Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program 9. Zastupitelstva Středočeského kraje

Program 9. Zastupitelstva Středočeského kraje

2. 9. 2021

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 13. 9. 2021

Program 9. Zastupitelstva Středočeského kraje

Program 9. Zastupitelstva Středočeského kraje

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

1.

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0532(2021)

2.

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0587(2021)

3.

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0588(2021)

4.

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0589(2021)

5.

Schválení programu

Procesní záležitosti

0590(2021)

6.

Volba nového člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

Volební bod

0608(2021)

7.

Poskytnutí dotací dle Pravidel 2021 pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky

Finanční záležitosti

0599(2021)

8.

Rozpočtové opatření č. 162/23/2021 - navýšení rozpočtu Středočeského kraje o příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021

Finanční záležitosti

0603(2021)

9.

Rozpočtové opatření č. 165/23/2021 – navýšení rozpočtu Středočeského kraje o prostředky ze sdílených daní

Finanční záležitosti

0586(2021)

10.

Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+ – aktualizace č. 4_2021

Finanční záležitosti

0569(2021)

11.

Návrh na schválení žádostí a vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Finanční záležitosti

0524(2021)

12.

Návrh na schválení dodatků ke smlouvám o dotaci – prodloužení doby realizace výměny zdrojů tepla

Finanční záležitosti

0531(2021)

13.

Dodatek č. 1 k Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Finanční záležitosti

0547(2021)

14.

Poskytnutí darů dle Pravidel pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení

Finanční záležitosti

0533(2021)

15.

Poskytnutí daru dle Pravidel pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů

Finanční záležitosti

0556(2021)

16.

Poskytnutí dotací dle Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0557(2021)

17.

Poskytnutí individuální účelové dotace obci Cítov včetně rozpočtové úpravy č. 411/09/2021 – převod finančních prostředků v rámci kapitoly 09 – Evropská integrace

Finanční záležitosti

0568(2021)

18.

Poskytnutí dotací dle programu "Program Smart Akcelerátor II - Asistence pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji"

Finanční záležitosti

0508(2021)

19.

Poskytnutí dotací dle programu "Program Smart Akcelerátor II - Kreativní vouchery pro výzkumné organizace pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji"

Finanční záležitosti

0507(2021)

20.

Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2021 – změna č. 4

Investice a veřejné zakázky

0594(2021)

21.

Aktualizace ceníku úhrad nájemného, náhrady za zřízení věcného břemene a za omezení užívání silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji

Doprava

0601(2021)

22.

Schválení změny charakteru poskytnutých prostředků PO KSÚS na projekt II/272 Starý Vestec, přeložka silnice

Doprava

0558(2021)

23.

Rozhodnutí o žádostech z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury

Doprava

0606(2021)

24.

Smlouva o spolupráci na projektu „Parkoviště P+R Čerčany“

Doprava

0612(2021)

25.

Smlouva o spolupráci na projektu „Parkoviště P+R Olbramovice“

Doprava

0613(2021)

26.

Smlouva o spolupráci na projektu „Parkovací dům P+R Hostivice“

Doprava

0614(2021)

27.

Vypořádání žádosti Centra zdraví Milovice s.r.o.

Sociální věci

0498(2021)

28.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov seniorů Nové Strašecí, pss

Sociální věci

0499(2021)

29.

Rozpočtová úprava č.  378/17/2021 – převod finančních prostředků na smlouvu na přidělení jednorázové účelové neinvestiční dotace v rámci rozpočtu kapitoly 17- Sociální věci (Fokus MB z.s.)

Sociální věci

0550(2021)

30.

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2020 – 2022

Sociální věci

0598(2021)

31.

Vyhlášení dotačního řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2022

Sociální věci

0520(2021)

32.

Rozdělení dotace Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb v rámci dofinancování mimořádného dotačního řízení (A) v roce 2021

Sociální věci

0559(2021)

33.

Rozdělení dotace na poskytování sociálních služeb Středočeského kraje v rámci mimořádného dotačního řízení (B) pro rok 2021

Sociální věci

0518(2021)

34.

Rozdělení dotace Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb v rámci dofinancování řádného termínu dotačního řízení v roce 2021

Sociální věci

0519(2021)

35.

Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti Středočeského kraje na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 v Olomouckém kraji

Školství

0555(2021)

36.

Smlouva o převodu činností, práv, povinností a závazků příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem

Školství

0602(2021)

37.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0611(2021)

38.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje

Regionální rozvoj

0605(2021)

39.

Návrh na poskytnutí dotací z Programu na podporu regionálních funkcí statutárních divadel ve Středočeském kraji na rok 2021

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0604(2021)

40.

Úprava podmínek projektu s názvem „Rekonstrukce bazénu, zázemí občerstvení a sociálního zařízení pro návštěvníky koupaliště ve Zdicích“

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0535(2021)

41.

Úprava podmínek projektu s názvem „Vývaziště Lázně Toušeň“

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0542(2021)

42.

Předání nemovitostí do hospodaření příspěvkové organizace a nová Zřizovací listina Muzeum Podblanicka, příspěvková organizace

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0525(2021)

43.

Návrh nové zřizovací listiny Rabasovy galerie Rakovník, p.o.

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0526(2021)

44.

Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na provoz historických parních vlaků Kolešovka

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0566(2021)

45.

Žádost ZO ČSOP Vlašim o prodloužení termínu realizace projektu na zajišťování činností naplňujících Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje v letech 2011-2020

Životní prostředí a zemědělství

0593(2021)

46.

Poskytnutí dotací dle Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu

Životní prostředí a zemědělství

0595(2021)

47.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje – změna 2021, 1. část

Životní prostředí a zemědělství

0609(2021)

48.

Informační zpráva o hospodaření nemocnic založených Středočeským krajem za rok 2020

Zdravotnictví

0585(2021)

49.

Investiční příspěvek Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje, příspěvkové organizaci

Zdravotnictví

0610(2021)

50.

Budoucí bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bakov nad Jizerou a k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0575(2021)

51.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Libeř

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0544(2021)

52.

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Ruda u Nového Strašecí

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0500(2021)

53.

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kněžívka

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0501(2021)

54.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Milín

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0502(2021)

55.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kosořice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0503(2021)

56.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Týnec u Dobrovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0504(2021)

57.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Bukovany u Týnce nad Sázavou

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0510(2021)

58.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Přepeře

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0494(2021)

59.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Chlumín

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0493(2021)

60.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Hřebeč

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0492(2021)

61.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Příčovy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0491(2021)

62.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Týnec nad Sázavou

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0574(2021)

63.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Kosmonosy a k.ú. Tuřice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0577(2021)

64.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Nepřevázka

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0578(2021)

65.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Sazená

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0579(2021)

66.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Březina u Mnichova Hradiště

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0580(2021)

67.

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Plužná

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0567(2021)

68.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Čečelice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0562(2021)

69.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Loděnice u Berouna

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0563(2021)

70.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Nové Strašecí

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0560(2021)

71.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Přezletice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0561(2021)

72.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Bítouchov u Mladé Boleslavi

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0565(2021)

73.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Bořanovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0564(2021)

74.

Budoucí bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. Zdice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0543(2021)

75.

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Velký Újezd u Chorušic

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0548(2021)

76.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Milovice nad Labem

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0546(2021)

77.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Řevnice

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0538(2021)

78.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Městečko u Křivoklátu

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0541(2021)

79.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Klášter Hradiště nad Jizerou

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0549(2021)

80.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Lysá nad Labem a Litol

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0553(2021)

81.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kostelní Hlavno

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0505(2021)

82.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Neveklov

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0529(2021)

83.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú.  Třebotov

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0576(2021)

84.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Nové Benátky a k.ú. Staré Benátky

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0534(2021)

85.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Milovice nad Labem a k.ú. Benátecká Vrutice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0582(2021)

86.

Budoucí bezúplatný převod a budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Zdice

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0573(2021)

87.

Směna pozemků v k.ú. Zdiby

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0512(2021)

88.

Prodej pozemků v k.ú. Kardavec

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0551(2021)

89.

Prodej pozemku v k.ú. Kozičín

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0552(2021)

90.

Prodej pozemku v k. ú. Skalice u Dobříše

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0509(2021)

91.

Prodej pozemků v k.ú. Mutějovice a Lhota pod Džbánem

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0495(2021)

92.

Prodej pozemku v k.ú. Mochov

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0536(2021)

93.

Prodej pozemku v k.ú. Městečko u Křivoklátu

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0537(2021)

94.

Prodej pozemku v k.ú. Drahobudice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0539(2021)

95.

Prodej pozemku v k.ú. Křešice u Divišova

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0540(2021)

96.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Nechvalice I

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0511(2021)

97.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Nechvalice II

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0513(2021)

98.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Vyšehořovice I

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0514(2021)

99.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Vyšehořovice II

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0516(2021)

100.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Vyšehořovice III

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0517(2021)

101.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Sudoměř

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0521(2021)

102.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Újezd nad Zbečnem

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0522(2021)

103.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Dobšice u Žehuně

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0523(2021)

104.

Úplatné nabytí pozemku při stavbě mostu v k.ú. Dolní Kruty

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0527(2021)

105.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Roztoky u Křivoklátu

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0528(2021)

106.

Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Chyňava a k. ú. Unhošť

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0496(2021)

107.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k. ú. Prosenická Lhota – revokace usnesení

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0600(2021)

108.

Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Úvaly u Prahy

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0497(2021)

109.

Převod nemovitosti v k.ú. Vojkov u Votic

Majetek - různé

0554(2021)

110.

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa“ - revokace

Majetek - různé

0581(2021)

111.

„II/229 Rakovník, připojení na II/237“

Majetek - různé

0592(2021)

112.

„II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008“

Majetek - různé

0596(2021)

113.

„II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnice III/27212“

Majetek - různé

0615(2021)

114.

Majetkoprávní vypořádání silnic a pozemků v k. ú. Český Brod - revokace

Majetek - různé

0515(2021)

115.

Majetkoprávní vypořádání silnic v k. ú. Liteň

Majetek - různé

0506(2021)

116.

Majetkoprávní vypořádání silnice a pozemku v k.ú. Měňany

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0530(2021)

117.

Vysoký Újezd - úprava lokality pod Ovčínem

Majetek - různé

0607(2021)

118.

Využití předkupního práva k pozemku - stavba „III/0031 Dolní Břežany  -obchvat“ – revokace usnesení

Majetek - různé

0597(2021)

119.

Souhlas s odstraněním stavby v k.ú. Hnidousy

Majetek - různé

0583(2021)

120.

Stanovení postupu nakládání s nemovitými věcmi v k. ú. Mělník – revokace usnesení

Majetek - různé

0584(2021)

121.

Memorandum o spolupráci Středočeského kraje a župy Pešť (Maďarsko)

Různé

0571(2021)

122.

Zpráva o provedené kontrolní činnosti užívání majetku SK, oblast zdravotnictví a kultury

Různé

0616(2021)

123.

Volba přísedícího Krajského soudu v Praze a rezignace na funkci přísedící u tohoto soudu

Různé

0572(2021)

124.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 17. 6. 2021 do 26. 8. 2021

Různé

0591(2021)

125.

Diskuze

 

 

126.

Závěr