Hlavní stránka Regiony Vysočina Eva Vaňková: Sledovat proces rozvoje žáků je fascinující

Eva Vaňková: Sledovat proces rozvoje žáků je fascinující

8. 2. 2024

Oblastní charita Třebíč pořádá ve spolupráci se ZUŠ Třebíč benefiční koncert Rok české hudby. Návštěvníci akce se ve čtvrtek 8. února od 17 hodin mohou těšit na vystoupení žáků a učitelů třebíčské ZUŠky ve foyer divadla Pasáž. U příležitosti konání koncertu jsme si popovídali s ředitelkou základní umělecké školy Evou Vaňkovou. Ta v rozhovoru pro Horácké noviny prozradila nejen detaily k blížícímu se koncertu, ale i jak to nyní chodí u nich ve škole.

Eva Vaňková

Eva Vaňková

Jak hodnotíte působení ZUŠ Třebíč v uplynulém roce a které výzvy školu letos čekají?

V minulém školním roce se ZUŠ po dvou covidových letech spojených s různými omezeními vrátila do obvyklého režimu. Vedle samotné výuky se naši žáci účastnili řady přehlídek a soutěží, vystupovali na akcích ZUŠ, ale i na akcích jiných pořadatelů a byli jsme tak opět součástí kulturního života ve městě a okolí. Uskutečnili jsme také první benefiční koncert s charitou.

Kolik dětí do školy aktuálně dochází a jaké obory jsou nejžádanější?

Aktuálně u nás studuje téměř 1400 žáků, z nichž nejvíc je jich v hudebním oboru. Dlouhodobě je největší zájem o výuku hry na klavír. Dále o hru na elektronické klávesové nástroje nebo hru na kytaru. Velký zájem projevují děti i o výtvarný obor. Vedle výuky dětí realizujeme od roku 2018 ve spolupráci s městem Třebíč Akademii pro seniory, což je tříleté studium pro osoby starší šedesáti let. V současné době máme plnou kapacitu, což je 100 studentů, kteří navštěvují hudební, výtvarný a taneční obor. Zájem jak ze strany dětí, tak i seniorů nám dělá velkou radost, ale vnímáme s ním také velký závazek a odpovědnost.

Mohla byste prozradit některé úspěchy vašich absolventů?

Každý rok jsou někteří z našich absolventů napříč obory přijati na střední nebo vysokou školu s uměleckým zaměřením. Např. ve školním roce 2021/2022 byli na konzervatoř přijati hned 4 studenti hudebního oboru. Aktuálně také můžete zhlédnout v kinech Disneyho muzikálovou pohádku Přání. Hlavní roli zde dabuje Felicita Prokešová, která u nás v minulosti absolvovala sólový zpěv. Z ostatních oborů nám absolventi pokračují např. ve studiu grafiky, architektury, herectví nebo tance. V rámci studia v ZUŠ se pak žáci účastní republikových, ale i mezinárodních přehlídek a soutěží nebo stipendijních programů.

Co by se v oblasti základního uměleckého školství mohlo změnit a co by mělo být zachováno?

Některé bolesti základní umělecké vzdělávání má, ale benefity jednoznačně převažují. Trendem je propojování oborů a všestrannost absolventů. A k tomu je třeba vzájemná spolupráce, inspirace a interakce všech zúčastněných. Mám radost, že u nás tomu tak je.

Máte nějaké doporučení pro rodiče, kteří zvažují zápis svého dítěte do ZUŠky?

Ano. Prostudujte si naše webové stránky, navštivte některou z našich akcí a klidně se zastavte zeptat se, co docházka do ZUŠ obnáší. Je třeba si uvědomit, že studium v ZUŠ je několikaleté a systematické, s několikahodinovou týdenní dotací, s danými učebními plány a předpokládá pravidelnou domácí přípravu. Nejedná se tedy o kroužek nebo zájmovou aktivitu na pár měsíců. Od letošního školního roku realizujeme nové studijní zaměření pro 5 a 6leté děti Malý umělec. Jedná se o všestranné studium, které rozvíjí fantazii a sebevyjádření dítěte a pomáhá mu najít si vhodnou cestu v uměleckém světě. Probíhá formou tvořivé hry s využitím hudební, pohybové, výtvarné a dramatické činnosti v kolektivním vyučovacím předmětu. Pokud tedy rodiče chtějí, aby jejich dítě navštěvovalo naši ZUŠ, ale nevědí, který obor bude pro něj vhodný, studijní zaměření Malý umělec je přesně pro ně.

Jste garantkou Akademie umění a kultury pro seniory. Jak se studiu daří?

Akademii realizujeme již od roku 2018 s jednoletou covidovou přestávkou. Zpočátku jsme byli zvědaví, jak bude projekt úspěšný a jaký o něj bude zájem. Hned v prvním roce se nám přihlásilo přes padesát studentů, což pro nás bylo opravdu nečekané. Studium si pochvalují nejen senioři, ale i lektoři, kterými jsou naši pedagogové. Studenti se k nám vrací, což znamená, že po celém tříletém cyklu chtějí ke studiu znovu nastoupit. Těší nás to a zatím je to možné, ale vždy nejprve při přijímání upřednostňujeme nové uchazeče. V rámci projektu studenti nejen studují v našich oborech, ale pořádají také výstavy nebo hrají na koncertech. Tradicí se stalo adventní setkání studentů a samozřejmostí jsou také slavnostní události jako imatrikulace nebo vyřazení absolventů. Jak jsem již zmiňovala, mělo studium v Akademii jednoletou přestávku a z toho důvodu pro další akademický rok nepřijímáme žádné studenty. Zájemci, prosím, počkejte si rok. Budeme se na vás těšit. Zde bych chtěla ještě poděkovat městu Třebíči a panu starostovi Pavlu Pacalovi za podporu, bez které by projekt Akademie nemohl fungovat. A pak také našemu patronovi, herci a třebíčskému rodákovi panu Miloslavu Mejzlíkovi, který se také pravidelně účastní akademických akcí.

Kdy jste v sobě objevila vztah k umění a jaké jeho druhy vás nejvíce oslovují?

Vztah k umění u mě byl pěstovaný od malička, v 5 letech jsem začala studovat hru na klavír ve škole, kterou v současné době vedu. Z velmi široké a bohaté palety umění nechci vybírat to nej, protože vše má svoji sílu. V současné době mně ale nejvíce dělají radost vystoupení našich žáků. Sledovat proces jejich rozvoje v průběhu studia je fascinující a neopakovatelné.

Co pro Vás osobně znamená charita?

Oblast, které bychom měli v rámci svých možností a schopností věnovat svoji pravidelnou pozornost a pomoc. A tento smysl pro pomoc pěstovat i v dětech.

Blíží se benefiční koncert pro Oblastní charitu Třebíč. Popíšete nám přípravy na něj?

Už minulý rok na jaře jsme se u nás ve škole rozhodli, že benefiční koncert bude reflektovat letošní tzv. rok české hudby. Tzn., že na koncertě zazní pouze skladby českých autorů, např. B. Smetany, A. Dvořáka, B. Martinů, P. Ebena nebo J. Šlitra. Součástí koncertu bude i dekorace prostoru naším výtvarným oborem. Nyní už jenom ladíme detaily a ve čtvrtek 8. února se těšíme na všechny posluchače, návštěvníky a dárce.

Na jaké další akce třebíčské ZUŠky se občané mohou těšit?

Téměř každý měsíc pořádáme v našem sále koncerty hudebního oboru, v měsíci březnu pak ve foyer divadla Pasáž můžete navštívit koncerty dechového a pěveckého oddělení nebo oddělení strunných nástrojů. V měsíci dubnu probíhají absolventské koncerty a představení. V květnu se v divadle Pasáž uskuteční 2 taneční představení a závěrečný koncert ZUŠ, na kterém se podílí všechny 4 obory ZUŠ. Ale je toho mnohem více. Vše najdete v kalendáři akcí na našem webu www.zus-trebic.cz.
 

zdroj: Horácké noviny, vydání 8. 2. 2024