Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Obcím zůstane víc peněz. Ve Fondu obnovy venkova je na příští roky 578 milionů korun

Obcím zůstane víc peněz. Ve Fondu obnovy venkova je na příští roky 578 milionů korun

27. 1. 2021

Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova, který patří k nejžádanějším ze strany starostů a starostek měst a obcí, včera schválili středočeští zastupitelé. „Celkový objem finančních prostředků na celé čtyřleté období bude činit 578 milionů korun. V letošním roce tak budou moci žadatelé čerpat prvních 50 milionů korun,“ říká náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN). Žádosti je možno podávat od 1. dubna 2021 od 9:00 do 28. června 2024 do 14 hodin.

Obcím zůstane víc peněz. Ve Fondu obnovy venkova je na příští roky 578 milionů korun

Obcím zůstane víc peněz. Ve Fondu obnovy venkova je na příští roky 578 milionů korun

Tento fond patří dlouhodobě k těm, o něž mají obce enormní zájem. „V případě vyššího zájmu jsem připraven ve druhé polovině roku navrhnout navýšení alokace tohoto fondu,“ doplnil Věslav Michalik a připomněl, že spoluúčast žadatelů o dotaci byla snížena z 20 % na 15 %. „Snažíme se tím obcím pomoci v době, kdy v důsledku přijatého daňového balíčku budou hospodařit v následujících letech s menším objemem daňových příjmů,“ zdůraznil.

Žadatelé budou moci podat v rámci Programu až tři žádosti. Dotaci bude možné poskytnout na projekty, které splní vymezený účel v rámci tematického zadání „Veřejná infrastruktura“. Jde o projekty na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury, a to ve čtyřech oblastech: 1. dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení a další), b) technická infrastruktura (stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady a další), c) občanské vybavení (stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a další) a d) veřejná prostranství.

 

Dotace se bude poskytovat do výše maximálního podílu 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 15 %.

Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova bude nyní zveřejněn na úřední desce kraje od 15. 2. 2021 do 28. 6. 2024 způsobem, který umožňuje dálkový přístup.

Autor: Filip Reinöhl