti rodinných domů v jižní části lokality Nehradov začne v letošním roce a dokončeno bude v roce 2025. Předpokládaná cena stavby je 30 milionů korun.

I. etapa revitalizace zámeckého parku

Úprava převážně v severní části zámeckého parku, obnova zeleně a stávajících mlatových cest, nový mobiliář, vybudování veřejného osvětlení, které propojí ulici U Obůrky s Podzámeckou nivou. První etapa revitalizace bude stát zhruba 9 milionů korun a proběhne v letošním roce.

Revitalizace Václavského náměstí

Druhá etapa rekonstrukce zahrnuje nové silnice, chodníky, inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, přípojky pro veřejné osvětlení, plynovod, rozvody nízkého napětí) a sadové úpravy. Práce započnou v dubnu a skončí v srpnu letošního roku, předpokládaná cena je 9 milionů korun.

Parkoviště v Sušilově ulici

Vybudování přibližně 62 nových parkovacích stání v blízkosti centra města. Součástí stavby jsou také podzemní kontejnery a rozšíření veřejného osvětlení. Stavba bude zahájena v červenci, dokončení je plánováno na prosinec letošního roku. Předpokládaná cena je 11 milionů korun..

Rekonstrukce knihovny v Hasskově ulici

V letošním roce bude zrekonstruovaná budova knihovny. Rekonstrukce zahrnuje vybudování bezbariérového přístupu v interiéru, vzduchotechniky, zateplení střechy, výměna oken a dveří, obnova podlah, částečná výměně elektroinstalace. Předpokládaná cena je 18 milionů korun.

Plošné opravy silnic

Pokračování plošných oprav povrchů silnic v ulicích Třebíče. V letošním roce půjde o ulice Bartošova, Dobrovského (mezi ul. Bezručova a Křížkovského), J. Suka (od ul. Táborská po ul. Jindřichova), Jindřichova, Vltavínská (včetně části úseku směrem k objektu Charity). Předpokládaná cena oprav je 8,5 milionu korun.

Autor: Jana Kudrhaltová