Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Vysokorychlostní trať v Ústeckém kraji

Vysokorychlostní trať v Ústeckém kraji

16. 4. 2024

VÝSTAVBA VRT V ÚSTECKÉM KRAJI JE NA NEJLEPŠÍ CESTĚ NARAZIT BUĎ NA ZEĎ KOPCŮ ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ, A NEBO MASIV KRUŠNÝCH HOR.

PROČ? NEDOSTATEK RESPEKTU K ZÁJMŮM MÍSTNÍCH OBYVATEL ZE STRANY INVESTORA A VRCHNOSTENSKÁ PŘEZÍRAVOST.

Petr Liška, poslanec, starosta Malých Žernosek

Petr Liška, poslanec, starosta Malých Žernosek

Trochu negativní začátek článku není odrazem odporu proti této stavbě. Nejedná se ani o klasický NIMBY-efekt, ze kterého jsou někteří starostové obviňováni. Patřím k nim a nemůžu být rozhodně obviňován z NIMBY, protože se mne navrhovaná trasa přímo nedotýká, neboť nejde za mými humny.

Naopak se obávám, že špatný přístup k projednávání této stavby historického významu, může ve výsledku znamenat, že tato stavba nikdy nevznikne, nebo vznikne ve špatné podobě. Pokud nevznikne vůbec, Ústecký kraj bude navždy přehlíženou a problémovou periférií a naše ekonomika utrpí nenapravitelné ztráty. Pokud vznikne ve špatné podobě promarní se jedinečná šance na vyřešení řady dalších příležitostí, které by regionu našeho kraje jednoznačně pomohly. Stavba takového rozsahu, který velmi ovlivní značné území, přitom nemusí být jen zátěží z hlediska vlivu na krajinu, ŽP, životy lidí žijících v jejím okolí atd. Může být i pozitivní příležitostí např. k tomu zbavit kraj starých urbanistických a průmyslových zátěží historie, vyřešit modernější propojení s dalšími dopravními stavbami – silničními i železničními. Příležitostí k moderní infrastruktuře, k vyřešení negativních urbanistických zásahů krajské metropole Ústí nad Labem, které nyní na řadu lidí působí spíše negativně a v žertu se i starousedlíci baví o kvalitách města tak, že na Ústí nad Labem je nejhezčí jeho okolí.

Kde jinde totiž máte v centru města kamenolom, obrovskou chemickou továrnu s rizikovými provozy a obrovské seřadiště starých vagonů a to vše lemuje jako prstenec město, které není rozhodně vzorem krásy a útulnosti. I toto může taková stavba jako je VRT změnit. K tomu je ale potřeba hledat vize a komplexnost, kterou se obávám investor postrádá, protože hledá jednoduché a levné řešení.

Proč to tak je? Nemá k místu žádný vztah.

Člověk se vztahem k místu, regionu atd. hledá nejlepší řešení a nehledí na to kudy přímo trasa vede. NIMBA nehledá řešení, jen odmítá, aby trasa vedla kolem mého domu. Člověk s vizí hledá návaznosti, komplexnost, pozitivní dopady a řešení starých problémů.

Kde je řešení? V otevřené komunikaci, v názorech vizionářů, v kultivaci komunikace mezi investorem, úřady, samosprávami, tedy např. v participaci, v rovnoprávném hledání řešení napříč účastníky se schopností respektovat jiný názor, tedy s vyloučením NIMB.

Před pár dny jsem měl možnost seznámit se s principy, které se snaží zavést Slovensko v oblasti právě participace. Tuto metodu již několik let používá právě k hledání řešení složitých problémů. Aktivně je využívá 5 z 8 samosprávných krajů, velmi opatrně se začíná prosazovat v oblasti státní správy. Řeší tak velmi pestrou skladbu projektů a problémů od sociálního začleňování až po infrastrukturní projekty nebo třeba i záměry pro změny území národních parků, což jistě není o tolik menší problém, když se podíváme na anabázi s Křivoklátskem. I u nás se ukazuje, že to může být cesta. Trasa VRT přes Moravskoslezský kraj prošla poměrně snadno. Ptáte se proč? Protože se iniciativy chopil kraj a obecní samosprávy a trasu vymysleli a předali investorovi na talíři.

Ústecký kraj v tomto zaspal a promarnil příležitost být koordinátorem i bez systému zavedené participace, jako na Slovensku. Iniciativu nechal investorovi a jeho technikům a úředníkům bez vztahu k území a bez zájmu hledat příležitosti, komplexnost a vizi. Tito autoři tras hledají jen technicky proveditelné řešení, levné řešení a nemají žádnou motivaci přidělávat si práci a starosti s vizemi. Nyní, už v zájmu politického marketingu a blížících se voleb, se hledá řešení rychlé, které má pomoci uspět ve volbách v letošním a příštím roce. Nehledí se na to, jaký život tu budeme mít příští století my, kteří tu zůstaneme bydlet. Důležité totiž není, co to přinese lidem na Ústecku a Litoměřicku, ale jaké procento hlasů to přinese úplně jiným lidem.

Nelehký úkol pro vizionáře (nikoli MIMB) leží v tom vybojovat nyní boj mezi krátkodobými zájmy a budoucností kraje. To řešení neleží v rychlosti, ale kvalitě projednávání stavby takového významu jakým VRT je. Nejen Ústecký kraj, ale i město Ústí n/Labem si musí být vědomi svojí odpovědností. Možná si za pár let nikdo nevzpomene na to, kdo to byl hejtman Schiller nebo primátor Nedvědický, ale důsledky jejich rozhodnutí a vlivu mohou negativně ovlivňovat generace. Mohou za sebou buď nenechat žádný odkaz jako mnozí jejich předchůdci, nebo mohou přispět k pozitivní změně, kterou kraj potřebuje už dlouho.  

Autor: Lenka Linhartová  |  Zdroj: Ing. Petr Liška, poslanec, starosta Malých Žernosek